How to prepare for Initiation ? / İnisiyasyona Nasıl Hazırlanmalı?

Painting by Jake Baddeley

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

* * *

Dear Friends, this is the third post (3 of 3) dedicated to Fernando Pessoa’s views

on ‘Initiation’. Here he presents spot on at how to prepare for it. 

As time sees fit, more of his esoteric writings will be shared.

Rejoice and…Enjoy !

***

How someone in search for Initiation must prepare?  He should start by getting acquainted with the philosophical systems and the philosophies that the most recent scientific discoveries have, legitimately or not, fostered. Once he is well rooted in their fundamentals, he must ponder and compare, confront systems to systems, theory to theory and a part of a system with the other parts. This is how he will develop his abstract intelligence-without it the intuition he seeks to develop will be nothing but just a loose emotion.

He must then also first to detach himself from all dogmatic prejudices, from all that he has been indoctrinated by customs and education. One doesn’t access the path of initiation through the gates of one church, one must cross all the gates of all the churches at the same time or pass through none. He will then get deeper acquainted with all kinds of religious systems, all kinds of philosophical systems, etc…

He will then elaborate, from the best he can, slowly built with the help of all he learned, his own system, without necessarily writing it, a system of interpretation of the universe as consistent as possible on the three planes of truth, beauty and ethics.

He will have then to abandon the system he has built. He would be, understandably, attached to it, but it will be the time for him to recognize that even his philosophical system is no better than the ones he compared and rejected in establishing his very own.

Like this, he will have crossed the 4 stages that are the temptation of the World:

Dogma, Concrete Intelligence or Science, Abstract Intelligence or Philosophy and Critical Intelligence.

Dogma that ties him to others. Science that ties him to Nature. Philosophy that ties him to the mind of others. His own Philosophy that ties him to himself. The World is all of that. Once he will have crossed these four stages of the first level- that of  the Neophyte, he is ready for initiation.

It imparts to him then to chose the path by which he access it- mystical, magical, gnostical. It is more accurate to say, that which he begins it, as the complete initiation at the second level-that of the Adept, includes them all three: At the first stage of the Adept level he will take the path he chose against the others and will follow it to its end. At the second stage, he will take one of the two paths remaining. At the third stage, he will follow the last one left. He will have to overcome the three temptations that rules the Flesh- the desires that are quenched by mysticism, the procrastinatings that are overpowered by magic and the lures that are defeated by gnosis. He must prevail.  The Adept during these three stages progress towards the union of knowledge and life.

The following level, that of the Master, is met in fecund silence and in the able serenity of the enclosed garden. When the time is ripe, one must then strive to the occurring occasion to destroy that achieved unity for the benefit of an even higher one, in a transcendent lucid dynamic realization that baffles our very own understanding.

One may object that i make Initiation a very difficult task.

I do, as it is so.

Why should it be easy?

Vase depicting Initiation, Athens, October 2011

Vase depicting Initiation, Athens, October 2011

***

Extracts translated into English from the French edition of ‘ An Essay on Initiation’ in ‘The enchanted Violin ’, English works of Fernando Pessoa, Christian Bourgois,  1992

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to How to prepare for Initiation ? / İnisiyasyona Nasıl Hazırlanmalı?

 1. İnisiyasyona Nasıl Hazırlanmalı?

  Sevgili Arkadaşlar, bu Fernando Pessoa’nın ‘inisiyasyon’ konusuna ilişkin fikirlerini ortaya koyan üçüncü ve son yazımız. Pessoa, bu yazıda ona nasıl hazırlanılacağına dair ışık tutuyor. Zaman geldikçe Pessoa tarafından kaleme alınan diğer ezoterik çalışmaları da paylaşacağız. Neşe ve keyif ile!

  * * *

  İnisiyasyonu arayan birisi nasıl hazırlanmalı? Bilimsel buluşların son zamanlarda, meşru bir şekilde olsun veya olmasın, teşvik ettiği felsefi sistemler ve felsefelerle haşır neşir olmaya başlamalıdır. Temel bilgilerine kök saldığında onlar hakkında kafa yormalı, sistemleri sistemlerle, teorileri teorilerle ve sistemdeki parçaları diğer parçalarla karşılaştırmalı, onları yüzleştirmelidir. Bu şekilde soyut zekasını geliştirecektir – bu olmaksızın, geliştirmek istediği sezgi sadece hafif bir duygu olacaktır.

  Aynı zamanda kendini özellikle dogmatik önyargılardan, gelenek ve eğitim aracılığıyla ona aşılanmış herşeyden uzaklaştırmalıdır. Kimse inisiyasyon yoluna sadece bir kilisenin kapısından geçerek varamaz; ya hiçbirinden geçmemeli ya da tüm kiliselerin tüm kapılarından aynı anda geçmelidir. O zaman her tür dini sistemi, her tür felsefi sistemi tanıyacaktır, vb …

  Sonra ayrıntıya inecek, öğrendiği herşeyden destek alarak yavaşça kendi sistemini inşaa edecektir. Evreni tutarlı bir şekilde, gerçek, güzellik ve ahlaktan oluşan üç düzlemde yorumlayan bir sistem. Bunu, illaki yazılı olmadan da, yapabileceği en iyi şekilde gerçekleştirecektir.

  Sonra inşaa ettiği sistemi terk etmek zorunda olacaktır. Ona bağlanacaktır, ama zamanı geldiğinde kendi felsefi sisteminin bile daha önce karşılaştırdığı ve kendikini oluşturarak red ettiği diğer sistemlerden daha iyi olmadığını fark edecektir.

  Bu şekilde Dünya’nın baştan çıkarması olan 4 evreden geçmiş olacak: Dogma, Somut Zeka veya Bilim, Soyut Zeka veya Felsefe ve Eleştirel Düşünme. Onu başkalarına bağlayan dogma. Onu Doğa’ya bağlayan bilim. Onu başkalarının düşüncesine bağlayan felsefe. Onu kendine bağlayan bireysel (kendi) felsefesi.

  Dünya, bunlardan ibarettir. Bu acemiliğin ilk seviyesi olan dört aşamayı geçtiği vakit, o inisiyasyon için hazır olacaktır. Devamında ona erişmek için kullanacağı yolu seçecektir – mistik, büyülü, gnostik. Daha doğrusu hangi yolla başlarsa başlasın, Üstad olan ikinci seviyenin inisiyasyonunun tamamı üçünü de kapsayacaktır: Üstad seviyesinin ilk evresinde seçtiği yolda, onun sonuna gelene dek, yürüyecektir. İkinci evrede kalan diğer yoldan bir tanesini seçecektir. Üçüncü evrede kalan son yola ayak basacaktır. Bedenin İstekleri’ni yöneten üç baştan çıkarmanın üstesinden gelmek durumundadır – mistisizm tarafından söndürülen arzular, büyü tarafından yenilen ertelemeler ve gnosis tarafından mağlubiyete uğrayan cazibeler. Yenmeli. Bu üç aşamada Üstad bilgi ve yaşam birliğine doğru yol almaktadır.

  Bir sonraki Efendi seviyesi ile bereketli bir sükunet ve kapalı bahçenin huzuru içinde karşılaşılır. Zaman olgunlaştığında, anlayışımızı zorlayan üstün, berrak ve dinamik bir kavrayış ile eriştiği birliği, daha büyük bir birliğin yararına yıkmalıdır.

  İnisiyasyonu çok zor birşey haline getirdiğimi söylerek birileri karşı çıkabilir.

  Öyle yapıyorum, çünkü böyledir.

  Neden kolay olsun ki?

  * * *

  Kaynak: ‘The enchanted Violin’, Fernando Pessoa, Christian Bourgois, 1992

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s