Parable of the Chameleon / Bukalemunun Hikayesi

Ustad Mansur: Chameleon

[Türkçe çevirisi için yorum bölümüne bkz.]

* * *

15 May 1992. This was the date I wrote down this beautiful “Parable of the Chameleon” from the Gospel of Sri Ramakrishna into my diary, a collection of poems, quotes and book excerpts – all kind of words, phrases that were touching me in my age of 17, living in Germany. Although 21 years passed, this inter-religious parable is still speaking to my heart.

Sri Ramakrishna: “Listen to a story. Once a man entered a wood and saw a small animal on a tree. He came back and told another man that he had seen a creature of a beautiful red color on a certain tree. The second man replied: ‘When I went into the wood, I also saw that animal. But why do you call it red? It is green.’ Another man who was present contradicted them both and insisted that it was yellow.

Presently others arrived and contended that it was grey, violet, blue, and so forth and so on. At last they started quarreling among themselves. To settle the dispute they all went to the tree. They saw a man sitting under it. On being asked, he replied: ‘Yes, I live under this tree and I know the animal very well. All your descriptions are true.

Sometimes it appears red, sometimes yellow, and at other times blue, violet, grey, and so forth. It is a chameleon. And sometimes it has no color at all. Now it has a color, and now it has none.’ “In like manner, one who constantly thinks of God can know His real nature; he alone knows that God reveals Himself to seekers in various forms and aspects.

God has attributes; then again He has none. Only the man who lives under the tree knows that the chameleon can appear in various colors, and he knows, further, that the animal at times has no color at all. It is the others who suffer from the agony of futile argument.

“Kabir used to say, ‘The formless Absolute is my Father, and God with form is my Mother.’ “God reveals Himself in the form which His devotee loves most. His love for the devotee knows no bounds. It is written in the Purana that God assumed the form of Rama for His heroic devotee, Hanuman.

Source: from book “Gospel of Sri Ramakrishna”

* * *

Pages from Nalan’s diary

                        Nalan's diary 2

 

This entry was posted in Ruhun Rehberi / Soul Guidance. Bookmark the permalink.

2 Responses to Parable of the Chameleon / Bukalemunun Hikayesi

 1. Tarihlerden 15 Mayıs 1992. Sri Ramakrişna’nın “Gospel” kitabında yer alan o güzel “Bukalemunun Hikayesi”ni işte o ilkbahar gününde defterime geçirmişim. Bu defter şiirleri, özlü sözleri ve kitap alıntılarını topladığım bir günlüktü – Almanya’da yaşayan 17 yaşındaki bir genci derinden etkileyen her bir söz, ifade burada yerini buluyordu. Aradan 21 yılın geçmesine rağmen bu dinler arası hikaye hala kalbime hitap ediyor.

  Sri Ramakrişna: “Bu hikayeye kulak ver. Bir gün bir adam ormana gider ve bir ağacın üzerinde küçük bir hayvan görür. Geri döner ve başka bir adama, bir ağacın tepesinde kırmızı bir varlık gördüğünü söyler. İkinci adam cevap verir: ‘Ormana gittiğimde ben de o hayvanı gördüm. Ama neden kırmızı olduğunu söylüyorsun? O yeşildir.’ Orada bulunan bir başka adam ise her ikisine de karşı çıkar ve hayvanın sarı olduğunu iddia eder.

  Başkaları gelir ve hayvanın gri, mor, mavi vs. olduğunu ileri sürer. En sonunda kavga etmeye başlarlar. Tartışmayı yatıştırmak için hepsi birlikte o ağaca gider. Altında bir adamın oturduğunu görürler. Soru sorarlar, o da cevap verir: ‘Evet, ben bu ağacın altında yaşarım ve o hayvanı çok iyi bilirim. Tüm tasvirleriniz doğrudur.

  Bazen kırmızı, bazen sarı, bir başka zaman mavi, mor, gri vs. görünür. O bir bukalemundur. Bazen ise hiçbir rengi yoktur. Şimdi bir rengi vardır, şimdi bir rengi yoktur.’ “Benzer bir şekilde, Allah’ı sürekli düşünen biri O’nun gerçek doğasını bilir; sadece o, arayışta olanlara Allah’ın farklı şekil ve görünümlerde tezahür ettiğini bilir.

  Allah’ın özellikleri vardır; ve yine özellikleri yoktur. Sadece ağacın altında yaşayan adam bukalemunun farklı renklerde belirebileceğini, ayrıca zaman zaman hayvanın hiçbir rengi olmadığını bilir. Diğerleri nafile tartışmanın acısını çekerler.

  “Kabir derdi ki, ‘Şekilsiz Mutlak Babam, şekilli Allah ise Annemdir.’ “O’na adanmış olana Allah, onun en çok sevdiği şekilde tezahür eder. Adanmış olana sevgisi sınır tanımaz. O’na kahramanca adanmış olan Hanuman için Allah’ın Rama şeklini aldığını Purana’da yazılmıştır.

  Kaynak: “Gospel of Sri Ramakrishna” kitabından

 2. Pingback: bülbül-i nalan |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s