Bakarken Aynı Zamanda Görenlerden Misiniz ? / Do You See What’s Behind or Are You Just Looking At It?

(See into comment for English text.)

“Mea Pervitas Manu Propria”, Zeljko Tonsic

Kendime bu soruyu sorarken buldum “The Illusionist (Sihirbaz)” filmini izlerken. Filmin dört ana karakteri var: Sihirbaz Eisenheim, düşes Sophie, kralın veliahtı prens  Leopold ve polis memuru Uhl.

Karakterlere göz atmadan önce bir itirafta bulunmak istiyorum.

Birkaç gün önce “As above, so below (yukarıda ne ise, aşağıda odur)” kavramlarını  açıklamıştık bir yazımızda. Bu kısa ama anlamlı ifade arkana majör kartlarının ilki olan  “Sihirbaz” ile ilintiliydi. Ne yalan söyleyeyim: “Sihirbaz” kartının önemini ve tarot destesindeki rolünü “The Illusionist” filmini izledikten sonra anladım.

Hikayeyi dikkatle takip ettiğinizde “evrenin işleyişine” farklı yollarla tepki gösteren  insanlar göreceksiniz. Şimdi karakterlere ve bana göre sembolik anlamlarına dönelim:

Eisenheim Bir sihirbaz. Tüm sihirbazlar gibi evrenin mekanizmasını çözmüş olup  yasaları gösterilerinde 1) bazı seyircilerde hayranlık uyandırmak, 2) bazılarını sadece  şaşırtmak, 3) bazılarını ise düşündürmek için kullanıyor. Başka bir grup (4) ise gördüklerine inanmıyor, hatta olanları inkar ediyor. Gördüğünüz gibi seyirciyi dört gruba  böldük bile. Ayrıntılara az sonra gireceğiz.

Bana göre Eisenheim Tanrı’nın yarattığı evrenin yasalarını  kullanarak insanlara  hayatta “görünenden fazlası” olduğunu gözler önüne seriyor. Tarot destesindeki “Sihirbaz” gibi gerçek gibi görünenin arkasında olan başka  bir dünyaya kapıyı aralıyor.

Şimdi gelelim farklılık arz eden seyirci profiline…

Düşes Sophie Eisenheim’in çocukluk aşkı, ancak prens Leopold ile evlenmek üzere. Hala birbirine aşık olan Eisenheim ve Sophie, tehlikeli olan prens Leopold’ten kurtulmak  için evrenin yasalarını dikkate alarak bir plan yapıyor. Sophie benim için “evrenin nasıl  işlediğine dair fikir sahibi olmasa bile, yasalara hayranlık duyan ve böylece güvenen” insan profilini temsil ediyor, çünkü ölüm tehlikesini göze alarak kendisini  Eisenheim’in ellerine teslim ediyor.

Genel seyirci kitlesi Filmde gösterileri izleyen geniş bir seyirci kitlesi var. Kitle sadece şaşırmakla yetiniyor. Bazıları sihirbaza sorular yöneltse bile, bu ilgi sadece yüzeyde kalıyor. Gerçek hayatta da evrenin yarattığı mucizelere sadece  seyirci kalan geniş bir kitle yok mudur? İşte bu kitle sadece “bakıyor”, ancak “görmüyor”…

Polis memuru Uhl Prens Leopold, Uhl’u Eisenheim’i takip etmekle, hatta filmin  ilerleyen sahnelerinde ortadan kaldırmakla görevlendiriyor. Ancak Uhl prensin emirlerine  saygı gösterse bile Eisenheim’in sihirlerini merakla izliyor, “bakmak” ile yetinmiyor, aynı zamanda “görmek” de istiyor, sürekli “görünenin arkasına” ulaşmak için  çaba sarf ediyor. Bana göre Uhl, evrenin yasalarına merakla yaklaşan, onları çözmeye  çalışan insanları temsil ediyor. Bu merak onu evrenin mekanizmasında rol almasını (!) ve filmin sonunda ödüllendirilmesini sağlıyor: yasaları anlamayı kendine amaç edinen Uhl,  yap-bozun tüm parçalarını bir araya getirerek tüm resmi keşfediyor.

Son karakter ise Prens Leopold Kendi egosuna o kadar düşkün ki, kendi gerçekliğinin  dışında başka bir gerçeğin var olabileceğine ihtimal bile vermiyor. Gördüklerini inkar  ediyor, böylece filmde kaybeden tek kişi oluyor. Kısacası karşı geldiği evrenin  yasalarının kurbanı oluyor…

Bu yorum tabiiki benim filmden çıkardıklarım. Farklı bir yorumu olanlara rica ediyorum, lütfen bizimle burada paylaşsınlar.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sihirbaz_(film) http://en.wikipedia.org/wiki/The_Illusionist_(2006_film)

This entry was posted in İlham verici / Inspirational. Bookmark the permalink.

2 Responses to Bakarken Aynı Zamanda Görenlerden Misiniz ? / Do You See What’s Behind or Are You Just Looking At It?

 1. nalan&nico says:

  Do You See What’s Behind or Are You Just Looking At It?

  This question I asked myself several times while we were watching the movie ”The Illusionist”. The film has four main characters: the illusionist Eisenheim, duchess Sophie, crown prince Leopold and chief inspector Uhl.

  Before we look at the characters I would like to confess s.th.

  Some days ago we wrote about the concept ”As above, so below”. These short but meaningful words are linked to “The Magician”, the first major arcana in the Tarot deck. Here is what I’m going to confess: I understood the importance of “The Magician” and its role in the Tarot deck after we have watched ”The Illusionist”.

  If you watch the movie attentively you will recognize how different people react to the “laws of the universe”. Let’s have a look at the characters and their symbolic meanings (of course based on my own reading of the film).

  Eisenheim – An illusionist. Like all illusionists he has resolved the mechanism of the universe and uses it in his shows to 1) make some spectator admire, 2) surprise some of them, 3) give some people in the audience food for thought. Another group (4) is not believing in what it is seing, moreover it is denying what is happening on the stage. As you can realize we already have divided the audience into four groups. We will have a look to the details shortly.

  In my opinion Eisenheim uses the laws of the universe, created by God, to show people that there is “more behind the visible”. Like “The Magician” in the Tarot deck, he discloses what is behind the truth, opens a door to the hidden world.

  Let’s look now to the different profiles of the protagonists…

  Duchess Sophie – Eisenheim is her childhood love, but she is going to marry prince Leopold. Being still in love, Eisenheim and Sophie are making a plan based on the laws of the universe to get rid of prince Leopold, who is actually dangerous. In my eyes Sophie is symbolizing people, who ”don’t know anything about the universe, but admiring its laws and at least trust in them”. Although there is a risk of dying she lets herself in Eisenheim’s hands.

  Audience – There is always a big audience in the movie. This crowd is merely suprised about the illusions. Some people are asking the illusionist questions, but you can see that their interest is just on the surface. Isn’t there a big big audience in real life, only holding aloof to the miracles the universe is providing us? This crowd is just “looking at”, not really “seing what is behind”…

  Chief inspector Uhl -Prince Leopold charges Uhl to enquire about Eisenheim, in later scenes even to get rid of him. Although Uhl is respecting the commands of the prince, he is following Eisenheim’s illusions with interest, he makes efforts “to see what is behind”. In my opinion Uhl is representing the people, who are approaching the laws of the universe with interest and trying to understand them. Due to his interest Uhl takes part (!) in the mechanism of the universe and is rewarded at the end of the film: aiming to understand the laws from the very beginning of the film, he puts together all pieces of the puzzle and sees finally the whole picture.

  The last character is Prince Leopold – He is so bound up in his ego, that he even can’t presume that there is another truth than his own created one. He denies what he is seing, at least he is the only one who is losing everything. In brief he is the victim of the laws of the universe, which he denied…

  Of course this interpretion is based on my own perception of the film. If anybody has another reading, we would be happy if you share it with us.

  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Illusionist_(2006_film)

 2. ξωτικό says:

  i just looooved the film!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s