Çift Başlı Kartal / Double-headed Eagle

 

(Look into comment for English text.)

* * *

Çift başlı kartal motifine; eskiçağlarda Sümerler ve Hititlilerde rastlanır. Onlardan Akadlara, Asurlulara, Sasanilere ve Bizanslara geçer. Aynı zamanda Hititlerde Büyük Krallık döneminde Hattuşa, Alacahöyük ve Yazılıkaya’daki kabartmalarda yine çift başlı kartal görülür.

Anadolu’da durum böyle iken, Orta Asya’a şamanizme yer ile göğün arasındaki çelik kapıyı kartal tutar. İnsanlara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında refaket eden varlıklar, kuş şeklindedir. Kartal, kuşlar arasında ululuk ve yükseklik timsalidir.

Çift başlı kartal figürü ilk kez M.Ö. 3000 sonları ve 2000 başlangıcında  Mezopotamya’da görülür. Daha sonra ise bütün Orta Asya’ya yayılır. Devamında ise Anadolu’ya kadar uzanan evrede çift başlı kartal, Türk medeniyetleri  tarafından sevilerek kullanılır.

Bu arada çift kartal motifinin Bizanslı’lar tarafından da kullanıldı. Bu motifte Bizans’ta devlet ve kilisenin tek bedende, bir arada tutulup  yönetildiğini simgelemekteydi. 14’üncü yüzyıldan itibaren ise kutsal Roma Imparatorları’nın hanedan arması, daha sonra ise Avrupa’da soyluluk simgesi  olarak benimsenir. Alman, Avusturya-Macaristan ve Rusya Imparatorlukları’nın devlet armalarında da kullanılır.

Sonuç olarak çift başlı kartal figürünün Orta Asya’dan çıktığı söylense de, Türkler’in Anadolu’ya yerleşmeden önce Anadolu’da kullanılıyor olması ilginçtir.    Ululuk ve hakimiyeti temsil ettiği kesin olmakla birlikte çıkış kaynağı konusunda tam bir fikir birliği yoktur.

Çift başlı kartal 1970 yılından bu yana Selçuklu’nun başkenti olan Konya’nın sembolüdür.

Kaynak: http://tarihinizinde.com

This entry was posted in Semboller / Symbols. Bookmark the permalink.

2 Responses to Çift Başlı Kartal / Double-headed Eagle

 1. nalan&nico says:

  The two-headed eagle can be found in the archaeological remains of the Sumerian civilization and through the Hittite civilization, dating from a period that ranges from the 20th century BC to the 7th century BC. From there it passed to the empires Akkadian, Assyrian, Sasani and Byzantine. At the same time the motive was used in the big Hittite Kingdom, in Hattusa, Alacahöyük and Yazılıkaya.

  In Shamanism, Central Asia, the eagle is the guard of the door of steel between the human and the spirit world. Humans are accompanied by birds in their journeys on earth and in heaven. The eagle is the most empyreal one among the birds.

  The double-headed eagle was first seen in Mesopotamia, at the end of 3.000 and beginning of 2000 B.C. Then it overspread to Central Asia and Anatolia, where it was used by Turk civilizations with a good grace.

  The motive was also used in the Byzantine Empire, as a symbol of the unity of the government and the church. Starting in the 14th century, the double-headed eagle took also place in the emblem of the sacred Roman Empire’s dynasties. Later it was a symbol of nobility in Europe. The eagle was also used in the emblems of the German, Austria-Hungary and Russian empires.

  Even if it is stated, that the motive was first seen in Central Asia, it is interesting to see, that it was used in Anatolia, before the Turks settled down. The double-headed eagle is the symbol of exaltation and ascendance, that’s for sure. But there is no consensus of opinion about its origin.

  Since 1970 the municipality of Konya, capital of Seljuk Civilization, uses the double-headed eagle as its symbol.

  Source: http://tarihinizinde.com
  (Translated from Turkish.)

 2. Pingback: Konya |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s