Know thyself – “I Am Asleep” / Kendini Bil – “Uykudayım”

(Türkçe için comment’e bkz.)
 

"La belle au bois dormant", Louis Cattiaux

Today we are taking off for a long journey to ourselves, hope you are with us : )

As mentioned before, we will go through the book Reality of Being, which contains the teaching of Gurdjieff. We will slowly move from chapter to chapter, read and interpret passages together, see what impact the messages have on our life. Some days we will rest and just observe our inner-self, try to find out how it is touched by the words nesting in our mind and heart.

First chapter “A Call To Consciousness / I Am Asleep” 

1. A nostalgia for Being

Man remains a mystery to himself. He has a nostalgia for Being, a longing for duration, for permanence, for absoluteness – a longing to be. Yet everything that constitutes his life is temporary, ephemeral, limited. He aspires to another order, another life, a world that is beyond him. He senses that he is meant to participate in it.

He searches for an idea, an inspiration, that could move him in this direction. It arises as a question: ‘Who am I – who am I in this world?’ If this question becomes sufficiently alive, it could direct the course of his life. He cannot answer. He has nothing with which to answer – no knowledge of his own. But he feels he must welcome it. He asks himself what he is. This is the first step on the way. He wants to open his eyes. He wants to wake up,  to awaken.

This is the first passage of the first chapter. We are reflecting it here word by word, because every little detail is sooo important.

The questions you can ask yourself during the following days are given below. Take time, think about it and just observe what is moving in you.

– Who am I?                                                                                                                                         – Do I have any plan in my life?                                                                                                        – What could I do, if I would not sleep (actually if I would awake now)?

So, see you soon in order to move on/continue together.

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters. Bookmark the permalink.

4 Responses to Know thyself – “I Am Asleep” / Kendini Bil – “Uykudayım”

 1. Adam Turner says:

  This looks like an interesting idea for a blog. Towards the end, what can we mean by ‘move on’?

 2. nalan&nico says:

  Hello Adam, thank you for your nice comment. I mean “move on” in terms of “continue”… Have a nice day : )

 3. nalan&nico says:

  “Kendini Bil” – “Uykudayım”

  Bugün “gerçek kimliğimizi” hatırlamak üzere uzun bir yola çıkıyoruz. Bizi takip ediyorsunuz, değil mi? : )

  Birkaç gün önce paylaştığımız gibi Gurdjieff’in öğretisini ele alan “Reality of Being” kitabında sayfa sayfa birlikte ilerleyeceğiz. Acele etmeden paragrafları okuyup, yorumlayacağız, içerdiği mesajların üzerimizde nasıl bir etki bıraktığını irdeleyeceğiz. Arada dinleneceğiz ve sadece kendi içimize odaklanarak, zihnimize ve kalbimize işleyen sözlerin etkisini anlamaya çalışacağız.

  Bölüm 1 “Bilince Seslenmek / Uykudayım”

  1. “Olmak”a Özlem Duymak

  İnsan kendisi için de kapalı bir kutudur. “Olmak” için özlem duyar, hayatında bir süreklilik ve mutlakiyet ister. Ancak yaşamında var olan herşey geçicidir, sınırlar içerisinde var olmaktadır. Farklı bir düzeni, kendi varlığının ötesinde farklı bir hayatı arzular. Farklı birşeyin içinde olması gerektiğini hisseder.

  Kendisini bu düzene götürebilecek bir fikir, bir ilham için arayışa girer. Bu arayış bir soru ile başlar: ‘Kimim ben – bu dünyadaki rolüm ne?’ Su yüzüne çıkan bu soru hayatına yön verebilir. İlk anda yanıt verebilecek durumda değildir, çünkü kendisine yönelik hiçbir şey bilmiyordur. Ancak bu soruyu hoş karşılamak gerektiğini hisseder. Kendine ne olduğunu sorar. Bu atılan ilk adımdır. Gözlerini açmak, uyanmak ister.

  Kitabın ilk bölümünde yer alan ilk paragrafı kelimesi kelimesine aktardık, çünkü her bir ifade çok ama çok anlamlı ve etkileyici.

  Önümüzdeki günlerde kendinize aşağıdaki soruları sorabilirsiniz. Kendinize vakit ayırın ve içinizdeki duygu değişimlerine dikkat edin.

  – Ben kimim?
  – Hayatımdaki hedefim ne?
  – Uykuda olmasaydım (daha doğrusu şimdi uyansaydım) ne yapabilirdim ?

  Yakında devam edeceğiz, görüşmek üzere.

 4. Pingback: Halil Cibran “Nebi” – Kendini Bilmek / Khalil Gibran “The Prophet” – Self-Knowledge | nalanandnico, 'The Blog'

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s