Why Prayer Is Necessary / Dua Neden Gereklidir

(Türkçe için comment’e bkz.)
 

"Red Angel", Bianca Clippertor

Curious as I am to learn more about the universe, its laws and all what is connected, I had a deeper look at James and his wife Salle Redfield’s website (www.celestinevision.com). The articles are very nice, easy to read and understand – even for a non native English speaker like me : ) One article’s heading -“Why Prayer Is Necessary” – was jumping into my eyes.

I asked myself these questions: “When did you pray the last time Nalan?”, “For which reason?” and “Has there to be a REASON?”… and more…”Can’t you just be grateful and thank God for the marvelous things that happen in your life at these days?” Well, I think I can… Knowing is good, but putting things into practice is better. That’s what we mostly have to work on it.

Here is the shortened version of the article, with some comments of me : )

“When we think of prayer, questions always arise. If the divine creator behind this world is omnipotent, wouldn’t this Being know what is needed before we do and give it to us? Why doesn’t he? What is the purpose of prayer?

Some spiritual traditions deal with this issue by assuming God requires prayer as a test of loyalty or conviction before help is granted. Other traditions hold that prayer is merely an exercise in communication and reverent listening, and that all outcomes follow some divine plan and are outside our influence anyway.

[So here is my first comment or rather note: life is based on choices WE make and these choices create our future, so there is no divine plan, which is a default and can not be changed. Nicolas wrote about this in his two articles in the category “Archetypal Healing Tarots”. I recommend to have a look at them – hopefully again : ) ]

But today, I believe a new consensus is forming based on our direct experience about prayer. Dr.Larry Dossey in his classic book, Healing Words: The Power of Prayer and the Practice of Medicine, surveyed the best of existing prayer research and found several important findings: One is that the longer and more intensely the people pray, the greater the effect. Another is that the greater the number of people praying, the more powerful the outcome.

[My second note: The more people would pray TOGETHER for peace on earth, the less war, fights and povertiy we would have.]

But he also found something else: the more affirmative and faithful the prayer, the more it works, which may be the most important finding of all. Certainly a prayer in which we aks for help is effective, but there is something more powerful and centering that happens when we voice prayers in a more affirmative way.

Look at the Lord’s Prayer in the Christian tradition for example. It is not, “Will you give us our daily bread?” It is expressed as an affirmation, “Give us our daily bread.”

[Did you read my post about a book excerpt from “Conversations with God”, starting with the sentence “The correct prayer is never a prayer of supplication, but a prayer of gratitude…”? This post gives the same idea.]

I think what we are discovering is that we have more influence in the outcomes of our lives than we ever thought possible. When we affirm that something will be given to us in our lives, or that some outcome will occur with others, we are directly engaging an energy of creation that flows through us into the world and acts to bring about our request. What seems to be happening spiritually is that we, in our free will, are placed in pronouncement in ourselves; it’s like an energy of prayer that flows though us first as it flows into the world. Saying someone is crazy is to have a prayer effect that calls for them to be exactly that way, crazy. This tends to bring the exact same craziness into ourselves.

Never before have we so understood the old adage, “Be careful what you pray for.” Our thoughts and prayers have the energy tor bring into existence our intentions, and so our responsibility is clear. We have to engage only in positive affirmations in all situations — in conversations, in our most hidden thoughts, and certainly in group efforts to amplify this power to uplift the world. […] ”

Wow, what a wonderful article…This entry was posted in Ruhun Rehberi / Soul Guidance. Bookmark the permalink.

6 Responses to Why Prayer Is Necessary / Dua Neden Gereklidir

 1. nalan&nico says:

  İki gün önce James Redfield’in kitabı “The Celestine Prophecy (9 Kehanet)” ve bu kitaptan uyarlanan film hakkında bilgi vermiştik.

  Evrenin işleyişi ve bu yasalara ilişkin herşeyi çok merak ediyorum, dolayısıyla James ve eşi Salle Redfield’in web sitesini (www.celestinevision.com) detaylı bir şekilde inceledim. Kaleme alınan yazılar çok güzel, kolay okunup kolay anlaşılıyor – İngilizce ana diliniz olmasa dahi : ) Bir yazının başlığı -”Why Prayer Is Necessary (Dua Neden Gereklidir” – özellikle gözüme çarptı.

  Kendime şu soruları sordum: “En son ne zaman dua ettin Nalan?”, “ve hangi sebeple?” ve “bir SEBEP olmalı mı gerçekten?”… ve daha da…”Özellikle şu günlerde hayatında gerçekleşen harika olaylar için sadece şükretsen…?” Sanırım bunu yapabilirim… Bilmek iyidir, bildiğini hayata geçirmek daha da iyidir. Çoğunlukla bu adım üzerinde çalışmalıyız.

  İşte bahsettiğim yazının biraz kısaltılmış hali, araya yorumlarımı serpiştirdim : )

  “Duayı düşündüğümüz vakit her zaman sorular gündeme gelir. Bu evrenin kutsal yaratıcısı sınırsız güce sahipse, neye ihtiyaç duyduğumuzu bizden önce bilmez ve bunu bize vermez miydi? Neden yapmıyor? Duanın amacı ne?

  Bazı spiritüel geleneklere göre Tanrı duayı kendine olan bağlılığın ve inancın kanıtı olarak talep eder, dua yerine getirilmeden yardımını sunmaz. Diğer bazı geleneklere göre ise dua sadece bir iletişim aracı ve saygı içeren bir dinlemedir, herşey kaderin çizdiği plana göre sonuçlanır, etki alanımızın dışındadır.

  [Konuyla ilgili ilk yorumum veya daha ziyade notum: hayat BİZİM yaptığımız seçimler doğrultusunda şekillenir, dolayısıyla gelecek de. Değiştirilemeyecek kader yoktur. Nicolas bu konuyu “Arketipik Şifa Tarotu” kategorimizde yer alan yazılarında ele almıştı. Tekrar okumanızı tavsiye ederim]

  Bugün, dua ile yapmış olduğumuz tecrübelere dayanarak yeni bir anlayış oluşmaktadır. Dr.Larry Dossey “Healing Words: The Power of Prayer and the Practice of Medicine” kitabında dua ile ilgili yapılan araştırmalara ve bununla birlikte önemli bulgulara yer vermiştir: dua ne kadar uzun ve derin olursa, etkisi o kadar büyük olur. Başka bir bulgu ise dua eden insanların sayısı arttıkça, elde edilen sonucun o kadar etkili olmasıdır.

  [İkinci notum: Ne kadar çok insan dünya barışı için BİRLİKTE dua ederse, savaş, kavgalar ve yoksulluk o kadar azalır.]

  Ancak Dr.Dossey başka bir sonuç daha elde eder: dua bir afirmasyon gibi olumlu ve inanç dolu olduğunda etkisi artar. Bu bulgu belki de en önemli olandır. Yardım isteği içeren dua tabiiki etkilidir, ancak daha güçlü bir sonuç afirmasyon gibi oluşturulan duada gizlidir.

  Hristiyan dinindeki Tanrı’nın Duası’na bakalım. Dua, “Bize günlük ekmeğimizi verecek misin?” sorusu yerine “Bize günlük ekmeğimizi ver.” şeklinde karşımıza çıkar.

  [“Tanrı ile Sohbet” kitabından yer verdiğim alıntıyı okudunuz mu? “Doğru dua, yalvarma duası değil, şükran duası olmalıdır.” diyor. Aynı mantık.]

  Sanırım hayatımızı düşündüğümüzden daha fazla şekillendirebildiğimizi keşfetmeye başladık. Afirmasyon ile evrene gönderdiğimiz düşüncemiz ile olumlu bir enerji yaratırız ve enerji isteğimizi yerine getirmek için harekete geçer.

  Spiritüel anlamda baktığımızda biz, kendi irademizle, kendimizi ortaya koyuyoruz; söylediklerimiz bir duanın enerjisi gibi önce içimizde sonra evrende dolaşır. Birinin deli olduğunu söylemek, kendi içimizde deliliği yaratır.

  İşte şimdi “Ne için dua ettiğine dikkat et” söylemi önem kazanıyor. Düşüncelerimizin ve dualarımızın enerjisi niyetimizi oluşturur, dolayısıyla sorumluluğumuz apaçık ortada. Tüm zamanlarda sadece olumlu afirmasyonlara yer vermeliyiz – sohbetlerimizde, en derin düşüncelerimizde ve hep birlikte edilen dualarda, böylece gücümüzü bu dünyayı daha iyi bir yer yapmak için kullanmış oluruz.. […] “

  Harika bir yazı…

 2. Bahar says:

  Elhamdulıllah Nalancımmm ! ❤ Hope the days will come again than we will pray together. We are ( Azim & Me ) planning to go to the Art Of Living Peace Festival on July. It realy means that at least 2.5 million people will meet in Berlin and pray altogether for 4 days. Why dont you come with us? http://www.artofliving.eu

  And also if you are interested, Art Of Living is teaching a special breathing technic called Sudarshan Kriya in their part 1 education. We are going to organise a part 1 weekend in Sinerji. I will invite you.. You must try.. Art of living is the most well attended foundation in the world who is organising huge meditation and praying meetings.. 🙂 Hope to see you in the group.

  Lots of love to you my Dervish Sister !

 3. nalan&nico says:

  Thank you my dear Dervish Sister : ))
  Would like to take part in the breathing technic event …
  Didn’t know, that Art of Living is doing this, that is soooo great : )))
  Berlin is also possible – will talk with Nico : )
  Love you Bahar, iyiki varsın …

 4. Emine says:

  Nalan’cım hakikaten esaslı bir yazı olmuş . Gönlüne bereket . Enfes ..

 5. Azim Looker says:

  It ıs often noted that “God doesn’t need our prayers”… we do. In the past I have worked with several different ‘energy work’ healing systems all of which independently recognise that after prayer the size of the energy centres, chakras, lataif, doubles…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s