A Little Sampler About Tolerance and Unity / Tolerans ve Birlik Üzerine Küçük Bir Seçki

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

***

Dear Friends, here is a little sampler about Tolerance and Unity.

This is just a beginning and the selection will grow with new additions, including your suggested choices too.

Blessings, Nalan and Nico

***

‘The lamps are different,
But the Light is the same.
So many garish lamps in the dying brain’s lamp shop,
Forget about them.
Concentrate on essence, concentrate on Light.
All people, all possible permutations of good, evil,
thought, passion.
The lamps are different,
But the Light is the same.
One matter, one energy, one Light, one Light-mind,
Endlessly emanating all things.
One turning and burning diamond,
One, one, one.’

Jalal ad-Din Rumi

***

‘There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone it is the same God at work.’

St Paul. 1 Corinthian 12/4-5-6

***

‘The sons of God fraternize in the centre of the ‘Unique Marvel’, for their teaching are One for those that penetrate the divine word in a holy way, instead of examining it with curiosity from outside.’

Louis Cattiaux,’The Message+Rediscovered’, XIV, 27′

***

‘I have no controversy with the Children of God, by reason of the variety, and diversity of their gifts; I can reconcile them all in my self [I can make a good construction, and understanding of them to myself]. I only bring them to the Centre; and there I have the proof, and touchstone of all things. Now then if you will imitate and follow me, then you shall find it to be my experience; and afterward perhaps better understand what I have written.’

Jacob Boehme

***

“When we comment on a holy Scripture, a rite or a symbol let us add for the listeners and for ourselves: ‘Here is one of the numerous interpretations of the One truth. God alone is master of clothing and of nakedness.'”

Louis Cattiaux, ‘The Message+Rediscovered, XV-4

***

‘… For now we see only a reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known.’

Saint Paul in 1 Corinthians 13/12

***

‘On that day there will be several of us in one single body and in one single spirit, and the mystery of communion in the bosom of the Unique One shall be revealed to the believers, without them knowing the why or the how of the holy union.’

Louis Cattiaux, ‘The Message+Rediscovered, XVIII, 1

***

‘… Everything about the tree, root, trunk, branches, leaves, flowers and fruits proceed from the tree itself. The tree is its own provider and gardener, its ground, water, air, sun, shadow and life. The tree has all in itself and for itself. The tree is all; all is this tree.’

Azizuddin Nasafi, “Tree of Oneness”

‘People take different roads seeking fulfillment and happiness. Just because they’re not on your road doesn’t mean they’ve gotten lost.’

Dalai Lama

‘At the summit you will find yourselves united with all those who, from every direction, have made the same ascent. For everything that rises must converge.’

Pierre Teilhard de Chardin

***

Contributions from Friends:

From Kevin Fuller: ‘We should not say ‘I am an Athenian’ or ‘I am a Roman’, but ‘I am a Citizen of the Universe’ ‘ – Marcus Aurelius…Meditations.

From Abdur Rahman: I love this poem myself….

‘Wherever we set foot, it was Your street.
Whatever corner we turned, it was Your name in the air.
We said, ‘Surely there must be a road leading elsewhere?’
But every road we found, it led to You’

Isma`il Anqarawi

‘There is no ‘where’ we can go outside of unity. That being so, by what right do we not extend tolerance and human acceptance to others? Moreover, there is a deep reason behind the diversity of faces, thoughts, lives and opinions we encounter in the world beyond our narrow selves.’

From Karl Beech: ‘So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole earth’ –Baha’u’llah

“They” equals “We”. We can remain at the level of division or recognize the underlying unity in diversity…

***

Marlene-Column-of-Light

Marlene-Column-of-Light

This entry was posted in Ruhun Rehberi / Soul Guidance. Bookmark the permalink.

1 Response to A Little Sampler About Tolerance and Unity / Tolerans ve Birlik Üzerine Küçük Bir Seçki

 1. Sevgili Arkadaşlar, Tolerans ve Birlik üzerine küçük bir seçki paylaşıyoruz.
  Bu sadece bir başlangıç olup, seçki sizlerin önerileriyle de zenginleşecektir.

  Selamlar, Nalan ve Nico

  ***

  ‘Lambalar farklı,
  Ancak Işık aynıdır.
  Ölmekte olan beynin dükkanında o kadar çok cafcaflı lamba vardır ki,
  Unut onları.
  Öze odaklan, Işığa odaklan.
  Tüm insanlarda iyiliğin, kötülüğün, düşüncenin, tutkunun
  Tüm olası değişimlerine.
  Lambalar farklı,
  Ancak Işık aynıdır.
  Bir madde, bir enerji, bir Işık, bir Işık-Akıl,
  her şeyi sonsuz yayan.
  Dönen ve yanan bir elmas,
  Bir, bir, bir.’

  Mevlana

  ***
  ‘Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir. Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir.
  Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı’dır.’

  Aziz Paulus 1 Korintliler 12/4-5-6

  ***
  ‘Tanrı’nın oğulları ‘Eşsiz Mucize’nin merkezinde dost olur, çünkü kutsal dünyayı dışarıdan merakla incelemek yerine ona mübarek bir yolla girenler için onların öğretisi Bir’dir.’

  Louis Cattiaux,’The Message+Rediscovered’, XIV, 27′

  ***

  ‘Tanrı’nın Çocukları ile tartışmam, çünkü erdemleri farklı ve çeşitlidir. Hepsini içimde bağdaştırabilirim [onları iyi bir şekilde kavrayıp, anlayabilirim]. Onları sadece Merkeze getiririm. Orada her şeyin kanıtına ve mihenk taşına sahibimdir. Şimdi beni örnek alıp, takip ederseniz deneyimimi ve devamında belki yazdıklarımı daha iyi anlayacaksınız.’

  Jacob Boehme

  ***

  “Kutsal bir Kitap, bir tören veya sembol üzerine yorum yaptığımızda dinleyiciler ve kendimiz için bir şey ilave edelim: ‘Bir olan gerçeğin birçok yorumundan bir tanesi karşımızda. Sadece Tanrı giyimin ve çıplaklığın üstadıdır.’”

  Louis Cattiaux, ‘The Message+Rediscovered’, XV-4

  ***

  ‘… Şimdi her şeyi aynada silik bir görüntü gibi görüyoruz, ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır, ama o zaman, bilindiğim gibi tam bileceğim.’

  Aziz Paulus 1 Korintliler 13/12

  ***

  ‘O gün birkaçımız tek bir beden ve tek bir tinde (ruhta) olacak ve Benzersiz Olan’ın koynundaki birliğin gizemi, bu kutsal birliğin niyesini ve nasılını bilmeyen inananlar için gözler önüne serilecek.’

  Louis Cattiaux, ‘The Message+Rediscovered’, XVIII, 1

  ***

  ‘Ağacın tüm parçaları – kökü, gövdesi, dalları, yaprakları, çiçekleri ve meyveleri – ağacın kendisinden meydana gelir. Ağaç, kendi kendini geçindiren bahçevandır, toprağı, suyu, havası, güneşi, gölgesi ve hayatıdır. Ağaç, ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir. Ağaç her şeydir, her şey ağaçtır.’

  Azizüddin Nesefi, “Birliğin Ağacı”

  ***

  ‘İnsanlar, mutlu olmak adına farklı yollar seçerler. Sizinle aynı yolda olmamaları, yollarını kaybettikleri anlamına gelmez.’ Dalai Lama

  ***

  ‘Zirvede her biri farklı bir yönden gelerek yükselen kişilerle birleşeceğiz. Yükselen her şey birleşmeli.’ Pierre Teilhard de Chardin

  ******
  Arkadaşlarımızdan gelenler:

  Kevin Fuller’den: ” ‘Atinalıyım’ veya ‘Romalıyım’ yerine, ‘Evren’in Vatandaşıyım’ demeliyiz” – Marcus Aurelius … Meditasyonlar

  ***
  Abdur Rahman’dan: Bu şiiri ben de çok severim …

  ‘Nereye ayak bassak, Senin sokağındı.
  Hangi köşeyi dönsek, havada Senin adın vardı.
  Dedik ki, ‘Mutlaka başka bir yere giden bir yol vardır?’
  Ancak bulduğumuz yer yol, bizi Sana götürdü.’

  Isma`il Anqarawi

  Birliğin dışına çıkabileceğimiz bir ‘yer’ yoktur. Böyle olunca hangi hakla başkalarından hoş görüğü ve kabulü esirgiyoruz? Üstelik sınırları olan bizlerin ötesinde karşılaştığımız simaların, düşüncelerin, hayatların ve fikirlerin çeşitliliğinin arkasında yatan derin bir neden vardır.

  ***
  Karl Beech’ten: ‘Birliğin ışığı o kadar güçlü ki, tüm dünyayı aydınlatabilir.’

  Baha’u’llah

  ‘Onlar” eşittir “Biz”. Bölünmüşlük seviyesinde kalabilir veya çeşitliliğin altında yatan birliği onaylayabiliriz…’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s