‘The Forming of Impressions’ / ‘İzlenimlerin Oluşturulması’

Count de Saint Germain's seal

Count de Saint Germain’s seal

Dear Friends, we are sharing with you a few excerpts from Mister Gurdjieff ‘s very much neglected work, The Herald of  Coming Good‘. There is in it a wealth of information awaiting for the lover of the Real !  Here is excerpt number 02Enjoy !

***

‘ The modern man does not think, but something thinks for him; he does not act but something acts through him; he does not create, but something is created through him; he does not achieve, but something is achieved through him.

In a newly-born child these three diverse parts of the general human psyche may be compared to a system of blank gramophone rolls upon which begin to be recorded, from the day of its appearance into the world, the external significance of objects and the subjective understanding of their inner significance, or sense of the result of all actions taking place in the outer world, as well as in the inner world already forming in him; all this is recorded in accordance with the correspondence between the nature of these actions and the nature of those distinct systems which form themselves in man.

All kinds of these recorded results of environing actions remain unchanged on each of these ‘ depository-rolls’ for life, in the same sequence and in the same correlation with the impressions previously recorded, in which they are perceived. All the impressions recorded in these three relatively independent parts, composing man’s general psyche, later produce, in the period of responsible age, all kind of associations in diverse combinations.

That which is called ‘ reason’ in man. As well as in all other external forms of life, is nothing more than the concentration of the results of impressions of different quality formerly perceived; and the stimulation and repetition of these provokes different kinds of associations in the being. The recorded impressions have three sources of origin, and are subject to three different law-abiding influences.

One category of associations is formed by impressions perceived involuntarily and coming directly from the outer world as well as springing from man’s inner world, as a result of certain previous, constant and automatically repeated associations.

The second category is formed by voluntarily perceived impressions either springing from the external world or crystallizing in man’s inner world by means of deliberate active thinking and verification of reality.

And the third category originates exclusively from the process of so-called ‘ transformed-contemplation’, that is, from the confrontation of homogeneous impressions of all origins, which were already fixed, while continuous contact is maintained between their inner and separates centers.

The depositing in man’s entirety of the three distinct categories of impressions, enumerated above, for the subsequent manifestations of man’s general psyche confirms, among other things, the real diversity of the three determinate states of man’s consciousness and defines their quality and importance.’

Chinese Alchemy operative map of the Great Work- Detail

Chinese Alchemy operative map of the Great Work- Detail

 ***

From Gurdjieff ’s ‘ The Herald of Coming Good’, Paris, 1933. Pages 31-32.

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to ‘The Forming of Impressions’ / ‘İzlenimlerin Oluşturulması’

 1. Sevgili Arkadaşlar, Gurdjieff’in ihmal edilen çalışması olan ‘Gelen İyiliğin Habercisi’ eserinden birkaç alıntı paylaşıyor olacağız. Gerceğin sevgilisi olanlar bu alıntılarda inanılmaz bir zenginlikle karşılaşacaklardır ! İşte ikinci alıntı. Keyifli okumalar !

  ***

  ‘İzlenimlerin oluşturulması’.

  ‘Çağdaş insanoğlu düşünmez, ancak birşey onun yerine düşünür; eylemde bulunmaz, ancak birşey onun aracılığıyla eylemde bulunur; yaratmaz, ancak birşey onun sayesinde yaratılır; elde etmez, ancak onun aracılığıyla elde edilir.

  Yeni doğan bir çocukta genel insan özünün bu üç farklı parçası (zihin, duygu ve sezgi)boş gramofon ruloların bir sistemi ile karşılaştırılabilir. Dünyaya geldiği gün itibariyle üzerine kayıt edilir, objelerin dış anlamı ve içsel anlamının öznel anlayışı, dış dünyada aynı zamanda şimdiden içinde şekillenen iç dünyasında meydana gelen tüm eylemlerin sonucunun anlamı; tüm bunlar bu eylemlerin doğası ile insanoğlunda şekillenen o farklı sistemlerin doğasının benzeşmesi ile uyum içinde kayıt edilir.

  Etraftaki eylemlerin her türlü sonuçları kayıt edilir ve ömür boyu bu ‘depo vazifesi gören rulolar’da değişmeyecek şekilde kalır, algılandıkları sıra ve önceden kayıt edilen izlenimlerle olan kolerasyon ile. İnsanoğlunun genel özünü oluşturan bu üç birbirinden nispeten bağımsız parçalarda kayıt edilen tüm izlenimler, daha sonra yetişkin döneminde farklı kombinasyonlarda her tür çağrışımlar üretir.

  Buna insanoğlunda ‘mantık’ denir. Halbuki yaşamın tüm diğer dış şekillerinde olduğu gibi farklı niteliklerde önceden algılanmış izlenimlerin sonuçlarının yoğunlaşmasından başka bir şey değildir; ve bunların uyarılması ve tekrar edilmesi varlıkta farklı türde çağrısımları uyandırır. Kayıt edilen izlenimler üç değişik kaynaktan gelir ve üç farklı yasanın etkilerine maruzdur.

  Çağrışımların bir kategorisi, istemsiz olarak algılanan, hem doğrudan dış hem de insanoğlunun iç dünyasından gelen izlenimler tarafından kuşkusuz eski, daimi ve otomatik olarak tekrarlayan çağrışımların sonucu olarak oluşturulur.

  İkinci kategori istemli olarak algılanan, ya dış dünyadan gelen ya da insanoğlunun iç dünyasında belirginleşen izlenimler tarafından, kasıtlı aktif düşünme ve gerçekliği doğrulama yoluyla oluşturulur.

  Ve üçüncü kategori sadece sözde ‘dönüşmüş-derin teffekür hali‘ sürecinden, tüm kaynakların zaten sabitleşmiş bütün izlenimlerin bir araya gelmesinden kaynaklanırken, içsel ve ayrı merkezlerin arasındaki temas sürekli olarak sürdürülür.

  Üç farklı izlenim kategorilerinin insanoğlunun bütünlüğüne genel özün sonraki tezahürleri vb. için yukarıda belirtildiği gibi yerleşmesi, insanoğlunun bilincinin üç belirli halinin gerçek çeşitliliğini doğrular ve onların niteliğini ve önemini belirler.’

  Kaynak: ‘The Herald of Coming Good’, Gurdjieff, Paris, 1933. Sayfalar 31-32.

  • Arif says:

   Sayın Hocam;
   …Üçüncü katagoriye giren izlenimler konusunda….”-sadece sözde ‘dönüşmüş-derin teffekür hali‘sürecinden-”… demek istenen nedir acaba.Bu konudaki görüşlerinizi bizimle biraz daha paylaşabilir misiniz acaba.
   Teşekkür ederim.Çalışmalarınızla bizi aydınlattığınız için…

 2. arif7474 says:

  Sayın Hocam;
  Üçüncü kategoriye giren izlenimler konusunda ….”-sadece sözde ‘dönüşmüş-derin teffekür hali‘ sürecinden”-….cümlesi ile demek istenilen nedir acaba.Bu konudaki görüşlerinizi bizimle biraz daha paylaşabilir misiniz?Teşekkür ederim.Çalışmalarınız ile bizi aydınlattığınız için….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s