Chapter 11 – First Steps Towards the Spiritual Path / 11.Bölüm – Ruhani Yola Giden İlk Adımlar

Swaying / Sallanmak

Swaying / Sallanmak

[Türkçe için yorum bölümüne bkz.]

We ought to be more and more demanding towards ourselves. Seeking to elevate ourselves. To work one’s being. Direct it towards beauty. The choosing of thoughts, actions and leisure. To distinguish between sane, healthy and re-comforting distractions and the diminishing ones.

___

Every human being, worth of that name, seeks and works towards progress in starting by progressing him/herself.

We ought to be more demanding with ourselves. We are to raise our being towards a very high Ideal. In order to judge of the usefulness or the futility of our actions and our desires, we need to understand than humanity has a great role to fulfill on Earth.

Humanity participates to the divine work as a helper in the building of a better future and to the formation of the world.

There is no better purpose in the experience of life than to participate to the divine work and cherish the progress of life itself.

Everything that stands foreign to this gigantic divine-human co-operation is useless. Only what tends towards it is necessary.

When this great light illuminates the Consciousness, everything lights up, everything classifies, everything hierarchies in it and through it.

Our actions gain or lose their meaning upon this simple principle: Serving the Divine.

Every act we do, every thought processed and every word we speak out must embody a seed of progress.

For a human being, serving the Divine means first to help the world progress by progressing ourselves: It is becoming better, therefore evolving in all manners, virtues, strengths, in intelligence and understanding.

To partake to the construction of the world, it is first about constructing ourselves, which is the part of the world we can influence more easily. It is raising our consciousness higher and higher and making our life into a work of Art.

We painstakingly learn a craft, an art, painting, music, etc…But in general, we don’t realize that the science of all sciences, the art of all arts, it is life itself, in full order, embellished and magnified.

But it matters to point out to the aspiring soul, who engages in rising towards the higher, to be aware of his distractions. This word, distraction (from the Latin distrahere, pull out, outside of ourselves, out of order, out of action) is not very sympathetic and distractions are indeed dangerous traps.

This is where the criteria to judge our actions, in the light of the most high Ideal, shine all of their eloquence: ‘This distraction will it contribute to the formation of my being? Will it bring strength to my body? Will it elevate my intelligence? Will it help to the blossoming of life, in me, in others?’

Like this, in classifying in this way, we will judge them truly useful and sustaining for the individual and collective progress.

More often, we will understand that as everything useless is harmful, as all that doesn’t develop our being diminishes it, it would then be wiser to abstain.

Chapter 12/12.Bölüm 

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Chapter 11 – First Steps Towards the Spiritual Path / 11.Bölüm – Ruhani Yola Giden İlk Adımlar

 1. Pingback: Chapter 10 – First Steps Towards the Spiritual Path / 10.Bölüm – Ruhani Yola Giden İlk Adımlar |

 2. Kendimize karşı daha da talepkar olmalıyız. Kendimizi yüceltmeyi istemeliyiz. Varlığımızı işlemek. Onu güzelliğe yönlendirmek. Düşünceleri, eylemleri ve dinlenme zamanları seçmek. Akıllıca, sağlıklı ve rahatlatıcı olan ile dikkat dağıtan ve yok edici olan hususların arasında ayırım yapmak.
  ___

  ‘İnsan’ sıfatına layık olan her insan, kendini geliştirmeye başlayarak gelişmeyi arar ve bu doğrultuda çalışmalarını yapar.

  Kendimize karşı daha da talepkar olmalıyız. Varlığımızı çok yüksek bir ideale yüceltmek üzereyiz. Eylemlerimizin ve arzularımızın faydasını veya gerekliliklerini değerlendirebilmemiz için, insanlığın yeryüzünde yerine getirmesi gerektiği çok önemli bir role sahip olduğunu anlamalıyız.

  İnsanlık kutsal çalışmaya katkı sağlar, daha iyi bir geleceğin inşaasında ve dünyanın şekillendirilmesinde yardımcı olur.

  Hayatı tecrübe etmek için kutsal çalışmaya katkı sağlamaktan ve hayatın gelişimine değer vermekten daha iyi bir amaç olamaz.

  Bu devasa kutsal-beşeri işbirliğine yabancı olan herşey faydasızdır. Sadece ona yönelen herşey faydalı ve gereklidir.

  Bu yüce ışık Bilinci aydınlattığında, herşey aydınlanır, herşey sınıflanır, herşey onun içinde ve onun aracılığıyla hiyerarşik bir düzene oturur.

  Eylemlerimiz bu basit prensibe göre anlam kazanır veya kaybeder: Kutsal olana hizmet etmek.
  Yerine getirdiğimiz her eylem, işlenmiş her düşünce ve ifade ettiğimiz her kelime bir gelişimin tohumunu içermelidir.

  İnsan için Kutsal olana hizmet etmek, öncelikle kendini geliştirerek dünyanın gelişimine katkıda bulunmak demektir: Daha iyi olmak, böylece her anlamda erdemleri, güçleri, zekayı ve anlayışı geliştirmek.

  Dünyanın inşaasında yer almak öncelikle kendimizi inşaa etmekten geçer, çünkü dünyanın bu parçasını bizler daha kolay etkileriz. Bu, bilincimizi gittikçe yükseltir ve hayatımızı bir Sanat eserine dönüştürür.

  Özenle bir zanaat, bir sanat, resim, müzik öğreniriz, vs … Ancak genelde bilimlerin biliminin, sanatların sanatının muhteşem, güzel ve düzen içinde olan hayatın ta kendisi olduğunu fark etmeyiz.

  Ancak yükselmeyi arzulayan ruha, dikkatini dağıtan hususlara dikkat etmesi gerektiğini söylemeliyiz. ‘Dikkat dağıtan husus’ ifadesi çok hoş olmayıp, söz konusu hususlar gerçekten tehlikeli tuzaklardır (İngilizce ‘distraction’, Latince ‘distrahere’den gelir, ‘çekip çıkarma’, ‘bizim dışımızda’, ‘düzensiz’, ‘çalışmaz halde’ anlamını taşır).

  Bu noktada, en yüce amacın ışığında, eylemlerimizi değerlendirirken kullandığımız kriterlerin konuşma sanatı devreye girer:‘Bu dikkat dağıtan husus varlığımın şekillenmesinde yardımcı olacak mı? Bedenime güç getirecek mi? Zekamı yüceltecek mi? İçimde ve başkalarının içinde hayatın çiçek açmasına yardımcı olacak mı?’

  Bu yöntemle sınıflandırarak onları hem bireysel hem de kolektif gelişime fayda sağlayacak ve bu gelişimi sürdürülebilir kılacaka şekilde değerlendireceğiz.

  Gereksiz olan herşeyin zararlı olduğunu daha sık anlayacağız, ayrıca varlığımızı geliştirmeyen herşeyin onu yok ettiğini. Bu yüzden onlardan sakınmak daha akıllıca olabilir.

Leave a Reply to Green Man's creations Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s