Know Thyself – A Journey / Kendini Bil – Bir Yolculuk

(Türkçe metin için comment’e bkz.)
 

"La magicienne céleste", Louis Cattiaux

Do you remember our post of yesterday, the article about the 10th insight of the Celestine Prophecy? There was this nice expression, “the fuller birth version”, which I found very appealing.

Being at home yesterday evening, I was leaf through some books, which are still waiting to be discovered : ) I was searching for s.th., but didn’t know exactly for what. Until I caught sight of The Reality of Being – The Fourth Way of Gurdjieff (Jeanne de Salzmann, Shambhala 2010). Reading the index, I knew why I had especially this book in my hands. As the title already reveals, it is about “being/to be”. Do you see the link to the post of yesterday? This book gives insights about the path to “the fuller birth version”. Starting from tomorrow, we will take off for a journey to remember and re-create ourselves. Step by step we will go through the pages … and who knows? Perhaps we will get companions on this path, blossom together… So, it’s worth to have a look at this blog : )

Before we end our post with a nice excerpt of the book we would like to share a short information about Gurdjieff:

“George Ivanovitch Gurdjieff (1866-1949) […] respected traditional religions and practices concerned with spiritual transformation, and pointed out that their different approaches could be subsumed under one of three categories: ‘the way of the fakir’, which centers on mastery of the physical body; ‘the way of the monk’, based on faith and religious feeling; and ‘the way of the yogi’, which concentrates on developing the mind. He presented this teaching as a ‘Fourth Way’ that requires work on all three aspects at the same time […] this way calls for the awakening of another intelligence-knowledge and understanding […] The first demand on the ‘Fourth Way’ is ‘Know thyself’, a principle that Gurdjieff reminded us far more ancient than Socrates.” (page 9, Reality of Being)

More information about Gurdjieff can be found on www.gurdjieff.org

And here is the excerpt:

“The child wants to have, the adult wants to be.                                                                   The wish to be is behind all my manifestations.        

To learn to see is the first initiation into self-knowledge.                                                        We struggle not against something, we struggle for something.                                             

I believe I need to pay attention when, in fact, I need to see and know my inattention. When I begin to see, I begin to love what I see.                                                                         

Where our attention is, God is.”

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters. Bookmark the permalink.

2 Responses to Know Thyself – A Journey / Kendini Bil – Bir Yolculuk

 1. nalan&nico says:

  Kendini Bil – Bir Yolculuk

  Celestine Kehanetleri’nin 10.cusunu konu alan dünkü yazımızı hatırlıyor musunuz? İngilizcesinde ilgimi çeken ifade “fuller birth version” idi. Birçok özellik ile donatılmış olarak dünyaya geliyoruz, ancak maalesef hayatın içindeyken birçoğu törpüleniyor, hatta unutuluyor. “Fuller birth version” sözlerini “gerçek kimlik” olarak yorumlayabiliriz.

  Dün akşam evdeyken okunmasını bekleyen birkaç kitabı karıştırıyordum. Ne olduğunu bilmeden, önemli bir bilgiyi keşfetmeyi bekliyordum. Sonra gözüm “The Reality of Being – The Fourth Way of Gurdjieff (Jeanne de Salzmann, Shambhala 2010)” kitabına takıldı. İçindekiler bölümüne baktığımda neden bu kitabı elimde tuttuğumu biliyordum. Başlıkta ifade edildiği gibi kitap “olmak” ile ilgili. Dünkü yazımızla olan bağlantıyı görebiliyor musun? Söz konusu kitap bizi “gerçek kimliğimize” götüren yolu tarif ediyor. Yarından itibaren kendimizi hatırlamak ve yeniden yaratmak üzere bir yolculuğa çıkacağız. Küçük adımlarla sayfa sayfa ilerleyeceğiz … ve kim bilir? Belki bu şekilde yol arkadaşı oluruz, birlikte filiz açarız … Blog’umuzu takip etmeye değer : )

  Kitaptan güzel bir alıntıya yer vermeden önce Gurdjieff’i kısaca tanıtmak istiyoruz:

  “George Ivanovitch Gurdjieff (1866-1949) […] spiritüel dönüşümlere yol açan geleneksel dinlere ve uygulamalara saygı gösteriyordu. Farklı yaklaşımlarını üç kategoride sınıflandırıyordu: fiziksel vücudun üzerinde hakimiyet kuran ‘fakirin (Hindistan’da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş) yolu’; inancı ve kutsal duyguları baz alan ‘rahibin yolu’; ve zihnin gelişmesine odaklanan “yoginin yolu”. ‘Dördüncü Yol’ olarak tanımladığı öğretisinde üç kategori üzerinde aynı zamanda çalışılması gerekiyor […] bu yol başka bir zeka-bilginin ve anlayışın uyanışını talep ediyor […] ‘Dördüncü Yol’un ilk talebi ‘Kendini bil (Know thyself)’. Gurdjieff’in hatırlattığı bu prensip bizi Sokrates öncesine götürüyor.” (9.sayfa, Reality of Being)

  Gurdjieff hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız http://www.gurdjieff.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  İşte bahsettğimiz kitap alıntısı:

  “Çocuk SAHİP OLMAK ister, yetişkin ise sadece OLMAK.
  ‘OLMA’ isteğim tüm dışavurumlarımın ötesindedir.

  GÖRMEYİ öğrenmek kendimizi tanımamızı sağlayacak olan ilk inisiyasyondur.
  Birşeye KARŞI değil, birşey İÇİN çaba sarf ediyoruz.

  Gerçekte İLGİSİZLİĞİMİ gördüğüm ve bildiğimde İLGİ GÖSTERMEM gerektiğine inanıyorum.
  GÖRMEYE başladığımda, gördüğümü SEVMEYE başlıyorum.

  İlgi gösterdiğimiz yerde TANRI vardır.”

 2. Pingback: Halil Cibran “Nebi” – Kendini Bilmek / Khalil Gibran “The Prophet” – Self-Knowledge | nalanandnico, 'The Blog'

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s