Lessons Learned 2: Ride Your Horses of Change and Follow The Season of Butterflies / Hayat Dersi 2: Değişimin Atlarını Sür ve Kelebekler Mevsimini Takip Et

(Türkçe için comment’e bkz.)

Like in Attar’s “Three Horses Ebrahim ebn Adham” I also would like to have a horse of gratitude, patience and sincerity. Unfortunately this is not the case – yet : )

Nowadays I’m reading one of Nico’s books, called “Awakening of the Sacred Body” (Tenzin Wangyal Rinpoche). Going from page to page, learning about breathing techniques and how to transform feelings like anger, attachment and lack of self-confidence, I now know how to identify this turbulence I have inside of me since years:

"Against the Wind", Nik Helbig

A couple of wild horses, creating a big fire ball behind them by galloping up the hills.

One is the horse of ego, having a black shining dress on its giant and strong body. It is observing the wide green bed sharply, controlling every slight move of each leaf and branch around. Being totally free and independent (is it really?), it is basking in the admiration of the other one… but how could it grew so strong? More details about the ego in “Lessons To Learn 1”…

I mentioned the other one … which is the horse of fear. Weak and unimpressive in its appearance, it is just fearing everything what is not under its control and not predictable. Being totally attached and dependent (is it really?) this animal is playing the shadow of the other, not taking any responsibility.

Now I’m having enough of this wild horses, because neither the horse of ego is totally free and independent (How could it be? It is its own prisoner!), nor the horse of fear totally attached and dependent (It knows that taking responsibility regarding the decisions to make AND their results will lead to real freedom) …

"Untitled", Manjit Bawa

Now it is the time to get on these horses, to tame them, to ride them … to give them a new responsibility, a new name:  “horses of change” !

And now, be ready to be surprised : ))

Yesterday evening I decided to rename my horses into “horses of change”. And do you know, what happened today? I’m surrounded by butterflies, yes colorful butterflies (even in the office), who are accompanying me as the messengers of change…

"Sacred Butterfly", Vladimir Kush

So, why don’t you also follow this season of butterflies : ))

This entry was posted in İlham verici / Inspirational. Bookmark the permalink.

1 Response to Lessons Learned 2: Ride Your Horses of Change and Follow The Season of Butterflies / Hayat Dersi 2: Değişimin Atlarını Sür ve Kelebekler Mevsimini Takip Et

 1. Hayat Dersi 2: Değişimin Atlarını Sür ve Kelebekler Mevsimini Takip Et

  Attar’ın kaleme aldığı “İbrahim Ibn Adham’ın Üç Atı” yazısında olduğu gibi benim de üç atım olsun isterdim, biri şükranlık duygusunu, biri sabrı, biri de dürüstlüğü sembolize eden. Maalesef bu söz konusu değil – henüz : )

  Nico’ya ait bir kitaba başladım daha yeni, adı “Awakening of the Sacred Body” (Tenzin Wangyal Rinpoche). Sayfadan sayfaya geçtikçe, nefes tekniklerini ve kızgınlık, bağımlılık ve özgüven eksikliği gibi duyguların nasıl dönüştürüldüğünü öğrendikçe, yıllardan beri içimde olan bu fırtınaya nihayet bir teşhis koyabildim:

  Bayırları dörtnala koştururken arkalarında büyük bir ateş topunun izlerini bırakan bir çift yaban at.

  Biri egoyu sembolize eden at. Heybetli ve güçlü bedeni siyah, parlak bir elbise ile kaplı. Uçsuz budaksız yeşil yatağı dikkatlice gözlemler, etrafında hareket eden her bir yaprağı ve ağaç dalını kontrol eder. Tamamen özgür ve bağımsız olduğunu düşünerek (gerçekten öyle midir?), diğer atın hayranlık ifade eden bakışlarını üzerine çeker … nasıl oldu da ego bu kadar güçlenebildi? Ayrıntılı bilgi “Hayat Dersi 1”de …

  Diğerinden söz ettim … o da korkuyu sembolize eden at. Gösterişsiz, hatta zayıf bir görünüşe sahip olan bu at için, kontrol altında tutamadığı ve öngörülemeyen ne varsa korku yaratır. Bağlı ve hatta bağımlı olduğunu düşünen (gerçekten öyle midir?) bu hayvan, diğerinin gölgesini oynar, hiçbir sorumluluk almadan.

  Bu yaban atlardan artık bıkınlık geldi, çünkü ne egoyu temsil eden at tamamen özgür ve bağımsız (Nasıl olsun ki? Kendi kendine tutsak!), ne de korkuyu temsil eden at bağlı ve/veya bağımlı (çünkü biliyor ki, verdiği kararların ve onların sonuçlarının sorumluluğunu alırsa gerçek özgürlüğe kavuşur) …

  Artık bu atlara binme, onları evcileştirme, sürme zamanı geldi … onlara yeni bir sorumluluk, isim verme zamanı: “değişimin atları” !

  Ve şimdi, süprizlere hazır ol : ))

  Atlarıma dün akşam “değişimin atları” ile yeniden adlandırdım. Ve bugün ne oldu, biliyor musun? Her bir yanımda kelebekler uçuşuyor, evet, değişimin habercisi olarak bana eşlik eden renkli kelebekler (ofiste bile)…

  Sen de kelebeklerin mevsimini takip etsene : ))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s