The Heart Sutra / Kalp Sutra

Heart Sutra-01

[Türkçe çevirisi için yorum bölümüne bkz.]

Visiting friends from China, Agnes and Julien Liu, gave us a wonderful reproduction of the ‘Heart Sutra’ yesterday at dinner in our home, as a Chinese New Year Gift. The calligraphy is done by the great Song Dynasty Master, Zhao Mengfu. It’s companion text is a translation in French of the Sutra. Here is the English and Turkish rendering. Gratitude ! And as the Sufi say: ‘ Huuuu’ (i see God in you)

* * *

The Bodhisattva of Compassion, while he was in deep meditation, saw the vacuity or nothingness of the 5 materialization points * we try to understand the world with, and severed the links that made him suffer.

Here therefore, form is nothing more than nothingness, nothingness is nothing more than form. Form is just nothingness, nothingness is only form. Sensation, though and choice, consciousness itself, are identical to that.

All these things are by nature empty, they are neither born or destroyed, neither tainted nor pure, nor also they grow or decrease.

Therefore, in the void, there is no form, no sensation, thought or choice, nor also consciousness. No eye, ear, nose, tongue, body, spirit; No color, sound, smell, taste, touch, nor nothing that the mind can grasp, not even the act of feeling. Nor ignorance, nor the end of it, nor nothing that comes from it, nor decline, nor death, nor end of them. There is also no pain, no causes of pain, no sensation of pain, nor no noble path leading out of pain; not even a wisdom to reach ! The reaching is also nothingness.

Know that the Bodhisattva not attaching himself to anything, but remaining in the perfection of wisdom, is freed from illusionary obstacles, is being rid of  the fear that is nourished by them and reaches the shining Nirvana.

All the Buddhas of the past, present, the Buddhas of future, using this wisdom, achieved a perfect and complete vision.

Therefore hear the great formula, the radiant mantra without equal, the wisdom of the perfection of transcendental knowledge, of which words appease all suffering; hear and believe in its truth: ‘Going, going, going beyond, going completely beyond the depth of awakening.’

*also called aggregates: form-sensation-perception-mental formations-consciousness

Heart Sutra-03

More here

This entry was posted in Ruhun Rehberi / Soul Guidance, Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to The Heart Sutra / Kalp Sutra

 1. Dün evimizde Çin’den gelen arkadaşlarımızı ağırladık, Agnes ve Julien Liu. Bize Çin Yeni Yıl hediyesi olarak ‘Kalp Sutra’sının harika bir reprodüksiyonunu hediye ettiler. Kaligrafi büyük Song Hanedanı Üstadı Zhao Mengfu tarafından yapılmıştır. Ona eşlik eden metinde ise Sutra’nın Fransızca tercümesi vardı. Burada İngilizce ve Türkçe çevirisini de sizlerle paylaşıyoruz. Şükürler olsun ! Ve Sufi’lerin dediği gibi: ‘Huuuu’ (ben sende Tanrı’yı görüyorum)

  KALP SUTRA

  Bodisatva Avalokitesvara
  Derin prajnaparamita’dayken
  Beş skandanın* boş olduğunu kavradı
  Ve bütün acı çekmeler aşıldı

  Sariputra,
  Biçim boşluktan farklı değildir
  Ve boşluk da biçimden farklı değildir
  Biçim boşluğun ta kendisidir
  Boşluk da biçimin ta kendisidir
  Aynı şekilde duyum, algılama
  İrade ve bilinç de öyledir

  Sariputra,
  Tüm dharmalar boşluğu barındırır
  Ne doğmuş ne de yok edilmişlerdir
  Ne arı ne de kirlidirler
  Ne çoğalır ne de azalırlar

  Sariputra, işte bu nedenle
  Boşlukta biçim yoktur
  Duyum yoktur, algılama yoktur
  İrade yoktur, bilinç yoktur
  Göz, kulak, burun, dil, gövde ve akıl yoktur
  Görme, işitme, koklama, tadım, dokunma ve düşünme yoktur
  Bakış yoktur, algılayış da
  Bilgisizlik yoktur, bilgisizliğin sonu da
  Yaşlanma ve ölüm de yoktur
  Yaşlanma ve ölümün sonu da
  Acı çekme yoktur, acı çekmenin nedenleri yoktur
  Acı çekmenin sona ermesi yoktur ve yol yoktur
  Bilgelik yoktur ve erme yoktur

  Sariputra, işte bu nedenle
  Prajnaparamita’ya güvenen
  Bodisatvaların akıllarında hiç bir engel yoktur
  Erişilecek bir şey kalmamıştır
  Engellerden yoksun, korku duymazlar
  Yanlış görüşler ve rüyaların çok ötesinde
  Nirvana’ya ulaşırlar

  Geçmişte, şimdi ve gelecekte
  Ortaya çıkan budalar
  Prajnaparamita’ya güvenerek
  Mükemmel aydınlanma olan
  Anuttara-samyak-sambodhi’yi gerçekleştirecekledir

  İşte bu nedenle prajnaparamita’nın
  Bütün acı çekmeyi ortadan kaldıracak
  Büyük bilgelik mantrası olduğunu
  Büyük berraklık mantrası olduğunu
  En üstün mantra olduğunu
  Eşsiz mantra olduğunu bil
  Bu doğrudur yanlış değil
  Prajnaparamita mantrasını söyle:
  Gate Gate paragate parasamgate bodhi svaha!
  (Gitti gitti öteye gitti tümüyle öteye gitti yaşasın uyandı!)

  * beş küme de denir: şekil- duygu-irade- algı-bilinç

  Çeviri http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalp_Sutra adresinden alınmıştır.

 2. Fatma Belgin Kurhan says:

  Umarım bu anlayışa biz de varırız

 3. tashi Nyima Lama says:

  Budizm Dernegi Kurulmustur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s