The Discreet Signs of the R+C transmission / Gül-Haç Aktarımının Ketum İşaretleri

 From the Chymica Vannus

From the Chymica Vannus

[Türkçe metin için yorum bölümüne bkz.]

***
Dear Friends, some months ago, a post was given in a website dedicated to the R+C living tradition. We were so much impressed by it that we decided to immediately translate it into English and today we are now able to share with you its Turkish clothing. This  message is very deep, though simple,  and may what it implies  find its way and echo in your hearts!

***

The typical rosicrucian ‘hobby’ consists in finding or reconstructing the esoteric teachings the true initiates of the R+C have gathered for their rightful heirs.

It is commonly accepted in the rosicrucian ‘milieu’ that a ‘rosicrucian revival’ consists in the ‘opening of a grave’, which will characterize the ‘activity’ period during which a discreet but more powerful than normal shedding of light allows the sincere seeker to comprehend a new form of the esoteric teaching of the Rose+Cross.

As an unavoidable consequence, within the span of more or less ten years, the darknesses that rule the Earth, through incompetence and greed, will quickly manage to obstruct this communication of light-unable to function anymore, as only dead bodies of father Rosenkreutz prowl around.

This is the reason why the Fraternity’s initiates operate,  a while after the opening  of the grave, to its ‘closing’, so that Rosenkreutz’s living body may one day more easily come back to life.

Therefore, according to the rosicrucian tradition: ‘The secrets preserved in rare manuscripts, carved in hieroglyphs on the walls of the grave, engraved on metal pieces, inscribed on jewels or written with blood on sheepskin, are prepared to be revived through modern interpretations and practical applications.’

These ‘closings of the grave’ happen naturally with the involuntarily participation of all those who, consciously or not, circulate twisted forms of the rosicrucian teaching and who, in a way, are like publicists in charge of circulating fake and mock version of it, all which are for the true seekers as many clear signals to search in their hearts the ideal that they cannot find outside.

In this manner, when a sincere seeker of the Rose+Cross awakes in his heart a piece of the precious teaching, that he can only find outside but in a garbled form, he must learn from this and cross the barriers he has identified, so to be able to access the source he forebodes and senses; this source, the invisible guides patiently await to let flow to assist him in his journey towards the Great Light.

 

 Original post in French here

***

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to The Discreet Signs of the R+C transmission / Gül-Haç Aktarımının Ketum İşaretleri

 1. Sevgili Arkadaşlar, birkaç ay önce Gül-Haç’ın yaşayan geleneğine ithaf edilmiş bir web sayfasında bir yazı yayımlandı. Bizi çok etkileyen bu yazıyı anında İngilizce’ye çevirdik ve bugün onu Türkçe kılıfıyla da paylaşmaya hazırız. Umarız ki içinde barındırdığı çok derin, buna rağmen yine de yalın olan mesaj hem yolunu hem de kalplerinizde yankı bulsun!

  ***

  Gül-Haç Aktarımının Ketum İşaretleri

  Tipik bir Gül-Haç kardeşinin ‘hobisi’, Gül-Haç Cemiyeti’nin gerçek inisiyelerinin hakiki mirasçıları için bir araya getirdikleri ezoterik öğretileri bulmak veya tekrar yapılandırmaktır.

  Bir ‘Gül-Haç canlanması’nın sembolik anlamda ‘mezarı açmaktan’ ibaret olduğu Gül Haç çevrelerince yaygın olarak kabul görmüştür. Söz konusu olay ‘aktif olma’ dönemi olup, bu süre zarfında arayış içinde olan kişiye ketum ancak normal şartlardan daha güçlü bir şekilde ışık tutulur ve böylece Gül-Haç öğretisinin yeni bir şeklini anlamasına izin verilir.

  Kaçınılmaz bir sonuç olarak, aşağı yukarı 10 yıllık bir süre içerisinde, Dünya’yı yöneten karanlıklar hızlı davranıp, beceriksizlik ve açgözlülükleriyle bu ışık dolu iletişimin engellenmesine neden olacak ve artık faal olamayan ışık, sadece Baba Rosenkreutz’ün ölü bedenleri olarak ortalığı kolaçan edecektir.

  Bu yüzden Kardeşliğin inisiyeleri mezarı açtıktan bir süre sonra onun ‘kapanması’ üzerine çalışırlar, böylece günün birinde Rosenkreutz’ün yaşayan bedeni daha kolayca yaşama dönebilir.

  Bu nedenle Gül-Haç geleneğine göre: ’Nadir el yazmalarında korunan, mezarın duvarlarına hiyeroglif şeklinde oyulan, metal parçalara kazınan, mücevherlere kazınan veya kanla koyun derisine yazılan sırlar, modern yorum ve pratik uygulamalarla canlandırılmaya hazırlanır.’

  ‘Mezarın kapanışları’, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde Gül-Haç öğretisinin çarpıtılmış halini dolaştıran ve bir bakıma onun sahte ve alaycı uyarlamalarının dolaşmasından sorumlu olan gazeteciler gibi davrananların istem dışı katılımıyla doğal olarak gerçekleşir. Bunlar, gerçek anlamda arayış içinde olanları, dışarıda bulamayacakları ideali kalplerinde aramaya iten net işaretlerdir.

  Böylelikle Gül-Haç geleneğinde ciddi bir arayışa giren kişi, dışarıda sadece saptırılmış haliyle bulabileceği bu değerli öğretinin bir parçasını kalbinde uyandırdığında, bundan öğrenmeli ve belirlediği bariyerleri aşmalıdır. Böylece içine doğan ve hissettiği, görünmez rehberlerin Yüce Işığa doğru giden yolculuğunda ona destek vermesi için akışa bırakmayı sabırla bekledikleri kaynağa erişebilir.

 2. azimlooker says:

  We are very pleased to see this post and to hear of the ‘opening’ and ‘closing’ of the ‘grave’!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s