The Seed Is The Truth of The Plant / Tohum Bitkinin Gerçeğidir – Elena Gogou

 

βλασταίνει-Germination

βλασταίνει-Germination

(Thoughts on a northbound train, April 2013.)

The seed is a gift from the heavens. It speaks of eternity, the ever-present here-and-now: it dies and is reborn continually, the seasons change in cycle, but it remains present. A presence hidden within the life of the plant, a true presence, bearing all the information of seasons past and future.

A seed can change: not in its essence, but in how it adapts. Within it lies the wisdom of Spirit, who always knows where to be, what to do & when.

It is Spirit that gives seed its wisdom: the scientists may call it DNA or whatever they like. DNA is spiritual wisdom manifested in matter.

A plant’s root is connected to the element of earth – the leaf, its connection to water – the flower, its connection to air – the fruit, its connection to fire. The seed is beyond all that: the seed is the plant’s intrinsic imprint, the seed is a manifestation of Spirit.

Spirit brings everything together: its nature is love and wisdom (because it knows). Spirit uses the 4 elements to manifest itself in the material world. The seed is passed on from mother to child, from friend to friend, from master to disciple, from heart to hand.

In the beautiful order of the cosmos, nothing is amiss.

Everything is carefully & thoughtfully placed, everything is wisely designed, everything fits. If only we studied this wonderful design with respect! To study this design is to acquire wisdom, and I believe that the very original/primary intent of the design is indeed to manifest wisdom, care, and love. There can be no better teacher, no better guru, no surer way to the stars. Eternity is here, ever-present in the moment of now, in the ever-present quality of the seed.

Saving seeds we save a ray of ever-present Spirit, a holographic fragment of the Grand Design.

Saving seeds has become political, and rightly so (because it is a practice of freedom & celebration of independence) but it is primarily a spiritual affair.

Saving seeds is a place where politics and spirituality, the below and the above, meet – it is about freedom, and the realization of eternity, and how to live our lives in dignity and consciousness.

seed mandala

seed mandala

***

This entry was posted in SOPHIA and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to The Seed Is The Truth of The Plant / Tohum Bitkinin Gerçeğidir – Elena Gogou

 1. (Kuzeye giden bir trendeki düşünceler, Nisan 2013.)

  Tohum, Tanrı’nın bir lütfudur. Sonsuzluktan, daim olan şimdiden, şimdi ve buradadan bahseder: sürekli olarak ölür ve yeniden doğar, mevsimler döner, ancak o kalır. Geçmiş ve gelecek olan tüm mevsimlerin bilgilerini taşıyan, bir bitkinin yaşamında saklı olan, gerçek bir varoluştur.

  Bir tohum değişebilir: özünde değil, ancak uyum sağlama konusunda. İçinde, her zaman nerede olunması, ne zaman neyin yapılması gerektiğini bilen Ruh’un bilgeliği saklıdır.

  Tohuma bilgeliğini veren Ruh’tur: bilim adamları onu DNA veya istedikleri şekilde adlandırabilirler. DNA, maddede tezahür etmiş ruhani bilgeliktir.

  Bir bitkinin kökü toprak elementine, yaprağı su elementine, çiçeği hava elementine, meyvesi ise ateş elementine bağlıdır. Tohum bunun ötesinde: tohum bitkinin gerçek özü, tohum Ruh’un tezahürüdür.

  Ruh, herşeyi bir araya getirir: doğası sevgi ve bilgeliktir (çünkü bilir). Ruh, madde dünyasında tezahür edebilmesi için 4 elementi kullanır. Tohum, anneden çocuğa verilir, arkadaşlar arasında paylaşılır, üstadtan öğrenciye aktarılır, kalpten kalbe geçer.

  Evren’in o güzel düzeninde hiçbir şey hatalı değildir.

  Herşey dikkatlice, düşünceli bir şekilde yerleştirilmiş, herşey bilgece tasarlanmış, herşey yerli yerine oturtulmuştur. Keşke bu harikulade tasarımı inceleyip dikkate alabilseydik! Bu tasarımı incelemek bilgeliğe erişmektir. Tasarımın yegane niyetinin, bilgelik, ilgi ve sevgiyi tezahür etmenin olduğunu düşünüyorum. Yıldılara giden daha iyi bir öğretmen, daha iyi bir guru, daha güvenli bir yol olamaz. Sonsuzluk burada, her daim an’da, tohumun sürekli var olan niteliğinde.

  Tohumları koruyarak her daim var olan bir Ruh’un zerresini, Büyük Tasarım’ın holografik fragmanını koruyoruz.

  Tohumları korumak, haklı olarak, siyasi bir konu oldu (çünkü bu özgürlüğün uygulaması ve bağımsızlığın kutlamasıdır), ancak konu öncelikle ruhani bir meseledir.

  Tohumları korumak, siyasetin ve ruhaniliğin, yukarısı ve aşağısının buluştuğu nokta – bu konunun özü özgürlük, sonsuzluğun gerçekleştirilmesi, onurlu ve bilinçle bir şekilde yaşamaktır.

 2. Randi Ehrhart says:

  Nice meditation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s