Modern Man Is Split Into Three Independent ‘Entities’ / Çağdaş İnsan Üç Bağımsız ‘Varlığa’ Ayrılmıştır

Eye of the Dragon

Eye of the Dragon

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

***

Dear Friends, we are sharing with you a few excerpts from Mister Gurdjieff ‘s very much neglected work, ‘ The Herald of  Coming Good‘. There is in it a wealth of information awaiting for the lover of the Real !  Here is excerpt number 03. Enjoy !

***

The general psyche of the modern man is split into three, so to say, completely independent ” entities “, which bear no relation to each other and which are separate both in their functions and in their manifestations, whereas, according to historical data, these three sources formed, in the majority of people, even in the time of the Babylonian civilization, one indivisible whole, which appeared to be at once a common repository of all their perceptions and the radiating Centre of their manifestations.

Because of this one-sided education of the modern man, upon the attainment of his majority, these three entirely independent sources or centers of his life, that is, firstly, the source of his intellectual life, secondly, the source of his ” emotional ” life, and, thirdly, his instinct or ” motor ” centre, instead of fusing inwardly in the normal way to produce common outer manifestations, have become, especially of late, quite independent outward functions, and not only the methods of education of those functions, but also the quality of their manifestations, have become dependent on special outer subjective conditions.

According to the deductions based on detailed experiments made by Mr. Gurdjieff himself, as well as those by many other people who have seriously thought about this question, every really conscious perception and manifestation of man can only result from the simultaneous and coordinate working of the three aforesaid sources, which make up his general individuality, and each of which must fulfill its role, that is, furnish its own share of associations and experiences.

The complete achievement of the requisite and normal manifestation in each distinct case is possible only upon the co-ordination of the activity of all these three sources.

In the modern man, partly owing to his abnormal education during his preparatory age, and partly owing to influences due to certain causes of the generally established abnormal conditions of modern life, the working of his psychic centers during his responsible age is almost entirely disconnected, therefore his intellectual, emotional and instinctive motor functions do not serve as a natural complement and corrective for one another, but, on the contrary, travel along different roads, which rarely meet and for this reason permit very little leisure for obtaining that, which should in reality be understood by the word ” consciousness “, wrongly used by modern people today.

As a result of the lack of coordinated activity on the part of these three separately formed and independently educated parts of man’s general psyche, it has come about that a modern man represents three different men in a single individual; the first of whom thinks in complete isolation from the other parts, the second merely feels, and the third acts only automatically, according to esta­blished or accidental reflexes of his organic functions.

These three men in one should, in accordance with the foresight of Great Nature, represent, taken together in responsible age, one man as he ought to be: the “man­without-inverted-commas “, that is, the real man.

These three, who were deliberately shaped by Great Nature to compose one complete whole, as a consequence of not assuming at the right time the habit of mutual understanding and aid, through the fault of men themselves and of their false education, produce this result that, in the period of responsible manifestations of the modern man, they not only never help one another, but are, on the contrary, automatically compelled to frustrate the plans and intentions of each other; moreover, each of them, by dominating the others in moments of intensive action, appears to be the master of the situation, in this way falsely assuming the responsibilities of the real “I”.

This realization of disconnected and conflicting activity of the centers of origin, which ought to represent the psyche of man, and, at the same time, of the complete absence of even a theoretical conception of the indispensability of an education corresponding to these separate, relatively independent parts, setting aside the ignorance of its practical application, must inevitably lead to the conclusion that man is not master even of himself.

He cannot be master of himself, for not only does he not control these centers, which ought to function in complete subordination to his consciousness, but he does not even know which of his centers governs them all.

***

From ‘Herald of the Coming Good’, Paris 1933, page 28 to 30.

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Modern Man Is Split Into Three Independent ‘Entities’ / Çağdaş İnsan Üç Bağımsız ‘Varlığa’ Ayrılmıştır

 1. Sevgili Arkadaşlar, Gurdjieff’in ihmal edilen çalışması olan ‘Gelen İyiliğin Habercisi’ eserinden birkaç alıntı paylaşıyor olacağız. Gerceğin sevgilisi olanlar bu alıntılarda inanılmaz bir zenginlikle karşılaşacaklardır! İşte üçüncü alıntı. Keyifli okumalar!

  ***

  Çağdaş insanın ruhu üçe, deyim yerindeyse birbirinden tamamen bağımsız “varlıklara,” ayrılmıştır. Söz konusu varlıkların birbirleriyle hiçbir ilişkisi olmayıp, hem işlev hem de tezahürleri bakımından ayrıdırlar. Ancak tarihi verilere bakıldığında insanların çoğunluğunda bu üç kaynağın bir zamanlar, Babil uygarlığında bile, bölünmez bir bütün oluşturup, tüm algılarının ortak bir deposu ve tezahürlerinin yayılan Merkezi olduğu görülür.

  Çoğunluğa ulaşabilmeyi amaçlayan tek tip eğitiminden dolayı insanın hayatının bu üç tamamen bağımsız kaynağı veya merkezi – ilki entelektüel yaşamın kaynağı, ikincisi “duygusal” yaşamın kaynağı, üçüncüsü ise içgüdüsü veya “motor” merkezidir – normal şartlar altında müşterek dış tezahürleri üretmek üzere içeride erimeleri gerekirken, özellikle son zamanlarda, gayet bağımsız olan dışa dönük fonksiyonlara dönüştüler. Bu fonksiyonların sadece eğitim yöntemleri değil, aynı zamanda tezahürlerinin niteliği de özel ve öznel olan dış koşullara bağımlı hale geldi.

  Bizzat Gurdjieff, ayrıca bu soru üzerine ciddi anlamda kafa yoran birçok kişi, tarafından yapılan ayrıntılı deneylerden elde edilen çıkarımlara göre insanın her bir gerçek bilinçli algısı ve tezahürü ancak bu az evvel bahsedilen üç kaynağın eşzamanlı ve koordineli çalışmasının bir sonucu olabilir. Bu kaynaklar onun genel benliğini oluşturur. Ayrıca her biri görevini yeterine getirmek üzere kendi payına düşen çağrışım ve deneyimleri sağlamalı.

  Her bir farklı durumdaki gerekli ve normal tezahürün mükemmel başarısı sadece bu üç kaynağın aktivitesinin koordinasyonu ile mümkün.

  Kısmen hazırlık yaşında (ç.n. çocukluğunda) gördüğü anormal eğitimden, kısmen çağdaş hayatın genel anlamda oluşturulmuş olan anormal koşullarının belli nedenlerinin etkilerinden dolayı, çağdaş insanın reşit yaşı boyunca psişik merkezlerinin işlevlerini yerine getirmelerinde neredeyse tamamen bir kopukluk söz konusudur. Dolayısıyla insanın entelektüel, duygusal ve içgüdüsel motor fonksiyonları birbirinin doğal tamamlayıcısı ve düzelticisi olarak hizmet etmez, ancak, tam tersine, nadiren kesişen ve bu nedenle bunu elde etmek için çok az boş zamana izin veren farklı yollar boyunca seyahat eder. Bu, çağdaş insanların günümüzde yanlış bir anlamda kullandıkları “bilinç” kelimesi ile anlaşılmalı.

  İnsanın genel ruhuna ait bu üç ayrı şekillenmiş ve bağımsız olarak eğitilmiş parçanın koordineli aktiviteden yoksun olmasının bir sonucu olarak, çağdaş insanoğlu tek bir bireyde üç farklı insan temsil eder oldu. İlki diğer parçalardan tamamen izole olmuş bir şekilde düşünür, ikincisi sadece hisseder ve üçüncüsü organik fonksiyonlarının yerleşmiş veya kazara olan reflekslerine göre sadece otomatik olarak hareket eder.

  Yüce Doğa’nın öngörüsüne uygun olarak bu birde üç olan ve reşit yaşında birlikte ele alınan insan, olması gerektiği gibi yegane insanı temsil etmeli: gerçek insan anlamına gelen “tırnak-işaretsiz-insan”.

  Yüce Doğa tarafından kasıtlı bir şekilde bir bütün olarak şekillendirilen bu üç insan, kendi hatalarından ve yanlış eğitimlerinden dolayı karşılıklı anlayış ve yardımı alışkanlık haline getirmedikleri için belli bir sonuç üretirler. Çağdaş insanın tezahürlerinden sorumlu olduğu dönemde birbirine asla yardım etmemekle kalmaz, tam tersine, birbirinin plan ve niyetlerini otomatik olarak engellemeye mecbur bırakılır. Dahası, yoğun eylem anlarında diğerlerini ele geçirerek her biri duruma hakim gözükür, böylelikle gerçek “Ben”in sorumlulukları yanlış bir şekilde varsayılır.

  İnsanın ruhunu temsil etmesi gereken asıl merkezlerin kopuk ve çelişkili eylemin gerçekleşmesinden ve aynı anda bu ayrı, birbirinden oldukça bağımsız olan parçaların zorunlu bir eğitimden geçmeleri gerektiğinin teorik olarak bile kavranamamasından ötürü, onun pratik uygulamasının cehaletini bir kenara koyarak insanın kendini bile yönetememesi kaçınılmaz bir sonuçmuş gibi görünür.

  Tamamen bilincine bağlı çalışması gereken bu merkezleri kontrol edemediği, hatta bu merkezlerden hangisi hepsini yönettiğini bile bilmediğinden dolayı insan kendini yönetemez.

  ***
  Kaynak: ‘Gelen İyiliğin Habercisi (Herald of the Coming Good)’, Paris 1933, sayfa 28 – 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s