‘Conscience’ – The Allegory Of The Elephant And The Blind Men / ‘Bilinç’ – Fil ve Kör Adamlar Hakkında bir Alegori

‘The Elephant and the Blind Men’, woodcut by Nonny Hogrogian.1989

[Türkçe çevirisi için yorum bölümüne bkz.]

This is the text by Annie Lou Staveley, a direct pupil of Mister Gurdjieff, that goes with Nonny Hogrogian’s beautiful woodcut, made in 1989 printed as a limited serie work of art by Two Rivers  Press.  This was a welcome gift by the late Michael  Smyth and his wife Toddy during my visit of  Two Rivers Farm in Aurora, Oregon. Enjoy !

***

‘Beelzebub (The main character in ‘Beelzebub’s Tales to his Grandson‘, the Magnus Opus of G.I. Gurdjieff ) says that an untrammeled conscience is the best guide and also that all men who have uncovered true conscience see things alike. There cannot be disagreement between one man and another’s conscience if it is genuine. So it follows that if a group of people need to work together, make decisions together, their only hope is to uncover conscience as best they may and strive to come to the point of agreement on this basis-inner first, outer second.

But if the group of people trying to work together suspect on clear evidence that their respective conscience are as yet faulty, incomplete and still covered, and correctly question their ableness to come to a conclusion together that would instantly be acceptable to all, then they must be patient and intelligent. They must represent impartial real conscience to themselves as similar to the elephant being examined by the blind men, and themselves as the blind men. If this group were totally devoid of conscience they would not be in this situation so it can be assumed that each one is, or may be, in touch with one or another detail of the elephant but that this part, though authentic, is not the whole elephant.

The important thing will be to remember this and keep it in mind that the part one has in one’s cognizance is valid-nevertheless it is not and can never be the whole elephant. The idea is not to add one part to another and laboriously try to concoct a logical mosaic of parts. That would be the outside only again. No. What is needed is that each one, while holding and respecting his own fragment, should listen to his neighbor’s description of his fragment and that out of this should emerge the concept of the real, whole elephant to everyone-the elephant that is greater that the sum of its parts. Only  the elephant as a whole can be the same for each of the blind men-the parts cannot though they are real enough-the tail, the trunk, the ear, the leg, etc.-but the meaning of each part only becomes clear within the concept of the total elephant. Once you have that true concept you can have an awareness of how the parts fit together, how they are indispensable to the elephant and to each other. You can recognize that your neighbor’s fragment is as valid as your own even though completely unlike the part familiar to you.

What needs to be kept in mind is that the elephant IS-it exists-and it is a whole with many parts. Like all allegories this one should not be stretched too far or taken too literally. Try to understand how a group in need of guidance can find that guidance within its own resources.’

***

Conscience

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to ‘Conscience’ – The Allegory Of The Elephant And The Blind Men / ‘Bilinç’ – Fil ve Kör Adamlar Hakkında bir Alegori

 1. ‘Bilinç’ – Fil ve Kör Adamlar Hakkında bir Alegori

  Paylaştığımız bu yazı Bay Gurdjieff’in doğrudan öğrencisi olan Annie Lou Staveley’ya ait. Onunla birlikte yayımladığımız güzel gravür ise 1989 yılında Nonny Hogrogian tarafından Two Rivers Press yayınevinde sınırlı sayıda basılmıştır. Aurora, Oregon’da Two Rivers Farm’ı (İki Nehir Çiftliği) ziyaret ettiğimde bana rahmetli Michael Smyth ve eşi Toddy tarafından verilen bir Hoş Geldin hediyesiydi. Keyifle okumanızı dilerim!

  * * *
  ‘Beelzebub (G.I. Gurdjieff’in şaheseri olan ‘Beelzebub’s Tales to his Grandson‘ – Beelzebub’un torununa anlattığı hikayelerdeki ana karakterdir) kısıtlanmamış bilincin en iyi rehber olduğunu ve gerçek bilinci ortaya çıkaran tüm insanların olguları aynı şekilde gördüklerini söyler. Özgün olduğunda insanların bilincinin arasında bir anlaşmazlık olamaz. Böylece birlikte çalışmak ve birlikte kararlar vermek durumunda olan insanların tek umudu, bilinci en iyi şekilde ortaya çıkarmak ve bu bağlamda anlaşmaya varmaya çalışmaktır – önce içten, sonra dıştan.

  Açık bir kanıta dayanarak bilinçlerinin hala kusurlu, tamamlanmamış ve kapalı olduğundan şüphelenen ve herkes tarafından hemen kabul edilebilecek bir karara birlikte varabilme yetisini doğru bir şekilde sorgulayan, ancak birlikte çalışmaya gayret eden bir grup insan, zeki ve sabırlı olmalıdır. Grup, tarafsız gerçek bilinci kör adamlar tarafından incelenen fil gibi görmeli, kendilerini ise kör adamlar gibi algılamalıdır. Eğer bu grup bilinçten tamamen yoksun olsaydı bu durumda olmazdı. Dolayısıyla her biri filin belki herhangi bir parçasıyla temas halinde olduğundan, olabileceğinden, ancak – her ne kadar otantik de olsa – bu parçanın tüm fili temsil etmediğinden hareket edilebilir.

  Bunu hatırlamak, akılda tutmak önemlidir. Birinin kavradığı parçanın geçerli olduğu, ancak bu parçanın filin tamamını temsil etmediği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Buradaki amaç, parçaları birbirine eklemek ve zahmetle parçalardan anlamlı bir mozaik yaratmak değildir. Bu sadece dıştaki görüntü olurdu. Hayır. Burada ihtiyaç duyulan şey, her birinin kendi parçasını saygıyla kavrarken yine kendi parçasını tarif eden komşuyu dinlemesi ve sonuç olarak gerçek filin tümüyle ortaya çıkmasıdır. Bu fil, tüm parçaların toplamından daha büyüktür. Sadece bütün olan bir fil bu kör adamların her biri için aynı olabilir. Kuyruğu, gövdesi, kulağı, bacağı gibi parçaları her ne kadar gerçekse de, her bir parçanın anlamı yalnız tüm filin ortaya çıkmasıyla netleşebilir. Ancak o bütüne sahip olduğunda, parçaların birbirine nasıl uyduklarının, fil ve birbirleri için nasıl vazgeçilmez olduklarının farkına varabilirsin. Birbirinden çok farklı olsalar bile, komşunun parçasının da kendi parçan kadar geçerli olduğunu fark edebilirsin.

  Unutulmaması gereken, filin VAR OLDUĞUDUR. Vardır ve birçok parçası olan bir bütündür. Tüm alegoriler gibi bu da çok abartılmamalı veya harfi harfine ele alınmamalıdır. Rehberliğe ihtiyaç duyan bir grubun kendi kaynaklarında bu rehberliği nasıl bulabileceğini anlamaya çalış.’

 2. Pingback: ‘A Clean Sheet of Paper’ by Mr.Gurdjieff / ‘Temiz Bir Kağıt Parçası’ |

 3. Roberta Ryan says:

  Thank you for the post. I have an original of the piece on my wall that was a gift from Nonny Hogrogian and her husband David Kherdian. They both were long term students of Mrs Stavely. You can find more of Nonny’s work (children’s books and original art pieces) at http://www.nonnyhogragian.com and David’s extensive writings at http://www.davidkherdian.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s