About the stages on the Path / Yolun Aşamaları Hakkında

 

The Journey within / Içteki Yolculuk

The Journey within / Içteki Yolculuk

[Türkçe için yorum bölümüne bkz.]

Dear Friends, our dear Nasafi is back

with this simple and inspiring  text.

Enjoy !

***

‘Having learned what is the pilgrim, his aim and his supreme desire, know now that the dervishes asked me: ‘What is the Path? How many stages are they within?’

O dervish! If one asks about the stages of the journey towards God, know that there are none; not even one! What am I saying? That there is even no path!

O dervish! From you to God, there is no path, let it be in the longitude sense or in the latitude sense. There is only a point. It is to the man with the right attitude that the knowledge of God is given by one word of the wise; and here it is: ‘God’s path is complete.’

O dervish! From you to God there is no path. And if there were one, you are this very path. Rub off your very self, so that you may abolish the distance. Know with certitude that being is to God alone.

‘Have one foot on your ego and the other on the street of the Friend; in everything see the Friend- What else do you need!’

As about the stages where the pilgrims pause and what are their corresponding faith, i will recall them because knowing them is a great benefit.

O dervish! Even though there is in the world diverse religions and scattered beliefs, all of them hold in ten levels. We will expose in details these ten levels. The knowledge of them is of a great benefit.

It is for the pilgrim like the providence of God in the journey within Him. It is for the wise, what is within the teaching and education of the disciples, the mean to know the defects of each of them and to cure them rightfully.  However, listening well isn’t enough, because from listening to knowing, the journey is long. At each stage, the pilgrim pauses, so to truly know the harmony and disharmony of each very stage; and from there onwards, so to continue the progression.

O dervish! Humans make a huge mistake: Everything they hear, they imagine they know it; and when they repeat it, they imagine they accomplish it. From all of these stages, there is a way to God. From whatever stage the pilgrim departs- if he is accomplishing the pilgrimage according to the rules-he achieves his goal. None of these stages is before or after one another and it doesn’t matter in which stage the path unfolds, because all human beings are imitators. What they hear, they believe. All day, they are in conflict between each other, each claiming to hold truth alone.

The pilgrim who fulfills the pilgrimage, who gathers divine knowledge, belongs to none of these stages- He has reached the goal. This one is in peace with everybody. The pilgrim, once he has reached the goal, knows which of these stages are remote, which are close and which are at the goal itself. The knowledge of God, know this well, is recognizable with numerous signs. Here speech is worthless. It is the act of deciphering the symbols that matters.

For the pilgrim that reaches God and knows God, the journey towards God is over. This one, at first, is in peace with all the creatures of the world. For the one that after having known God knows and sees reality and the wisdom of this reality, the journey within God is over. He knows everything and there is nothing to know more. The Prophet (Peace be with him) truly has reached God, has known God- He was praying with these words: ‘God! Show us things the way they are!’.

So, the pilgrims, at each stage, talk according to one law and one rule.

O dervish! Among hundred thousand pilgrims that set on the journey alongside the path, only one reaches God, knows God. Among hundred thousand pilgrims that reaches God, know God, only one reaches the point where he knows and sees the reality of things and the wisdom of this reality. All the others are still on their way.

O dervish! You ought to be of a high moral strength, and as long that you are alive, be busy, because the science and wisdom of God are unlimited!

If the pilgrim is truly insightful and with understanding, devoted and gleaming love, sincerity, consistency, loyalty, openness, watchfulness and discretion- for this one, the ten stages are gathered: ‘My success only depends on Him, I give myself to Him and put myself in His mercy.’

***

More about Nasafi here

Extracted from Azizuddin Nasafi’s ‘Book of the way-stations of the Traveler’, page 354 to 356, published together with ‘The book of the Perfect Man’, Fayard, Paris, 1984. Our English translation comes from Isabelle de Gastine’s French translation of the original Persian.

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to About the stages on the Path / Yolun Aşamaları Hakkında

 1. ‘Seyyah’ın hedefini ve yüce arzusunu öğrendikten sonra dervişler bana sordu: ‘Yol nedir? Kaç aşamadan oluşur?’

  Ah derviş! Eğer biri Tanrı’ya giden yolculuğunun kaç aşamadan oluştuğunu sorarsa bil ki hiç bir aşama yoktur; bir tane bile! Ne mi diyorum? Bir yolun bile olmadığını!

  Ah derviş! Senden Tanrı’ya bir yol yoktur, ne boylam ne de enlem olarak. Sadece bir nokta vardır. Ve doğru tutumda bulunan insanoğluna Tanrı’nın bilgisi bir bilgenin tek bir söylemi ile verilir. İşte o söz: ‘Tanrı’nın yolu tamdır.’

  Ah derviş! Senden Tanrı’ya bir yol yoktur. Varsa da, sen o yolun kendisisin. Kendini parlat, böylece mesafeyi kaldırabilirsin. Bil ki, var olmak sadece Tanrı’ya aittir.

  ‘Bir ayağın egonun üzerinde olsun, diğeri ise Arkadaşın yolunda; herşeyde Arkadaşı gör – Başka neye ihtiyacımız var ki!’

  Seyyahların mola verdiği aşamaları ve her birine denk gelen inançları hatırlatacağım, çünkü onları bilmek büyük bir yarar sağlar.

  Ah derviş! Dünyada çeşitli dinler ve dağılmış inançlar olsa bile, hepsi on seviyede barındırır. Ayrıntılı olarak bu on seviyeye yer vereceğiz. Onların bilgisi büyük yarar sağlar.

  Bu, seyyah için O’nun içinde yaptığı yolculukta Tanrı tarafından verilen takdir gibidir. Bu, bilgeler için müridlerin öğretim ve eğitim sürecinde her birinin kusurunu bilmek ve onları doğru bir şekilde şifalandırmak için sunulan bir araç gibidir. Yine de iyi bir dinleyici olmak yeterli değildir, çünkü dinlemekten bilmeye giden yolculuk uzundur. Her bir aşamada, her bir aşamanın uyumunu ve uyumsuzluğunu gerçek anlamda bilmek üzere seyyah mola verir; ve bu noktadan ileriye doğru adım atarak gelişimini sürdürür.

  Ah derviş! İnsanlar büyük bir hata yapıyor: Duydukları herşeyi bildiklerini hayal ediyorlar; ve tekrar ettiklerinde, onu başardıklarını hayal ediyorlar. Her bir aşamadan Tanrı’ya bir yol vardır.

  Seyyah hangi aşamadan ayrılırsa ayrılsın – eğer ki kurallara uyarak uzun ve zorlu yolun üstesinden gelirse – hedefine ulaşır. Bu aşamaların hiçbiri diğerinden önce veya sonra gelmez, ayrıca yolun hangi aşamada açıldığı da önemli değildir, çünkü tüm insanlar taklitçidir.

  Duyduklarına inanırlar. Gün boyu birbiriyle çatışırlar, her biri gerçeğe tek başına sahip olduğunu iddia eder.

  Uzun ve zorlu yolu tamamlayan, kutsal bilgiye erişen seyyah bu aşamaların hiçbirine ait değildir – hedefe varmıştır. Herkesle barış içindedir. Hedefine ulaştığında seyyah bu aşamalardan hangilerinin uzak, hangilerinin yakın ve hangilerinin hedefinin kendisi olduğunu bilir. Tanrı’nın bilgisi, bunu iyi bil, sayısız işaretlerle farkedilebilir. Bu noktada konuşma değersizdir. Burada önemli olan sembolleri deşifre etmektir.

  Tanrı’ya ulaşan ve onu bilen seyyah için Tanrı’ya giden yolculuk sona ermiştir. Öncelikle bu dünyanın tüm varlıkları ile barış içindedir. Tanrı’yı bildikten sonra gerçeği, gerçeğin bilgeliğini bilen ve gören kimse için Tanrı’daki yolculuk sona ermiştir. Herşeyi bilir ve edinmesi gereken daha fazla bilgi yoktur. Peygamber (Selamet onun üzerine olsun) gerçekten Tanrı’ya ulaşmıştır, Tanrı’yı bilmiştir – O, bu kelimelerle dua etmiştir: ‘Tanrım! Bize her şeyi olduğu gibi göster!’.

  Böylece seyyahlar her bir aşamada bir kanuna ve bir kurala göre konuşur.

  Ah derviş! Yolun içinde yolculuğa çıkan yüzbin seyyahın arasından ancak bir tanesi Tanrı’ya varır, Tanrı’yı bilir. Tanrı’ya varan, Tanrı’yı bilen yüzbin seyyahın arasından ancak biri şeylerin gerçeğini ve bu gerçeğin bilgeliğini bildiği ve gördüğü bir noktaya varır. Diğerleri hala yoldadır.

  Ah derviş! Yüksek ahlaki güce sahip olmalısın. Hayatta olduğun sürece meşgul ol, çünkü Tanrı’nın bilimi ve bilgeliği sınırsızdır!

  Eğer seyyah gerçek anlamda zengin kaynaklı, anlayışlı ve adanmış ise, sevgi, içtenlik, tutarlılık, sadakat, açıklık, öz-gözlem ve ketumluk ışıldıyorsa – o zaman on aşamaya erişmiştir: ‘Başarım sadece O’na bağlıdır, kendimi O’na veriyorum ve kendimi O’nun merhametine teslim ediyorum.’

 2. Azim Looker says:

  Agreed. Ultimately there is no path and no-one to walk it…until then there is only being in preparation. From that point another world that is this world really seen opens its arms to us…The gospel of Thomas tells us “Nag Hammadi Coptic Text

  BLATZ
  (113) His disciples said to him: On what day will the kingdom come? It will not come while people watch for it; they will not say: Look, here it is, or: Look, there it is; but the kingdom of the father is spread out over the earth, and men do not see it.
  LAYTON
  (113) His disciples said to him, “When is the kingdom going to come?” , “It is not by being waited for that it is going to come. They are not going to say, ‘Here it is’ or ‘There it is.’ Rather, the kingdom of the father is spread out over the earth, and people do not see it.”
  DORESSE
  117 [113]. His disciples said to him: “On what day will the kingdom come?” “It will not come when it is expected. No one will say: ‘See, it is here!’ or: ‘Look, it is there!’ but the Kingdom of the Father is spread over the earth and men do not see it.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s