Mahabharata – The Longest Sanscrit Epic / Sanskritçe Yazılmış En Uzun Destan

( Türkçe metin için comment’e bakınız.)

Scene from Peter Brook's 'Mahabharata'

Some weeks ago we watched the film “Mahabharata”, directed by Peter Brook. Below you can find a summary of the epic, the film itself contains much more messages, so you have to read between the lines : )

Mahabharata is the longest Sanskrit epic ever written. It has a collection of more than 74.000 verses, divided into 18 books. The Mahabharata story is much revered in India and basically among the Hindus. The Mahabharata contains the Bhagawad Gita, the famous gospel of duty that was taught to the great warrior, Arjuna by Lord Krishna. The Mahabharata dwells on the aspect of the important goals of a human being in his mortal life. The epic aims at making people realize the relation between the individual and the society and how they both are inter dependent on each other. Read on further a summary of Mahabharata.

The epic revolves around the struggle for the throne of the kingdom of Hastinapura. The struggle is between two branches of the same family, the Kauravas and Pandavas. The Kauravas were collectively the hundred sons of the bling king Dhritarashtra and the Pandavas were the five sons of Pandu, who died of a curse. The five brothers named Yudhisthira (eldest son), Arjuna, Bheema, Nakula and Sahdeva were always obedient and dutiful, which made them the most loved in the kingdom. Each of the Pandavas had a special virtue in them that made them stand apart from the rest of the world. This made the Kauravas hate them and they planned many devious ways to get rid of them.

As time went by, the Pandavas got  married and shared a common wife named Draupadi. The Kauravas got even more enraged and challenged the Pandavas to a game of gamble. The Pandavas lost and were banished from the kingdom for an exile of 12 years. There was a condition that if they were recognized by the end of 12 years, they would have to begin from scratch.

One of the most important and dramatic character in this epic is Lord Krishna. He was the sole advisor, guide and true friend of the Pandavas and helped them in each and every difficulty in their exile. He is said to be the incarnation of God, who came to earth in human form to relieve the world of evil people and restore faith in his devotees. During the great battle of Kurukshetra fought between the Kauravas and the Pandavas, Lord Krishna took upon himself the duty of driving Arjuna’s chariot. He imparted the valuable and practical lessons of the Bhagavad Gita, a text of the conversation (read more about the sacred scripture on http://en.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita) between Lord Krishna and Arjuna, where Lord Krishna shows Arjuna a glimpse of his majestic divine form.

The Pandavas won the battle and ruled over Hastinapura for a number of years. It is said that Dhritarashtra and his wife retired into the forest to lead a stress-free life of an ascetic and Krishna left after around thirty six years after the battle took place. When the Pandavas realized that it was time to leave this earth, they all set out on a journey towards the North on foot. It is said, that the gates of heaven opened on the northern horizon. One by one they dropped dead, until Yudhisthira finally reached the gates of heaven to be united one again with his brothers and wife.

Source: www.iloveindia.com

This entry was posted in Sanat & Medya / Art & Media. Bookmark the permalink.

1 Response to Mahabharata – The Longest Sanscrit Epic / Sanskritçe Yazılmış En Uzun Destan

 1. nalan&nico says:

  Birkaç hafta önce Peter Brook tarafından yönetilen “Mahabharata” filmini izledik. Aşağıda destanın özetini bulabilirsiniz, ancak filmin kendisini izlemenizi tavsiye ederiz. Mesaj yüklü, satırların arasını okuyabilmeniz gerekiyor : )

  Mahabharata sanskritçe yazılmış olan en uzun destandır. Toplam 18 kitapta toplanan ve 74.000 beyitten oluşan destena Hindistan’da, özellikle Hinduların arasında saygı gösterilir. Mahabharata, Bhagawad Gita’yı içerir. Bhagawad Gita, Mahabharatta destanının bir bölümünü oluşturan “kutsal kitap”tır ve “En yüce olanın / Tanrı’nın şarkısı” anlamına gelir. Hint tanrısı Krişna tarafından Arjuna’ya öğretildiğine / vahyedildiğine inanılır (detaylı bilgi için http://tr.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita). Mahabharata, insanoğlu için önem teşkil eden hedeflere odaklanır. Destan, bireyin ve toplumun arasındaki ilişkiyi vurgulayarak, her iki tarafın da birbirine olan bağlılığını gözler önüne serer. Mahabharata destanının özetini sizlerle paylaşmak isteriz.

  Destan, Hastinapura Krallığı’nın tahtı etrafında döner. Ortak atalara sahip olan Kauravas ve Pandavas aileleri söz konusu tahtı ele geçirmeye çalışırlar. Kauravaslar, görme engelli kral Dhritarashtra’nın yüz, Pandavaslar ise bir lanet yüzünden ölen Pandu’nun beş oğludur. Beş kardeş olan Yudhisthira (en büyük oğul), Arjuna, Bheema, Nakula ile Sahdeva her zaman itaatkar ve saygılıdır, dolayısıyla krallıkta çok sevilirler. Her biri farklı bir erdeme sahip olduğundan diğer insanlardan ayırılır. Bu yüzden Kauravaslar onlardan nefret eder ve onlardan kurtulmak için birçok yola başvurur.

  Zaman geçtikçe, Pandavaslar evlenir, Draupadi onların ortak eşidir. Bunun üzerine daha da öfkelenen Kauravaslar, Pandavasları kumar oynamak üzere bir düelloya davet eder. Pandavaslar herşeylerini kaybeder ve krallığı terk etmek zorunda kalırlar, 12 yıl için sürgüne gönderilirler. Kauravaslar onlara bir şart koşarlar: eğer 12 yılın sonunda Pandavaslar tanınırsa, tekrar sıfırdan başlamak zorunda kalacaklar.

  Destanın en önemli ve dramatik karakteri Hindu tanrısı (Lord) Krişna’dır. Krişna, sürgün boyunca Pandavaslara yol gösteren, onların gerçek dostu olan tek kişidir. Krişna’nın, Tanrı’nın bir insanda vücud bulmuş hali olduğuna inanılır. Dünyaya geliş sebebi ise dünyayı kötü insanlardan kurtarmak ve kendisine inananların inancını yenilemek. Kauravaslar ve Pandavaslar arasında gerçekleşen Kurukshetra savaşı esnasında Krişna Arjuna’nın savaş arabasını kullanmayı kendisine görev edinir. Savaş alanında Arjuna ve Krişna arasında bir sohbet geçer ve Krişna Bhagawad Gita’yı öğretir. Burada Arjuna bir nebze de olsa Krişna’nın görkemli kutsallığına tanık olur.

  Pandavaslar savaşı kazanır ve Hastinapura’ya birkaç yıl hükmeder. Dhritarashtra ve eşinin ormana gittikleri ve orada dünya nimetlerinden uzak bir hayat sürdükleri söylenir. Krişna ise savaştan 36 yıl sonra bölgeden ayrılır. Pandavaslar dünyayı terk etme zamanının geldiğine inandıklarında yürüyerek Kuzey’e doğru yola çıkarlar. Ufkun kuzeyinde cennetin kapıları açıldığı söylenir. Bir bir düşerek kardeşler ölürler, en sonunda Yudhisthira cennetin kapısına varır, orada kardeşleri ve eşi ile birleşir.

  Kaynak: http://www.iloveindia.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s