‘Time and the Urban Farm’ / ‘Zaman ve Kent Çiftliği’ – by Elena Gogou

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

Last June I received an invitation to give a talk about the Urban Farm in Halandri at a festival dedicated to “Slow Time”. The title of the talk was “What the Halandri Urban Farm has taught me about Time”, at a magical inner terrace which seemed to have escaped time, 2 minutes walk away from the busy heart of Athens (Omonoia Square).

The first thing that the Earth has taught me, is a sense of rhythm. I am consciously not saying Nature, for I, too, am part of nature, I am saying the Earth. Time is rhythm! The seasons follow one another, the earth revolves around the sun without straying away, keeping her time religiously, day and night follow one another… These things might sound obvious, but inside the city (what with heating and air-conditioning, and the capacity to have artificial lighting at any given time) these things can easily be forgotten. Just as it is easy to forget the silence when you are surrounded by noise, or to forget to pause when there is so much activity going on around you (both are aspects of rhythm). Keeping time is keeping the beat!

Plants have their own rhythms. Trying to accelerate them or slow them down, results in stress. Our heart has a rhythm, too, and so has our breathing – but we usually remember it when we get hiccups or arrhythmia (irregular heartbeat)!

Being and working at the urban farm has made me change my pace, give time to observation and space to the wild plant species that grow there. Every month there is something different growing wild, and different species are at different points in their yearly cycle. Time is cyclical, and spiral: every year our almond trees acquire another ring in their trunks, and a few centimeters in their bodies (for which they never complain, nor do they want to eradicate, like we do!). The urban farm has taught me to give space to my time, and to respect it more.

Time is love. It is a gift given to us every day: no matter how much money we may or may not have in the bank, no matter if we are silly or clever, scientists or manual labourers, children or adults, nice or nasty, every day we are given 24 hours to do what we like with, to spend as we like. Never more, nor less: 24 whole hours! Where we dedicate or spend them shows us where our heart is, what moves us, what we love most, in fact! There is nothing good or bad in this: one may love planting lettuces, another may like playing with children, someone else might enjoy observing insects, or organizing fundraising concerts. Everyone has their own work to do! An apple tree cannot produce oranges. This is a very helpful tip for our self-knowledge, observing ourselves – just as we observe plants, for example – to see how we spend our time during the day, and draw our conclusions (just as we would draw conclusions by observing the life-cycle of a pumpkin).

At the end of the talk, we distributed calendula seeds as a gift from the farm to those who were present. Calendula, or Marigold, apart from being a very bright and joyful flower and a precious medicinal plant, is also related to time. The word comes from the Latin “kalendae” meaning the first day of the month, and it is where our word “calendar” comes from (marigolds apparently produce new flowers on the first days of every month, or so Roman housewives observed).

Background Info:

The Urban Farm at Halandri is a group project dedicated to permaculture and biodynamic farming. It is situated in an almond orchard in the north suburbs of Athens, very easily accessible by metro or bus from the centre. It started in 2011 with a group of biodynamics enthusiasts, and it has developed into a testing ground for various “new” farming practices which make a priority to improve the health of the soil, the plants, and the people, as well as respecting the natural rhythms of the earth. At the same time it is an experiment of intentional community-building. Its members see it a garden of resistance: a space where relationships are cultivated in the spirit of equality, mutual respect, self-sufficiency, and resilience, away from the exploitative consumerist culture prevailing in our society. During the last 3 and a half years of its operation it has hosted various seasonal celebrations, music events, permaculture, biodynamics, and alternative health education projects, and it has been visited by various school groups as part of their natural history or astronomy courses. One of our ongoing projects is keeping (saving) traditional varieties of vegetables, and growing vegetables for seed. We keep a blog of activities and some opinion pieces. Our members pioneered the making of a network of like-minded Athenian urban farms, and are active in various health and social movements.

http://astikosagrosx.blogspot.gr/2014/08/blog-post_24.html

This entry was posted in SOPHIA and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to ‘Time and the Urban Farm’ / ‘Zaman ve Kent Çiftliği’ – by Elena Gogou

 1. Zaman ve Kent Çiftliği

  Geçen Haziran ayında Yunanistan-Halandri’de “Yavaş Zaman” konusunda düzenlenen bir şenliğe, Kent Çiftliğimiz hakkında konuşmak üzere davet edilmiştim. “Halandri Kent Çiftliği bana zaman ile ilgili neler öğretti” başlıklı paylaşımım, Atina’nın yoğun merkezinden (Omonia Meydanı) 2 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan, zamanın unuttuğu bir yermiş gibi gözüken büyülü bir iç terasta gerçekleşti.

  Toprak Ananın bana öğrettiği ilk şey, ritim duygusuydu. Bilinçli olarak doğa değil Toprak Ana diyorum, çünkü ben de doğanın bir parçasıyım. Zaman, ritimdir! Mevsimler birbirini takip eder, dünya yolunu kaybetmeden zamanına kutsal bir şekilde bağlı kalarak güneşin etrafını dolaşır, gündüz ve gece birbirini takip eder… Bunlar bize aşikar gibi gelebilir, ancak şehrin göbeğinde bunlar (ısıtma, havalandırma ve istenen herhangi bir zamanda yapay ışığa sahip olabilme kapasitesinden ötürü) kolayca unutulabilir. Etrafın gürültülü olduğunda sessizliği veya etrafında çok fazla aktivite gerçekleştiğinde ara vermeyi (her ikisi de ritmin halleridir) kolayca unuttuğun gibi. Zamanı tutmak, ritmi tutmaktır!

  Bitkilerin kendi ritimleri vardır. Ritimleri hızlandırmaya veya yavaşlatmaya çalışmak stresle sonuçlanır. Kalbimizin de bir ritmi vardır ve nefesimizin – ancak bunu genellikle hıçkırık tuttuğunda veya aritmi (düzensiz kalp atışı) olduğumuzda hatırlarız!

  Kent çiftliğinde çalışmak hızımı değiştirmeme, gözlem için vakit ayırmama ve orada büyüyen yabani bitki türlerine yer vermeme neden oldu. Her ay orada farklı yabani şeyler gelişir ve yıllık döngülerinde farklı türler farklı noktalarda yer alır. Bu zaman periyodik ve spiraldir: her yıl badem ağaçlarımız gövdelerinde bir halka ve bedenlerinde birkaç santim daha elde ederler (ve bizler gibi ne onlardan şikayet eder, ne de onlardan kurtulmak ister!). Kent çiftliği bana zamanıma yer açmayı ve ona daha çok saygı duymayı öğretti.

  Zaman, sevgidir. Bu, bize her gün verilen bir hediyedir: bankada ne kadar paramız olsun veya olmasın, zeki veya aptal, bilim insanları veya işçiler, çocuk veya yetişkin, iyi veya kötü huylu olalım, her gün bize 24 saat verilir ve bu zamanı istediğimiz gibi harcayabiliriz. Asla daha fazlası veya daha azı verilmez: tam tamına 24 saat! Onları nereye adadığımızı veya harcadığımızı kalbimizin attığı yeri, bizi duygulandıran, en çok sevdiğimizi her neyse onu gösterir, bu bir gerçek! Bunda iyi veya kötü bir şey yok: birisi marul ekmeyi sever, bir başkası çocuklarla oynamayı, başka biri ise böcekleri seyretmekten veya bağış amaçlı konserler düzenlemekten zevk alır. Herkesin yapması gerektiği bir iş vardır! Bir elma ağacı portakal veremez. Örneğin bitkileri gözlemler gibi kendimizi gözlemlemek, kendimizi tanıma açısından çok faydalı bir adımdır. Gün içerisinde zamanımızı nasıl harcadığımızı görmek ve bundan bir sonuç elde etmek (bir balkabağının yaşam döngüsünü gözlemleyerek elde edeceğimiz çıkarımlar gibi).

  Konuşmamın sonunda katılımcılara çiftlikten bir hediye olarak getirdiğimiz aynısafa (calendula) çiçeğinin tohumlarını dağıttık. Aynısafa çiçeği, çok canlı, neşeli ve değerli tıbbi bir bitkinin olmasının yanı sıra zamanla ilintilidir. Calendula adı Latince “kalendae”den gelir ve ayın ilk günü demektir. Takvim için İngilizce’de kullanılan “calendar” kelimesi de buradan gelir (Romalı ev hanımların gözlemlerine göre aynısafa her ayın ilk günlerinde yeni çiçekler üretir).

  İlave bilgi:

  Halandri’deki Kent Çiftliği, permakültür ve biodinamik tarıma adanmış bir grubun projesidir. Atina’nın kuzey banliyölerinde bulunan ve merkezden metro veya otobüs ile kolayca ulaşılabilen bir badem bahçesinde yer alır. 2011 yılında biodinamik meraklılarından oluşan bir grup tarafından kuruldu ve toprağın, bitkilerin ve insanların sağlığını ön planda tutan, ayrıca toprağın doğal ritimlerine saygı duyan birçok “yeni” tarım uygulamasının denendiği bir test alanına dönüştü. Aynı zamanda bu girişim, hedef güden bir topluluğu kurma deneyidir. Üyeleri onu bir direniş bahçesi olarak algılıyor: burada eşitliğin, karşılıklı saygının, öz-yeterliliğin ve esnekliğin esas olduğu, toplumumuzda hüküm süren sömürücü tüketim kültüründen uzak ilişkiler oluşturuluyor. Çiftlik, son 3,5 yıl içerisinde birçok mevsimsel kutlama törenine, müzik etkinliğine, permakültür, biodinamik ve alternatif sağlık eğitim projesine ev sahipliği yaptı ve doğal tarih veya astronomi dersleri kapsamında birçok okul grubu tarafından ziyaret edildi. Devam eden projelerimizden bir tanesi sebzelerin geleneksel çeşitliliğini korumak ve tohumları için sebze yetiştirmektir. Aktivitelerimizi ve bazı yazıları paylaştığımız bir bloğumuz var. Üyelerimiz aynı görüşe sahip olan Atinalı kent çiftliklerden oluşan bir ağ oluşturmada öncülük etti ve birçok sağlık ve sosyal hareketinde aktiftir.

  http://astikosagrosx.blogspot.gr/2014/08/blog-post_24.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s