The Cosmic Spiral / Kozmik Spiral

(Türkçe metin için comment’e bkz.)

Photo taken during the Konya trip 12/2010

In various mythologies the spiral is a globally positive symbol. Here are some of the meanings that have been attributed to the spiral.

Carl Jung, the famous psychiatrist, said that the spiral is an archetypal symbol that represents cosmic force. In ancient Britain, the spiral seems to have been associated with the feminine as the doorway to life. It has been associated with the cycles of time, the seasons, the cycle of birth, growth, death and then rebirth. The cycles of time and nature are the cycles of life.

Some consider the spiral a symbol of the spiritual journey. It is also considered to represent the evolutionary process of learning and growing. It seems that life doesn’t proceed in a straight line. The path of life more closely resemble a spiral. We seem to pass the same point over and over again, but from a different perspective each time. To walk and then stand in the center of a spiral or labyrinth has been a psycho-spiritual exercise for centering the consciousness.

The spiral stands for coming into being.

Source: www.zenzibar.com

For more information about spirals: http://spiralzoom.com

This entry was posted in Semboller / Symbols. Bookmark the permalink.

1 Response to The Cosmic Spiral / Kozmik Spiral

 1. nalan&nico says:

  Birçok mitolojide “spiral” sembolü pozitif bir anlam taşımaktadır. “Spiral”e atfedilmiş birkaç anlamı aşağıda bulabilirsiniz.

  Ünlü psikiyatr Carl Jung spiralin arketip bir sembol olduğunu ve kozmik gücü temsil ettiğini ifade etmiştir. Eski Britanya’da spiral dişi ile ilişkilendirilip, hayata açılan kapı olarak görülmekteydi. Spiralin anlamı zamanın, mevsimlerin, doğumun, gelişimin, ölümün ve tekrar doğumun döngüsü olarak da yorumlanmaktadır. Zamanın ve doğanın döngüsü olarak görülen spiral hayatın döngüsünü temsil eder.

  Bazıları spirali spiritüel yolculuğun sembolü olarak görmektedir. Ayrıca öğrenmenin ve büyümenin evrimsel süreci olarak düşünülmektedir. Yaşam düz bir çizgi üzerinde ilerlememekte olup, daha çok bir spiral gibi yol almaktadır. Bu yol üzerinde aynı noktalara birçok kez uğramaktayız, ancak her seferinde farklı bir açıdan. Yürümek ve daha sonra bir spiralin veya labirentin ortasında durmak, bilince odaklanmak üzere yapılan psiko-spiritüel bir uygulamadır.

  Spiral, oluşumun sembolüdür.

  Kaynak: http://www.zenzibar.com

  Spiraller hakkında daha fazla bilgi için: http://spiralzoom.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s