Closer Than The Jugular Vein / Şah Damarından Yakın

Oh, God by Mahmoud Farshchian

‘Oh, God’ by Mahmoud Farshchia

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

[…] In respect of His attributing to Himself closeness in listening and responding, this is analogous to His describing Himself as being ‘closer’ to man ‘than his jugular vein’. (8)Here He compares His closeness to His servant with the closeness of man to his own self. When man asks himself to do something and then does it, there is no time-gap between the asking and the response, which is simply listening. The moment of asking actually is the very moment of responding. So the closeness of God in responding to His servant is [identical to] the closeness of the servant in responding to his own self. Then [we can say that] what he asks of his self in any state is akin to what he asks of his Lord as a specific need. […]

(8) Qu’ran 50:16

[…] Since [prayer] is a secret intimate converse, it is thus an invocation or remembrance (dhikr). And whoever remembers God finds himself sitting with God and God sits with him, according to the Divine tradition: ‘I sit with whosoever remembers Me.’ Whoever finds himself sitting with the One he remembers, and is capable of inner vision, sees his ‘sitting-companion’. This is witnessing (mushahada) and vision (ru’ya). If he does not have this inner capacity, he will not see Him. It is from this actuality or absence of vision in the prayer, that the one who prays will know his own spiritual degree.[…]

Source: “The Seven Days of The Heart”, Ibn ‘Arabi, Introduction

This entry was posted in Ruhun Rehberi / Soul Guidance and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Closer Than The Jugular Vein / Şah Damarından Yakın

 1. Şah Damarından Yakın

  […] Dinleme ve yanıtlama konusunda Kendine bir yakınlık atfetmesi, Kendisini insana ‘şah damarından yakın’ olarak betimlemesiyle benzeşmektedir (8). Burada Kendi kuluna olan Kendi yakınlığını, insanın kendisine olan yakınlıkla karşılaştırmaktadır. İnsan kendine bir şey yapma konusunda soru sorduğunda ve ondan sonra yaptığında, sorma ve sadece dinleme olan yanıtlama arasında bir zaman boşluğu yoktur. Sorma anı aslında yanıtlama anının ta kendisidir. Dolayısıyla Allah’ın Kendi kuluna yanıt verme konusundaki yakınlığı, kulun kendine yanıt verme konusundaki yakınlıktır [onunla özdeştir]. O zaman [diyebiliriz ki] herhangi bir durumda kendisine sorduğu şey, özel bir ihtiyaç olarak RAB’ine sordu şeyle benzeşmektedir. […]

  (8) Kuran 50:16

  […] [Dua] gizli ve özel bir sohbet olduğundan bir yalvarma veya hatırlamadır (dhikr). Her kim Allah’ı hatırlarsa kendini Allah’la oturur bulur ve Allah onunla İlahi geleneğe göre oturur: ‘Her kim Beni hatırlarsa onunla otururum.’ Her kim hatırladığı O’nunla kendini oturur bulursa ve içsel bir vizyona sahipse, ‘oturma-arkadaşını’ görür. Bu, tanıklık etme (mushahada) ve vizyondur (ru’ya). Bu içsel kapasiteye sahip değilse, O’nu göremeyecektir. Bu vizyonun duadaki gerçekliği veya yokluğu sayesinde dua eden kişi kendi ruhani derecesini bilecektir. […]

  Kaynak: “The Seven Days of The Heart”, Ibn ‘Arabi, Introduction

 2. Hacer Eroğlu says:

  Nalan merhabalar,
  2 hafta önce bir yolculuğa çıktım. Yolculuk boyunca bir “insan” ile sohbet ettim. Ve şah damarından daha yakın mevzusuna değindik..Sitenizdede görünce, bu tevafuk olmalı dedim. Kitabı okumayı çok isterim. Türkçesi yok mu acaba bunun, yoksada ilerleyen zaman konuya dair burda yazıları okumak isterim:)..Yolculuğuma dair, birde yazı yazdım..sevgilerimle.. (www.mardinlife.com)

 3. Hacer, merhaba 🙂 kitabın Türkçesi yok bildiğim kadarıyla, yine de arkadaşlara sorduk, bakacaklar. Çok güzel bir kitap. Kendimi bir disipline soktum, her gün ilgili günün duasını okuyorum. Yazını linkte bulamadım … maille tekrar gönderebilir misin? Teşekkürler, sevgiler.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s