Holy Scriptures / Kutsal Kitaplar

"Dieu le Pere", Louis Cattiaux

“Dieu le Pere”, Louis Cattiaux

Kutsal bir kitabın hiçbir kelimesi başka bir kutsal kitabın kelimesine ters düşmemektedir. Böylece Allah çoklu olarak insanların karşısına çıkar, ancak yine de eylem ve sukunette özgündür, çünkü mükemmel Ol’andır, herşeyin Başı ve Sonu.

M+R, XV, 50

Bu yüzden tüm Kutsal Kitapları bilmeliyiz ve onları çalışmalıyız, ta ki ilham veren kelimenin başını ve sonunu keşfedene kadar. ‘Allah’ı düşünmek ve onun yaratılışı hakkında meditasyon yapmak, dua etmek ve Allah’ı övmektir’.

M+R, XV, 50′

Not one word of a holy Scripture actually contradicts the word of another holy Scripture. Thus, God appears multiple in people, yet he is unique in action and in repose, as he is the Being par excellence, that is to say the Primary and the Ultimate in everything.

M+R, XV, 50

Therefore we need to know all the holy Scriptures and study them until we have discovered the primary and ultimate identity of the inspired word. ‘To think of God and meditate on his creation is to pray and praise God’.

M+R, XV, 50′

 ***

More about Louis Cattiaux

and the ‘ Message Rediscovered’ (M+R)

here:

Love Divine / Kutsal Aşk

“Chasing the Devil with Love”  /Şeytanı Sevgi ile Kovalamak

“Initiation and the Transmission of Spiritual Influence” / İnisiasyon ve Spiritüel Tesir’in Aktarımı

A ‘Message+Rediscovered’ Sampler on PRAYER

and here

This entry was posted in Ruhun Rehberi / Soul Guidance and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s