İki Temel Duygu: Sevgi ve Korku / Two Basic Emotions: Love and Fear

[See into comment for the English text.]

[…] Tüm insan davranışları en derin boyutta iki duygudan biriyle motive edilir: korku ya da sevgi. Gerçekte yalnızca iki duygu vardır. […] Her insan düşüncesi, her insan davranışı ya sevgiden ya da korkudan kaynaklanır. Tüm diğer düşünce ve duygular bu iki temel duygunun değişik versiyonlarıdır.[…]

[…] Sevginin koşullu olduğunu, size ebeveynleriniz öğretti. Onların sevgi koşullarını kaç kez hissettiniz. İşte bu deneyimleri, kendi sevgi ilişkilerinize taşıdınız.

Bana yaklaşımınızda da bu deneyimleri getirdiniz. Bu deneyimlerden çıkardığınız sonuçlara göre beni tanımlıyorsunuz. Böyle bir bakış açısıyla kendi gerçeğinizi ifade ediyorsunuz.

“Tanrı sevecendir” diyorsunuz, “ama O’nun kurallarını çiğnediğinizde, sonsuza dek sizi cezalandıracak ve lanetleyecektir.”

Kendi anne ve babanız tarafından cezalandırılmadınız mı? Sizi dışlamalarının acısını yüreğinizde hissetmediniz mi? Bu deneyimlerle, benimle farklı bir deneyim yaşayacağınızı düşünmeniz ne mümkün?

Koşulsuz sevilmenin nasıl bir şey olduğunu unuttunuz. […] Tanrı’nın da “ebeveyn” rolünü üstlenmesini bekliyorsunuz. İşte bu nedenle yargılayan, cezalandıran, ödüllendiren, davranışlarınıza göre size olan duyguları değişen bir Tanrı imajı yarattınız. Ama bu, kendi yarattığınız mitolojilerinize dayanan çocukça bir Tanrı imajı. Benimle hiçbir ilgisi yok.

Tanrı’yla ilgili düşünce sisteminizi spiritüel gerçekler yerine insan deneyimlerinize göre yarattınız. Sevgi hakkındaki realitenizi de. Bu, korku temelli bir realite, korkutucu, intikamcı Tanrı fikrine dayanıyor. Tohum [çekirdek] Düşünce yanlış ama bu düşünceyi sorgulamak bile tüm teoloji (din bilim) sisteminizi sarsmak için yeterli. […]

[…] Korku içinde yaşamanız öğretildi. Güçlü olanın kazandığı, başarının en kurnaz olana ait olduğu, zaferin ancak güçlülerin tekelinde olduğu öğretildi size. En sevecen olanın kazandıkları hakkında ne öğrendiniz? Bir şekilde en güçlü, en zeki, en kurnaz olmaya çalışıyorsunuz. Ama herhangi bir durumda olamadığınızda, kaybetmekten korkuyorsunuz. Çünkü ”en bilmem ne” olamamanın kaybetmekle eş anlamlı olduğu öğretildi size. Böylece korkunun düşüncelerini seçiyorsunuz. Çünkü öğrendiğiniz bu. Ama ben size başka türlü öğretiyorum: sevgiden kaynaklanan düşünceleri seçtiğinizde yaşamı sürdürme çabasından daha öteye geçeceksiniz, kazanmaktan, başarmaktan daha öteyi gerçekleştireceksiniz. İşte o zaman, gerçekte kim olduğunuzun olağanüstü güzelliğini deneyimleyeceksiniz. İşte o zaman kim olduğunuzu bileceksiniz. […]

[…] Korku, sevginin diğer ucu. […] Usta, yalnızca sevgiyi seçen kişidir. Her anda. Her olayda. Her koşulda.[…]

“Tanrı ile Sohbet”, 1.Kitap, Neale Donald Walsch

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to İki Temel Duygu: Sevgi ve Korku / Two Basic Emotions: Love and Fear

 1. […] All human actions are motivated at their deepest level by one of two emotions—fear or love. In truth there are only two emotions […] Every human thought, and every human action, is based in either love or fear. There is no other human motivation, and all other ideas are but derivatives of these two. […]

  […] It was your parents who taught you that love is conditional—you have felt their conditions many times—and that is the experience you take into your own love relationships.

  It is also the experience you bring to Me.

  From this experience you draw your conclusions about Me. Within this framework you speak your truth. “God is a loving God,” you say, “but if you break His commandments, He will punish you with eternal banishment and everlasting damnation.”

  For have you not experienced the banishment of your own parents? Do you not know the pain of their damnation? How, then, could you imagine it to be any different with Me?

  You have forgotten what it was like to be loved without condition. You do not remember the experience of the love of God. And so you try to imagine what God’s love must be like, based on what you see of love in the world.

  You have projected the role of “parent” onto God, and have thus come up with a God Who judges and rewards or punishes, based on how good He feels about what you’ve been up to. But this is a simplistic view of God, based on your mythology. It has nothing to do with Who I Am.

  Having thus created an entire thought system about God based on human experience rather than spiritual truths, you then create an entire reality around love. It is a fear-based reality, rooted in the idea of a fearful, vengeful God. Its Sponsoring Thought is wrong, but to deny that thought would be to disrupt your whole theology.[…]

  […] You have been taught to live in fear. You have been told about the survival of the fittest and the victory of the strongest and the success of the cleverest. Precious little is said about the glory of the most loving. And so you strive to be the fittest, the strongest, the cleverest—in one way or another— and if you see yourself as something less than this in any situation, you fear loss, for you have been told that to be less is to lose.

  And so of course you choose the action fear sponsors, for that is what you have been taught. Yet I teach you this: when you choose the action love sponsors, then will you do more than survive, then will you do more than win, then will you do more than succeed. Then will you experience the full glory of Who You Really Are, and who you can be.[…]

  […] Fear is the other end of love.[…] Masters are those who have chosen only love. In every instance. In every moment. In every circumstance.[…]

  “Conversations with God”, Book 1, Neale Donald Walsch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s