Appendix– First Steps Towards the Spiritual Path / Ek – Ruhani Yola Giden İlk Adımlar

Experimentum

Experimentum

[Türkçe için yorum bölümüne bkz.]

A few means towards progress

The man/woman longing after evolution must be very clear that the evolution, the progress he/her is asking for, represents a transformation, which needs the use of a certain quantity of energy in a methodical work.

The first necessity is study that includes:

1.   Appropriate reading with the intensity of attention, the ardor of the heart and the mind, notes and extracts to remember.

2.    Direct instruction, received collectively in a meeting or individually, from a chosen and able instructor.

3.   Meditation, on a given subject, a verse, a symbol, a word…Meditation that forges, individualizes and develops intelligence, that engrave the doctrine in the heart and the mentality and leads to:

4.   Observation, by which life teaches us its precious teachings, unveils the active comprehension of the teaching and leads to the second path, also necessary, practice or application of knowledge, formerly or recently acquired.

The second necessity is truly practice or behavior. By action and rational experience the whole being, carved, perfected, spreads around itself beneficial effects.

One of the first practices or applications of the knowledge imposed by reason is the science of speech or use of spiritual expression, to the exclusion of excessive terms, inferiors or harmful.

Furthermore, there cannot be true evolution without aspiration, spiritual desire, by which we call, attract inside of us the perfecting, the virtues, the strengths and balance; nor without the effectiveness seeds of the inisiate that are included in the core of the teaching and stated within the doctrine, because man/woman being collective in his/hers development, the general progress conditions the individual progress as the individual progress conditions the general progress.

At the same time, the candidate will need to conform him/herself as much as possible to the scientific rules that guarantee biological, psychological and spiritual balance. For example, avoiding overwork, to live a calm and serious life, purified from futile agitations; to seek always useful actions, healthy and natural occupations rather than fake and empty distractions; to not abuse artificial light; to firmly stand in the just middle, far from any excess: To hierarchies life’s occupations; to allow sufficient time for rest; to have a rather vegetarian diet, but substantial; to keep the balance between indoor and outdoor activities, between activity and leisure, intellectual work and physical effort, etc…

Finally, at a sufficient degree of progress, a new form of work appears: Psychical experimentation that if conducted in order, amplifies and strengthens all the acquired knowledge and by the maturation of new senses and new degrees, opens progressive paths of an infinite ascension…

More here 🙂

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Appendix– First Steps Towards the Spiritual Path / Ek – Ruhani Yola Giden İlk Adımlar

 1. Gelişmeyi destekleyen birkaç öneri

  Evrimi arzulayan erkek/kadın, istediği evrimin, gelişimin bir dönüşümünü temsil ettiğini ve bu dönüşüm için sistemli bir çalışma kapsamında belirli bir miktarda enerjinin harcanması gerektiğinin farkında olmalıdır.

  İlk gereklilik aşağıdaki hususları içeren çalışmadır:

  1. Uygun okuma. Odaklanılarak, kalb ile zihnin şevki ile yapılan, hatırlatıcı notlar alınan bir okumadır.

  2. Doğrudan talimat. Seçilmiş ve konusuna hakim olan bir eğitmen tarafından ya kolektif olarak bir toplantıda veya bireysel olarak alınan bir talimattır.

  3. Meditasyon. Verilen bir konu, bir dize, bir sembol, bir kelime üzerinde yapılan meditasyondur … Zekaya biçim veren, onu bireyselleştiren ve geliştiren meditasyondur. Doktrini kalbe ve zihniyete işleyen ve bu noktaya yönlendiren meditasyondur:

  4. Gözlem. Sayesinde hayatın bize değerli öğretisini öğrettiği gözlemdir. Öğretinin aktif anlayışının örtüsünü kaldıran ve bizi ayrıca gerekli olan ikinci yola götüren gözlemdir. Bu yol, daha önce veya yakınlarda edinilen bilginin uygulanmasıdır.

  İkinci gereklilik uygulama veya davranıştır. Eylem ve mantıklı tecrübeyle şekillenmiş ve mükemmelleştirilmiş tüm varlık, etrafını olumlu yönde etkiler.

  Mantık tarafından empoze edilen bilginin ilk uygulamalarından biri, konuşma biliminde veya ruhani ifadede, aşırı, değersiz veya zararlı olan kelimelerin kullanılmamasıdır.

  Bunun dışında bir özlem, ruhani bir arzu yoksa gerçek bir evrim söz konusu olamaz. Söz konusu özlemle içimizdeki tamamlamayı, erdemleri, güçleri ve dengeyi çağırırız, onları çekeriz. Ayrıca öğretinin özünde bulunan ve doktrinde belirtilen inisiye olmuş kişinin etki tohumları olmaksızın da evrim gerçekleşemez. Erkek/kadın kendi gelişiminde kolektif olduğundan, genel gelişme bireysel gelişimi, aynı zamanda bireysel olan geneli belirler.

  Aynı zamanda aday, biyolojik, psikolojik ve ruhani dengeyi garanti eden bilimsel kurallara olabildiğince uyumlu olmak durumundadır. Örneğin fazla çalışmadan kaçınmalı, sakin ve ciddi bir hayat sürdürmeli, boş çalkalanmalardan arınmış olmalı; her zaman faydalı eylemlerde bulunmalı, sahte, boş ve dikkat dağıtıcı eylemlerden ziyade sağlıklı ve doğal uğraşlarla meşgul olmalı; yapay ışığı suistismal etmemeli; kararlı bir şekilde abartıdan uzak, ortada bulunmalı: hayatın uğraşlarını hiyerarşik bir düzene sokmalı; dinlenmek için yeterince zaman ayırmalı, buna izin vermeli; daha çok vejetaryen, ancak besleyici bir diyet uygulamalı; evin içindeki ve evin dışındaki aktivitelerin, aktivitenin ve boş zamanın, entellektüel çalışmanın ve fiziksel çabanın arasındaki dengeyi iyi korumalı, vs …

  Sonunda, gelişmenin yeterli olduğu bir seviyeye gelindiğinde, çalışmanın yeni bir şekli ortaya çıkar: Düzenli bir şekilde yapılan ruhsal deney, tüm edinilen bilgiyi artırır ve güçlendirir. Ayrıca yeni duyuların ve seviyelerin olgunlaşmasıyla sonsuz yükselmenin gelişen yollarını açar…

 2. Pingback: Chapter 12 – First Steps Towards the Spiritual Path / 12.Bölüm – Ruhani Yola Giden İlk Adımlar |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s