Chapter 9 – First Steps Towards the Spiritual Path / 9.Bölüm – Ruhani Yola Giden İlk Adımlar

 2013-06-03-2202-18

[Türkçe için yorum bölümüne bkz.]

Of the strength’s colors. Of the aura’s colors. The intensity and purity of the auric light depends of the intensity and purity of the being.

We are speaking now for quite a long time of the rarified strengths and of the auras. We are coming back to it in this chapter to indicate the colors of these strengths and auras. These colors are known to us because the seers see them, as clearly as the sun during a fair summer day.

Tradition teaches, and it has been experimentally verified, that the harmonic combination of all the strengths, in equal qualities, reproduces a white color, like the well-known physical experiment, where the rotating colors of the prism reproduce the color white.

When we decompose this synthetic white color, we find the 3 simple colors. And, these simple 3 colors correspond to the 3 great strengths emanated from the un-thinkable.

The Cosmic Philosophy teaches that there are 3 primitive strengths as the origin, out of the un-knowable, out of the un-thinkable, is for us the Formless, out of what are above all present conceptions of man.

These strengths are:

Life, seen by the seers as a golden color.

Light or intelligence, seen as a blue color.

Love, seen as a pink color.

The blending of these 3 strengths, of these 3 colors, equal in parts, reconstitutes the primordial white, called Soph, or pure light.

And it is from this balanced blend that the strength of progress originates. It is also called spiritual strength, also of a white color.

The 4 main strengths that we spoke in the last chapter are:

The pathotic strength, or Love, seen as pink.

The spiritual strength, or progress, white

The intellectual strength, or comprehension, blue.

And finally, the vital strength, or energy and movement strength, green.

Why green and not golden, like the original life?

It is, besides white which is the synthesis of all colors, the first blended color that we speak of: in fact, green is a combination of blue and yellow.

It is so interesting to point that the vital force is seen as a green color! This makes us wonder a lot!

It is only when blue (or light) blends with gold (or life) that the vital strength is produced. It is here a beginning of living chemistry, and opens wide overviews about reality.

In fact, when the blue strength combines with the seeds of the golden life, the green strength appears.

It is when the intellectual strength infuses itself into life that vitality is obtained. And we can find here a good example of when someone is very tired, he finds himself comforted by a thought, a project that pleases him and dynamizes him.

All the strengths can mix alike. And each blend of strengths forms a blend of colors, new nuances and half-tones, like the various nuances of the rainbow.

How beautiful is the rainbow, when it illuminates the grey clouds up in the sky!

Therefore, the feelings of men and the strengths that they emit are seen by the seers with colors similar to the rainbow and the more these feelings are pure and intense, the more the colors are clear and bright.

What more wonderful than a luminous aura, only composed of elevated and pure strengths, a shining aura of plain and splendid colors, enveloping a being like a precious mantle of light, scattered with precious stones…

An individual full of vital strengths has a green aura. An intellectual has a blue aura. A mostly spiritual being has a white aura, etc…

A beautiful aura will have a violet color. As usual, like in chemistry or in painting, violet is a blend of blue and red, though of light and love. So, the violet aura is an aura of might, able to protect, envelop and balance; which proves that the blend of light and love, or intelligence and the heart, of comprehension and enthusiasm, etc…, produces the strength of violet might. We need to, so to manifest a real might, possess both love and intelligence.

Earth that we inhabit does not seem to us as luminous as the stars in the sky do at night. And though, it shines like the other stars.

Analogically, it is the same with mankind. We do not always see their shining; and though, this shining does exist, and can be seen under certain conditions. There are some human auras that are like very bright suns and others, smaller, receiving light from those who are like suns.

Color is a part of the splendor of the world.

It is very nice to know that thoughts, feelings, and strengths emanated by mankind have nuanced colors, their shining and their very own light.

We should care to illuminate this part of reality and we should be like lighthouses in the night, each of us manifesting his specific qualities in intensity, complexity and simplicity.

Like that the Earth will become more beautiful, with auras and strengths more and more radiant; like that the psycho-intellectuals will be truly comparable to the luminous stars.

The word of the ancient books is a reality: ‘The just will shine like a planet and he who brought many to the truth will shine in the sky like a star forever!’

Chapter 10/10.Bölüm 

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Chapter 9 – First Steps Towards the Spiritual Path / 9.Bölüm – Ruhani Yola Giden İlk Adımlar

 1. Pingback: Chapter 8 – First Steps Towards the Spiritual Path / 8.Bölüm – Ruhani Yola Giden İlk Adımlar |

 2. Güçlerin renkleri hakkında. Auraların renkleri hakkında. Auranın ışığının yoğunluğu ve saflığı, varlığın yoğunluğuna ve saflığına bağlıdır.

  Uzun zamandan beri yoğunluğu azalmış (incelmiş) güçler ve auralar hakkında konuşuyoruz. Bu bölümde, söz konusu güçlerin ve auraların renklerini tespit etmek üzere konuya geri dönüyoruz. Bu renkleri biliyoruz, çünkü kahinler onları açık bir yaz gününde parlayan bir güneş gibi görüyor.

  Tüm güçlerin eşit nitelikteki, uyumlu birleşiminin beyaz bir renk türettiğini öğretiyor bize gelenek.
  Bu olgu deneysel olarak da kanıtlanmıştır. Bilinen fiziksel bir deneyde prizmanın dönen renkleri beyaz bir renk oluşturur.

  Bu sentetik beyaz rengi ayrıştırırsak, 3 basit renk ortaya çıkar. Ve bu basit 3 renk, düşünülemeyenden doğan 3 gücün karşılığıdır.

  Kozmik Felsefe, 3 ilk ve temel gücün var olduğunu öğretir. Söz konusu güçler, bilinmeyen, düşünülemeyen, bizim için Şekilsiz, insanoğlunun mevcut anlayışının ötesinde olandan doğmuştur.

  Bu güçler:

  Kahinler tarafından altın bir renk olarak görülen Hayat.

  Mavi bir renk olarak görülen Işık veya Zeka.

  Pembe bir renk olarak görülen Sevgi.

  Bu 3 gücün, 3 rengin eşit miktarda harmanlanması başlangıçta var olan, “Soph” veya “saf ışık” olarak adlandırılan beyazı oluşturur.

  Gelişim, bu dengeli harmandan gücünü alır. Ona aynı zamanda ruhani güç denir. O, beyaz bir ışığa sahiptir.

  Son bölümde bahsettiğimiz 4 ana güç şunlardır:

  Patotik güç veya Sevgi, pembe olarak görülür.

  Ruhani güç veya gelişim, beyazdır.

  Entellektüel güç veya anlayış, mavidir.

  Ve sonuç olarak yaşamsal güç veya enerji ile hareket veren güç, yeşildir.

  Peki o, özgün yaşam gibi neden altın değil de yeşildir?

  O, tüm renklerin sentezi olan beyazın yanı sıra bahsettiğimiz ilk harmanlanmış renktir: yeşil, mavi ve sarının bileşimidir.

  Yaşamsal gücün yeşil olması çok ilginç ve şaşırtıcı!

  Sadece mavi (veya ışık) ile altın (veya hayat) renkler harmanlandığında yaşamsal güç üretilir. Bu, yaşayan kimyanın başlangıcı olup, gerçekliği geniş bir bakış açısıyla görmemizi sağlar.

  Aslında mavi güç, altın hayatın tohumları ile birleştiğinde yeşil güç ortaya çıkar.

  Entellektüel güç hayata nüfuz ettiği zaman canlılık elde edilir. Örneğin çok yorgun olan bir kişi, onun hoşuna giden ve ona enerji veren bir fikir, bir proje sayesinde canlanır. Bu iyi bir örnektir.

  Tüm güçler benzer şekilde karışabilir. Ve her bir güç karışımı, bir renk harmanı, yeni nüanslar ve ara renkler oluşturur. Aynı gökkuşağının çeşitli nüansları gibi.

  Gökkuşağı gökyüzündeki gri bulutları aydınlattığı zaman ne kadar güzeldir!

  İnsanların duyguları ve yaydıkları güçler kahinler tarafından gökkuşağına benzer renklerle görülür. Bu duygular ne kadar saf ve yoğunsa, renkler de o kadar net ve parlaktır.

  Sadece yüce ve saf güçlerden oluşan, yalın ve görkemli renklerle ışık saçan, değerli taşlarla bezenmiş olup da ışıktan bir manto gibi varlığı sarmalayan bir auradan daha harika ne olabilir ki …

  Yaşamsal güçlerle dolu olan bir birey yeşil, entellektüel bir birey mavi, başlıca ruhani olan bir birey ise beyaz bir auraya sahiptir, vs…

  Güzel bir auranın rengi mor olacaktır. Mor, mavi ve kırmızının, yani ışık ve sevginin, karışımıdır. Böylece mor renkte olan bir aura, kudretli, koruyabilen, sarmalayabilen ve dengeleyebilen bir auradır. Bu olgu aynı zamanda ışığın ve sevginin, zekanın ve kalbin, anlayışın ve coşkunun harmanlanmasıyla mor kudretin gücünün üretildiğini kanıtlar. Gerçek bir kudreti tezahür etmek için hem sevgiye hem de zekaya sahip olmalıyız.

  Yaşamakta olduğumuz dünya bize gece gökyüzünde parlayan yıldızlar kadar aydınlık gözükmez. Yine de diğer yıldızlar gibi parlar.

  İnsanoğlunda da benzer bir durum vardır. Işıltısını her zaman görmeyiz, ancak yine de bu ışıltı mevcuttur ve belli koşullarda görülebilir. İnsana ait bazı auralar çok parlak olan güneşler gibidir. Daha küçük olan diğer auralar ise güneş gibi olanlardan ışık alır.

  Renk, dünyanın görkeminin bir parçasıdır.

  İnsanoğlu tarafından yayılan düşüncelerin, duyguların ve güçlerin nüanslı renklere, ışıltılara ve kendilerine özgü bir ışığa sahip olduklarını bilmek güzeldir.

  Gerçekliğin bu parçasını aydınlatmaya özen göstermeli, geceleyin deniz feneri gibi olmalıyız. Her birimiz kendine özgü nitelikleri yoğun, çok yönlü ve yalın bir şekilde tezahür etmelidir.

  Dünya, gittikçe daha çok parlayan auralarla ve güçlerle güzelleştiği zaman psiko-entellektüeller (iç ve dış dengesine ulaşmış insanlar) aydınlık yıldızlarla karşılaştırılabilir olacaktır.

  Kadim kitaplarda yer alan bu ifade gerçeği yansıtır:

  ‘Sadık olan kişi (iç ve dış dengesine ulaşmış insan) bir gezegen gibi; birçok kimseye gerçeği getiren kişi ise gökyüzünde bir yıldız gibi sonsuza dek parlayacaktır!’

 3. TEŞEKKÜRLER ÇOK AYDINLATICI BİR YAZI.IŞIĞIMIZ BOL OLSUN

 4. Ariane says:

  Thank you Nicolas,

  How do you relate this to the five wisdoms in tibetan buddhism? Which are said to be the five colors, which correspond to five emotions.
  Sorry not to detail the 5 one, I know only in french.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s