Paradigma of A New Mankind / Yeni İnsanlığın Değerler Dizilimi

House of Virgin Mary in Selçuk/Izmir

* * *

[Türkçe metin için yorum bölümüne bkz.]

* * *

Your first education accustomed you to believing that if you had the money and sufficient means, you could do all that you wished and so fell secure; that you would be rich, happy, respected. Having-Doing-Being is the dominant paradigm, the epitome of a degraded mankind’s mythology, and the cause of all its ills and misfortunes.

This mindset is common to millions of human beings, you have to overturn it! The paradigm of a new mankind is: Being-Doing-Having. The more you are, the more you do, the more you have. Having and Being are the same thing but on different planes of existence.

Source: “The School for Gods”, Stefano E. D’Anna, Chapter IX – 14 The new paradigm

* * *

Be a King and the Kingdom will come.

Royalty of the Being always precedes the birth of a kingdom. ‘Being’ comes before ‘Having’, never vice versa. Don’t ever wish for the kingdom to appear before kingship: it would crush you into dust.

Source: “The School for Gods”, Stefano E. D’Anna, Chapter X – 14 Be a King and the Kingdom will come

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Paradigma of A New Mankind / Yeni İnsanlığın Değerler Dizilimi

  1. Aldığın ilk eğitim, seni yeterli paran ve gerekli araçların olursa, dilediğin her şeyi yapabileceğine ve böylece kendini güvenli, zengin, mutlu ve saygın hissedeceğine inanmaya alıştırmış.SAHİP OLMAK – YAPMAK – OLMAK sana hakim olan bir değerler dizilimi; çürümüş bir insanlığın efsanevi değerlerinin tam bir özeti ve başına gelen tüm felaketlerin ve dertlerin kaynağıdır.

    Bu, milyonlarca insanın ortak zihniyetidir, bunu tersine çevirmen gerekiyor! Yeni insanlığın değerler dizilimi; OLMAK – YAPMAK – SAHİP OLMAK. Ne denli çoksan, o denli çok yaparsın ve o denli çok şeye sahip olursun. Sahip olmak ve olmak, varoluşun farklı düzlemlerinde bulunan aynı şeylerdir.

    Kaynak: “Tanrılar Okulu”, Stefano E. D’Anna, Bölüm IX – 14 Yeni paradigma

  2. ÖNCE KRAL OL, KRALLIK SONRASINDA GELECEKTİR.

    Oluş halindeki Krallık her zaman bir hükümdarlığın doğuşundan önce gelir. ‘Olmak’, ‘sahip olmaktan’ öncedir, tersi mümkün değildir. Hiçbir zaman bir kral niteliklerine sahip olmadan krallığın oluşmasın arzulama – bu seni parçalayıp toz haline getirir.

    Kaynak: “Tanrılar Okulu”, Stefano E. D’Anna, Bölüm X – Önce Kral ol, Krallık arkasından gelecektir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s