Halil Cibran “Nebi” – Kendini Bilmek / Khalil Gibran “The Prophet” – Self-Knowledge

(See into comment for English text.)

"Chakra Awakening", Vijay S.Govender

Bazılarınız hatırlayacaktır, “Kendini Bil – Bir Yolculuk ve Uykudayım” yazılarımız ile “gerçek kimliğimizi” hatırlamak ve yeniden yaratmak için Şubat ayında yola çıkmıştık. O günden bu güne Gurdjieff’in öğretisine yer veren “Reality of Being” kitabında çok fazla ilerleyemedik. Birlikte bu yolda  yürüyeceğimize söz vermiştik oysa ki, öyle değil mi? Sizi bilmem ama ben (Nalan) kendimi hala “uyku” modunda hissediyorum.

“Uykudayım” yazımız küçük bir ev ödevi ile son bulmuştu: “Ben kimim?”, “Hayatımdaki hedefim ne?” ve “Uykuda  olmasaydım (daha doğrusu şimdi uyansaydım) ne yapabilirdim?” sorularını  kendimize sorarak, içimizdeki duygu değişimlerine dikkat edecektik. Pekiiiii … ne durumdasınız? Kendinize bu soruları sordunuz/sorabildiniz mi? Ben sorabildim ve bana engel koymaya çalışan EGO’m ile ilk defa – farkına vararak – yüz yüze geldim. Bu EGO ne kadar BEN ne kadar BEN DEĞİL çözemedim henüz, ancak çok güçlü ve inatçı bir yapı olarak karşımda durduğunun farkındayım, kesinlikle bildiğinden  (konfor alanından) şaşmıyor.

Bakın Sahaja Yoga öğretisinin kurucusu Shri Mataji, anlatmak istediğimi ne kadar güzel bir şekilde dile getirmiş:

Ego bizi nerede bulunduğumuzu anlamaktan, gerçekte kim olduğumuzu bilmekten alıkoyar.

Doğru! Son bir-iki aydır o kadar çok Ego’m ile boğuştum ki, bırakın “özüme olan  yolculuğuma” devam edeyim, mevcut olanı korunmakla savaştım … fırtınalı bir deniz  gibiydi ruhum, şimdi sular duruldu ve yolculuğu devam edebilmek için güç topluyor… pek yakında Gurdjieff ile yine karşınızda olacağız…

Bu aralar Lübnan asıllı ABD’li ressam, şair ve filozof olan Halil Cibran’ın (1883-1931) “Nebi (The Prophet)” kitabını okuyorum. Ne kadar büyük bir usta! Ruhumu beslemek adına bugüne kadar kitabını elime almamış olmam büyük bir kayıpmış!

Kitabın “Kendini Bilmek” yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum:

Adamın biri de: ‘Bize, kendini bilmekten bahset’ dedi.

O da cevap verdi: ‘Kalpleriniz gecelerin ve gündüzlerin sırrına, sessizlik içinde, aşinadır. Fakat kulaklarınız, kalbinizin bilgisini seslendirmesini özler. Çünkü fikir olarak  daima bildiğinizi kelimelerle tanımak ve parmaklarınızla rüyalarınızın çıplak  gövdesine dokunmak istersiniz.

Ve bunları yapmanız iyidir.

Çünkü ruhunuzun gizli kaynağı fışkırmak ve çağlaya çağlaya denize akmak ister. Sizin sonsuz derinliklerinizdeki defineler, gözlerinizin önünde açılacaktır. Fakat bu meçhul defineleri ölçmek için terazi kullanmayın,

Ve bilginizin derinliklerini mahdut ölçülerle ölçmeye kalkışmayın. Çünkü benlik, hudutsuz ve ölçüsüz bir denizdir.

Sakın ‘hakikati buldum’ deme! Fakat bir tek hakikati buldum diyebilirsin.

Sakın ruhun yolunu buldum deme! Belki, ruhu kendi yolunda yürürken gördüm! diyebilirsiniz. Çünkü ruh bütün yollarda yürür. Ruh, bir çizgi üzerinde yürümez ve bir kamış gibi yetişmez.

Ruh, sayısız yapraklı bir zambak gibi kendini yaprak yaprak açar.

Yaprak yaprak açarak uyanmaya hazır mısınız?

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts, Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Halil Cibran “Nebi” – Kendini Bilmek / Khalil Gibran “The Prophet” – Self-Knowledge

 1. nalan&nico says:

  Khalil Gibran, “The Prophet” – Self-Knowledge

  Some of you will remember our posts “Know Thyself – A Journey and I Am Asleep” (category ‘Spiritual Masters’). In February we took off for a journey to remember and re-create ourselves. Since then we couldn’t move on with this amazing book, “Reality of Being – The Fourth Way of Gurdjieff”. But we promised to walk on this path together, didn’t we? I don’t have a clue about how you feel these days, but I (Nalan) still feel “asleep”.

  At the end of the post “I Am Asleep” was a small homework: by asking the questions “Who am I?”, “Do I have any plan in my life?” and “What could I do, if I would not sleep (actually if I would awake now)?” to ourselves we should just observe carefully what is moving in us. Annnddd … what did you experience? Have/could you ask these questions to your inner self? I could and for the first time – with full awareness – I faced my EGO, who was trying to hold me back from moving on. I still don’t know how much of this EGO is ME and how much it is NOT ME, but I am aware of its strength and stubbornness, not willing to leave its comfort zone.

  Let’s have a look at how Shri Mataji, founder of Sahaja Yoga, explained very well what I am trying actually to emphasize here:

  “Ego stops us from understanding where we stand and to know who we really are.”

  That’s sooo straight to the point! The last one or two months I fought a lot with my Ego, though I couldn’t go on with my journey to my “fuller birth version”. On the contrary, I had to protect my current state! … my soul was like a stormy sea, now the water calmed down and the soul is gathering for strength to move on… soon we will be back with Gurdjieff …

  These days I am reading “The Prophet” of the Lebanese American artist, poet and writer Khalil Gibran (1883-1931). What an amazing master! This book is nurturing my soul and I regret, that I haven’t read it before!

  I am going to share the chapter about “Self-Knowledge” with you:

  “And seek not the depths of your knowledge with staff or sounding line.

  For self is a sea boundless and measureless.

  Say not, ‘I have found the truth’ but rather, ‘I have found a truth.’

  Say not, ‘I have found the path of the soul.’ Say rather, ‘I have met the soul walking upon my path.’

  For the soul walks upon all paths.

  The soul walks not upon a line, neither does it grow like a reed.

  The soul unfolds itself, like a lotus of countless petals. ”

  Are you ready to awake like a lotus, each petal by itself?

 2. 'Azim Looker says:

  Actually, personally, though I like very much the FEELING tone of Khalil Gibran’s “The Prophet”, I find it disturbingly vague, diffuse, and not an incisive cutting to the Truth, a bit like other vagueries, Rudolf Steiner for example…(I was artist in residence at an English Steiner school for 2 years. An interesting experience…I was at the time, as I still am, ‘devoted’ to Mr Gurdjieff, and utterly impatient with vagueness and pontificating…even Steiners paintings are etheric and diffuse, as if the “Spiritual Worlds”, “Angels” etc are a misty dream. I never saw this to be so in any experience of the “Higher Worlds” in my whole life. I am utterly convinced that the normal world of ‘waking state’ is a dream, no different essentially to sleep…and that the experiences of each “Higher World” shows them to be increasingly MORE REAL as we ascend. Reality, Hakkikat, is not a blancmange…A famous line in Sufism says “The world is an illusion (My comment; this is a preliminary understanding, that of the novice on the way to fana, annihilation in God) BUT, it is also THE TRUTH IN TRUTH, Hakkikat-i Hakkikat”. (The real understanding, that since nothing but The Real exists, all the worlds are one; realised only in Hakkikat, the stage of Baka in Baka, Remaining in Remaining; remaining with The Real, even though returned to normal life in the world after the (false) experience of Union with God as transcendent…The Real Union is IN this world, in the return. Hence…The World is The TRUTH IN TRUTH. To criticize without giving an example of something better is pointless and invidious of course, as well as bad manners, edepsiz…The example I choose to give is from Sri Ramana Maharshi.
  Ramana Maharshi, 1879 –1950 was probably the most famous Indian sage of the twentieth century. He was renowned for his saintly life, for the fullness of his self-realization, and for the feelings of deep peace that visitors experienced in his presence. So many people came to see him at the holy hill of Arunchala where …he spent his adult life that an ashram had to be built around him. He answered questions for hours every day, but never considered himself to be anyone’s guru.
  At age 16, he became spontaneously self-realized. Six weeks later he ran away to the holy hill of Arunachala where he would remain for the rest of his life.
  ‎”As for reading books on Vedanta, you can go on reading any number of them. They can only tell you, “Realise the Self within you”. The Self cannot be found in books. You have to find it out for yourself, in yourself”.
  Waking, Dream and Deep Sleep
  “There is no difference between the dream and the waking states except that the dream is short and the waking long. Both are the result of the mind. Our real state, called turiya (fourth), is beyond the waking, dream and sleep states.”
  “Existence or Consciousness is the only reality. Consciousness plus waking we call waking. Consciousness plus sleep we call sleep. Consciousness plus dream, we call dream. Consciousness is the screen on which all the pictures come and go. The screen is real, the pictures are mere shadows on it.”
  ‎”Removal of the notion that we have not realised The Self is all that is required. We are always The Self. Only, we don’t realise it.”
  “Our real state is what is sometimes called “turiya” or the fourth state, which is always as it is.”
  “Self, God and Guru are the same”.
  “Devotee; “When a man realises the Self what will… he see?”
  Ramana; “There is no seeing. Seeing is only Being”.
  ” The Guru will go with the disciple in his own path and then gradually turn him into the supreme path at the ripe moment.”
  The method is the ceaseless asking of the question “Who am I ?”, or more correctly, “Whence came this ‘I” thought?” One on the path of self-enquiry requires no external discipline or ritual.
  “Talking of the “witness” should not lead to the idea that there is a witness and something else apart from him that he is witnessing. The “witness” really means the light that illumines the seer, the seen and the process of seeing”.
  “You are the constant illumination that lights up both the experiences and the void”.
  “You yourself are the illumination”.
  “It is the ego that rises as ‘I’. That from which it arises is the Self”.
  “You are awareness. Awareness is another name for you”.
  “To cease to identify yourself with the mind is all that is required.”
  “Give up being aware of other things, that is of the not-Self. If one gives up being aware of them then pure awareness alone remains, and that is the Self”.
  “Concentrating on the Heart is the same as concentrating on the Self. The Heart is another name for the Self”.
  “Enquire as to whom this ignorance has come and you will find it never came to you, and that you have always been that “I am that”, Bliss.
  “What is this ‘separation’ from? Who got this separation and who wants to ‘achieve’ union again?”

 3. Pingback: Feel the Wind On Your Skin / Rüzgarı Teninizde Hissedin |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s