Perils Alongside The Journey / Yolculuğa Eşlik Eden Tehlikeler

 

[Türkçe için yorum bölümüne bkz.]

***

Dear Friends, this is the second post (2 of 3) dedicated to Fernando Pessoa’s views on ‘Initiation’. Here he hints at the perils usually met along the paths one meets in his ‘journey back home’. Beware, as all is not what it may seem, be-aware then…Enjoy !

***

‘Only he who has acquired the knowledge of God

in the three states of creation can be called:

delivered for ever.’

M+R, II, 51’

***

 The paths of mysticism and magic are paths where trickery and errors are often encountered. Mysticism implies to mainly trust intuition; magic implies essentially to rely on might. Intuition is a work of the mind that allows us to access the results of the working intelligence without using it. Might, in the sense of magical power, is a work of the mind that allows to benefit from the results of continuous effort without indulging in it. Mysticism and magic, even if they need time to work, are shortcuts towards knowledge.

In a way, mysticism and magic are both a confession, an admission of weakness. The mystic knows he doesn’t possess the strength of the mind to access truth through it. The magician senses that he doesn’t possess the strength of the will to access truth or might  by the power of his very own will. The idle young adolescent who guesses at things, or guesses something about them, is a mystic in her narrow field, too lazy to try to know. The village woman that seeks to retain the love of her husband with love charms and philters is a magician in the limits of her roof, too ignorant and to weak to strive for it with her own natural charms and by sustained seduction. In both cases, there is an escape from reality.

This doesn’t mean – or doesn’t necessarily mean- that the results of mysticism and of magic are always bad. But it means that there is no indications that a criteria exists allowing us  to distinguish a good from a bad result on either paths. In the Gnosis, that mobilizes our intellect, reasoning serves to the least as a ballast; like this we can compare a result to another and verify if they contradicts in themselves or between them. It is possible that we may reason poorly, but at last we do reason. If we are making a mistake it is because we are making a mistake, not because we are mistaken like in the two other paths. One may compare this to the calculation mistakes, where the mistake is not about calculation but about poor calculation. Calculating still is the adequate manner to obtain a result.

The first temptation to  overcome to avoid the errors met alongside the path is the World. The second temptation to overcome to avoid the errors met alongside the Inn is the Flesh. The third temptation to overcome to avoid the errors of  the Crypt is the Devil. Temptations are common to all paths, but the mystics are more exposed to the temptation of the World, the magicians to the temptation of the Flesh and the gnostics to the temptation of the Devil.

(To be continued)

***

Extracts translated into English from the French edition of ‘ An Essay on Initiation’ in ‘The enchanted Violin ’, English works of Fernando Pessoa, Christian Bourgois,  1992

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Perils Alongside The Journey / Yolculuğa Eşlik Eden Tehlikeler

 1. Yolculuğa Eşlik Eden Tehlikeler

  Sevgili Arkadaşlar, bu Fernando Pessoa’nın ‘inisiyasyon’ konusuna ilişkin fikirlerini ortaya koyan toplam 3 yazımızdan ikincisi. ‘Eve dönüş yolunda’ bulunan insanoğluna yolculuğu boyunca eşlik eden tehlikelere işaret ediyor. Dikkat et, çünkü hiçbir şey gözüktüğü gibi değildir, farkında ol … Keyifli okumalar !

  * * *

  ‘Sadece Tanrı’nın yaratılışın üç evresindeki bilgisini elde eden kimse sonsuza dek kurtarıldı olarak tanımlanabilir.’ (M+R, II, 51’)

  * * *

  Mistisizmin ve büyünün yolları, hilelerin ve yanılgıların bol karşılaşıldığı yollardır. Mistisizm, başlıca sezgiye güvenmeyi ima eder; büyü ise aslında güce. Sezgi, zihnin bir çalışmasıdır ve bize – onu kullanmaksızın – işleyen zihnin sonuçlarına ulaşmamıza izin verir. Büyülü güç anlamındaki güç, zihnin bir çalışmasıdır ve – onu şımartmaksızın – sürekli bir çabanın sonuçlarından faydalanmamıza izin verir. Zamana ihtiyaç duysalar bile mistisizm ve büyü, bilgiye giden kısa yollardır.

  Bir şekilde her ikisi de, mistisizm ve büyü, bir itiraf, zayıflığı kabul etme eylemidir. Mistik kimse gerçeğe ulaşabilmesi için gerekli olan zihnin gücüne sahip olmadığını bilir. Büyücü, gerçeğe ve güce ulaşabilmesi için gerekli olan irade gücüne sahip olmadığını hisseder. Olgular hakkında tahmin yürüten aylak genç kız, kendi dar alanında bulunan ve tahmin etmekten ziyade bilmeyi denemek için fazlaca tembel bir mistiktir. Kocasının sevgisini aşk büyüleri ve iksirleri ile elde tutmaya çalışan köylü kadın, kendi sınırları içerisinde olan bir sihirbazdır. Arzusuna ulaşmak üzere kendi doğal cazibesine ve süreklilik arz eden çekiciliğine başvurmak için fazlaca cahil ve zayıftır. Her iki durumda da gerçekten bir kaçış vardır.

  Bu, mistisizmin ve büyünün sonuçlarının her zaman kötü olacağı anlamına gelmez. Ama bu her iki yolda da iyi sonucu kötüden ayırabilmemiz için bir kriterin var olduğu belirtisi olmadığı anlamına gelir. Zihnimizi hareketlendiren gnosiste, muhakeme en azından bir balast olarak hizmet eder; bu şekilde bir sonucu bir diğeriyle karşılaştırabilir ve kendi içlerinde veya aralarında çelişkiler varsa doğrulanabilir. Muhakememiz yetersiz olabilir, ancak sonunda muhakeme ediyoruz. Bir hata yapıyorsak, o ‘hata yapmaktan’ ötürüdür, diğer iki yolda olduğu gibi hatalı olduğumuzdan dolayı değil. Bunu hesaplama hataları ile karşılaştırabiliriz, hata hesaplamada değil hesaplamanın yetersiz olmasından dolayı meydana gelir. Bir sonuca varmak için hesaplama hala başvuracağımız yöntemdir.

  Yolda karşımıza çıkan yanılgılardan sakınmak için üstesinden gelmemiz gereken ilk baştan çıkarma Dünya’dır. Konakta karşımıza çıkan yanılgılardan sakınmak için üstesinden gelmemiz gereken ikinci baştan çıkarma Bedensel İsteklerdir. Kilisenin bodrumunda karşımıza çıkan yanılgılardan sakınmak için üstesinden gelmemiz gereken üçüncü baştan çıkarma Şeytan’dır.

  Tüm yollarda baştan çıkarmalarla karşılaşırız, ancak mistikler daha çok Dünya’nın baştan çıkarmasına maruz kalır, sihirbazlar Bedensel İstekler ve gnostikler Şeytan’ınkine.

  (devam edecek …)

  * * *

  Kaynak: ‘The enchanted Violin’, Fernando Pessoa, Christian Bourgois, 1992

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s