10th Insight – A Follow-Up On The Celestine Prophecy / 10.Kehanet – Celestine Kehanetlerinin Devamı

(Türkçe için comment’e bkz.)

"I have a dream", Shiloh Sophia

We have shared the first 9 insights in the Celestine Prophecy in one of our posts recently. Are you ready for the 10th one? : )

It is the realization that throughout history human beings have been unconsciously struggling to implement this lived spirituality on Earth.

[Are we? Some of us ‘yes’, but I know many many people, who just live their so-called divine plan, the default scenario of their life. For those who really make efforts to get closer to their blueprint, ‘struggling’ is a well-chosen word. Trust me, I know it from my own experiences : )) ]

Each of us comes here on assignment, and as we pull this understanding into consciousness, we can remember a fuller birth vision of what we wanted to accomplish with our lives.

[Wonderful point of view! So like this, life has really a meaning. It is a journey of discovery. I liked the expression of ‘fuller birth vision’ very much. Each of us is living his life somehow restricted. We have so much potential, but whom of us is really aware of his competencies? Of his talents? Don’t we -almost- all live like a painting with a big frame, which is setting us limits? In recent years I spend the most of my time -and money for trainings- in order to catch up with my own vision, the plan I could achieve in this life. Some days I get closer, some days I -again- lose the connection. Daily life is overtaking us, sometimes the ego is fondling or motivating us by saying ‘Work harder, you deserve a better salary, a higher position, etc.’ And so you concentrate on things in life, that probably close the path to your inner-self.]

Further we can remember a common world vision of how we will work together to create a new spiritual culture. We know that our challenge is to hold this vision with intention and prayer everyday.

[‘A common world vision’ – that’s the point! There is a saying like ‘Man forges his own destiny’, but it is not only ‘man’ it is ‘mankind’. In our post ‘Why prayer is necessary’ we talked about the importance of praying together. While we were joining the Şeb-i Aruz events last December in Konya, we witnessed the power of communities, doing zikr or prayer together. But before we reach that level, I think we have to step back, remember! our own blueprint and sprint forward with giant steps to make this planet a better world.]

This entry was posted in Sanat & Medya / Art & Media. Bookmark the permalink.

1 Response to 10th Insight – A Follow-Up On The Celestine Prophecy / 10.Kehanet – Celestine Kehanetlerinin Devamı

 1. nalan&nico says:

  Geçenlerde Celestine Kehanetleri’nin 9’unu sizlerle paylaşmıştık. 10’uncu için hazır mısınız? : )

  Bilinçdışı da olsa tarih boyunca insanlar dünyanın ruhsal uyanışı için çaba sarf etmiştir.

  [Gerçekten öyle mi? Evet, bazılarımız bunu amaçlıyor. Ancak tanıdığım birçok kişi ‘kader’ dediğimiz çizgiye sadece boyun eğip, kendisi için önceden belirlenmiş olan ve değiştirilemez olarak algıladığı hayatı yaşıyor. Kendi gerçekliğine yaklaşmaya çalışanlar için ‘çaba sarf etmek’ çok iyi düşünülmüş ve yerinde kullanılmış bir ifade. Kendi deneyimlerimden biliyorum : )) ]

  Her birimizin bu dünyada bir misyonu var. Önemli olan burada bilinç seviyemizi artırmak ve gerçek kimliğimizi yeniden keşfetmek. Her birimiz dünyaya birçok özellik ile donatılmış olarak geldik, önemli olan onları şimdi hatırlamak ve hayata geçirmek.

  [Harika bir tespit! Böylece hayatın kendisi anlam kazanıyor. Yeniden! keşfetmek üzere yola koyulduk. Hepimizin hayatında kısıtlamalar var. Potansiyelimizin, gücümüzün, yeteneklerimizin farkında mıyız? Hemen hemen hepimiz duvardaki bir resim gibi olanaklarımıza sınır koyan kalın bir çerçeve ile yaşamıyor muyuz? Son birkaç yılımı kendi misyonumun peşine düşerek geçirdim, zaman ve -eğitimler için- para harcadım. Ona yakınlaşmak ve misyonumu bu hayatta gerçekleştirmek için çaba sarf ettim. Bazı günler ona yaklaştım, bazılarında ise ondan uzaklaştım. Günlük hayat bizi kovalıyor, bazen egomuz bizi motive etmeye, daha doğrusu gaza getirmeye çalışıyor, ‘daha çok çalışmalısın, daha iyi bir maaş hak ediyorsun, yükselmelisin’ vb. diyerek. Böylece bizi kendi gerçeğimize yakınlaştıracak olan yoldan sapıyoruz ve ‘gerçek kimliğimiz’i anlamaktan alıkoyan önemsiz şeylere odaklanıyoruz.]

  Bunun dışında ruhsal uyanışın gerçekleşebilmesi, yeni bir spiritüel kültürün oluşturulabilmesi için nasıl el ele vereceğimizi hatırlayabiliriz. Zorlayıcı olan bu yeni ‘ortak dünya vizyonu’nu niyet etmek ve her gün dualarla beslemek.

  [‘Ortak dünya vizyonu’ – işte bu nokta çok önemli! İnsan, aslında ‘insanlık’ kendi kaderini kendi yaratır. ‘Dua neden gereklidir’ başlıklı yazımızda duanın önemine yer vermiştik. Geçen Aralık ayında Konya’daki Şeb-i Aruz etkinliklerine katıldığımızda birlikte zikir yapan veya dua eden toplulukların yarattığı güçlü enerjiye şahit olduk. Ancak bu seviyeye ulaşmadan önce bir adım geri atmalı, kendi gerçek kimliğimizi hatırlamalıyız! Sonrasında ise amacımız, büyük adımlarla ilerleyerek bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çaba sarf etmek olmalı.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s