A, B And C Influences / A, B Ve C Etkileri

'Water Ripples' by David Parker

‘Water Ripples’ by David Parker

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

Dear Friends, here is a very thorough explanation of the ‘A, B, C influences’ as they appear in Mr. Gurdjieff’s Work, the so-called ‘Fourth Way’, that we like very much and motivated us to share it with you. The credit for this text is Cassiopaea’s esoteric glossary, a manifestation of ‘Signs of the Times‘.

***

The 4th Way Work classifies the forces working on man into A, B and C influences.

A influences are mechanical and random in nature, they seek to keep man occupied with the external world. They can be pictured as vectors of random magnitude and direction which all in the end add up to the zero vector. This is how A influences keep man in his place while providing a lot of random, transient motion. To take a physics analogy, this is like thermal motion of molecules. A influences are the normal realm of man and as long as man seeks no esoteric development these can be good and favorable.

A influences are influences or force vectors created within life itself. Influences such as race, nation, country, family, profession, entertainment, current ideas, customs and so on create A influences. These are the first variety of influences by which man is surrounded. These influences are distributed almost equally over all the surface of the cycle of life. Their effects are radiated outwardly and these effects are inversely proportional to the square of the distance, much like the way in which radiant energy is propagated. Any man is influenced by those influences that directly surround him. He is pulled every instant in this way or that way depending on the way they act on him at any moment within his spatial region. These A influences that surround him, all point in different directions creating a force vector nullification that is comparable to the electrical neutrality of large bodies, whereby no matter how intense the local electrostatic fields surrounding the atoms may be, there is always a space-distributed compensation that makes the whole body perfectly neutral. Those who live strictly by A influences are what Gurdjieff refers to as “nullities.’ This is your “average man” in life.

B influences are vectors that are thrown into the field of A influences but these have a conscious source and a consistent direction. B influences do not cancel each other out and systematically recognizing and following these may lead man to the beginning of esoteric work.

B influences differ from A influences because they are CONSCIOUS in their origin and have been created consciously OUTSIDE life by conscious people for a definite purpose. These influences are the “soul” of any culture and they are embodied in the form of religious systems and teachings, philosophical doctrines, art, etc. They are inserted into life for a definite purpose but although these influences are conscious in their origin they begin to act mechanically when they mix within the general vortex of life. Eventually ‘B’ influences will be transformed into ‘A’ influences after they merge together within this general vortex.

In some people there is a discriminatory power within them that allows them to discriminate between these two kinds of influences and they discern from this that there are certain influences that come from a source that is outside the mainstream of life. This person remembers them and FEELS them together and they begin to form a certain whole, a certain kind of magnetic “presence” within that person. This person may not be sure exactly what this feeling is and they cannot really give themselves a clear account of what these feelings necessarily mean but the end result is that they collect within this person and they form a MAGNETIC CENTER, and if the conditions are right, this magnetic center leads them to search for someone who knows the way and is connected to the source of these ‘B’ influences, that is, they seek a person or teacher who is connected to an esoteric center that stands outside the general laws of life.

It is from this source that the person sets on the WAY. The moment when the person looking for the way meets someone who knows the way then this contact is called the FIRST THRESHOLD or FIRST STEP. From this first threshold the STAIRWAY begins. Between ‘life’ and the ‘way’ lies the ‘stairway.’

C influences are only found within the Work and can only be received in personal interaction with a conscious being. Receiving C influences requires a certain level of personal sensitization and receptivity. Failing this, C influences work like B influences.

C influences come from the SOURCE, that is, from an esoteric Center that is located outside of life. When they directly act on someone with a newly developing magnetic center THROUGH a teacher who is directly connected to the source then these influences are called C influences. From this connection the person’s magnetic center will grow and will lead them to escape the dominion of the Law of chance and enter into the domain of consciousness.

The magnetic center is the organ the seeker gradually develops for discerning between A and B influences. External criteria cannot generally be used for distinguishing between A and B influences. A influences can closely mimic and parallel B influences. For example, such an influence may speak of the personal gain to be had in the Work, may preach humility while secretly priding oneself on one’s great purity etc. Such influences generally involve a degree of dishonesty or deceit or service to self. The points may be arbitrarily subtle and no fixed checklist can be adequate. Discernment is a skill that eventually may become a part of one’s being.

***

For further reading: Beginning of Chapter 10 of Pyotr Demianovich Ouspensky’s ‘Fragment of an Unknown Teaching’ and in Maurice Nicoll’s ‘Psychological Commentaries’ (easy to find with its index).

This entry was posted in Sanat & Medya / Art & Media and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to A, B And C Influences / A, B Ve C Etkileri

 1. Sevgili Arkadaşlar, Gurdjieff’in ‘Dördündü Yol’ olarak adlandırılan Çalışması’nda yerini bulan ‘A, B, C etkileri’ ile ilgili kapsamlı bir açıklama ile karşınızdayız. Biz bu yazıyı çok sevdik ve sizinle paylaşmak istedik. Metin, Cassiopaea’nin ezoterik sözlüğünden alınmıştır.

  ***

  A, B Ve C Etkileri

  Dördüncü Yol, insanoğluna nüfuz eden kuvvetleri A, B ve C olarak birbirinden ayrı etkilere ayırırır.

  A etkileri doğada mekanik ve gelişigüzel olup, insanoğlunun dış dünya ile meşgul olmasını ister. Onlar en sonunda 0 vektör anlamına gelen rastgele büyüklük ve yön ile resmedilebilir. Bu şekilde A etkileri birçok tesadüfi, geçici hareket sunarak insanoğlunun yerinde saymasını sağlar. Fizikten bir benzetmeyle bu moleküllerin termodinamiği gibidir. A etkileri, insanın normal alemi olup, kişi ezoterik bir gelişmenin peşine düşmediyse iyi ve faydalı olabilir.

  A etkileri, hayatın içinde yaratılan etkiler veya kuvvet vektörleridir. Irk, ulus, ülke, aile, meslek, eğlence, şimdiki fikirler, adetler vb. gibi etkiler, A etkileri yaratır. Bunlar insanı çevreleyen etkilerin ilk türüdür. Bu etkiler yaşam döngüsünün bütün yüzeyine neredeyse tamamen eşit bir şekilde dağılmıştır. Etkileri dışa doğru yayılıp, radyan enerjinin üretildiği gibi mesafenin karesine ters orantılıdır. Her insan onu doğrudan çevreleyen bu etkilerin tesirinde kalır. O, her anında bu veya şu yola çekilir. Bu, tamamen içinde bulunduğu mekansal bölgede ona nasıl tesir ettiklerine bağlıdır. Onu saran bu A etkilerinin her biri farklı bir yön gösterip, kuvvet vektörünün geçersiz kılınmasına yol açar. Bu, büyük kütlelerin elektriksel tarafsızlığıyla karşılaştırılabilir. Atomları çevreleyen yerel elektrostatik alanlar ne kadar yoğun olursa olsun, her zaman bütün kütleyi mükemmel bir şekilde nötr kılan, alana yayılmış bir uyumlama söz konusudur. Tamamen A etkilerinin tesiriyle yaşayanları Gurdjieff “hiçlik” olarak adlandırır. Bu, sizlerin “sıradan insan” dediğiniz kişidir.

  B etkileri, A etkilerinin alanına atılmış vektörlerdir, ancak bunların bilinçli bir kaynağı ve tutarlı bir yönü vardır. B etkileri birbirini geçersiz kılmaz. Ayrıca bunların sistematik bir şekilde tanınması ve takip edilmesi insanın ezoterik çalışmaya başlamasını sağlar.

  B etkileri A etkilerden farklıdır, çünkü onlar kaynağında BİLİNÇLİ olup, belirli bir amaç için bilinçli insanlar tarafından bilinçli bir şekilde hayatın DIŞINDA yaratılmıştır. Bu etkiler herhangi bir kültürün “ruhu” olup, dini sistem ve öğretilerde, felsefi doktrinlerde, sanatta, vb. alanlarda bulunabilir. Onlar hayata belirli bir amaç için girmiştir, ancak kökeninde bilinçli olan bu etkiler yaşamın genel gırdabına karıştığında mekanik bir şekilde davranmaya başlarlar. Sonunda söz konusu genel gırdapta birleştiklerinde ‘B’ etkileri ‘A’ etkilere dönüşecektir.

  Bazı insanlarda bu iki etkiyi birbirinden ayrıştırabilecek bir güç mevcut olup, bu kişiler hayatın ana akımının dışında var olan bir kaynaktan gelen belirli etkilerin var olduğunun farkındalar. Bu kişi onları hatırlar, onları birlikte HİSSEDER. Bu etkiler bir bütün, o kişinin içinde bir tür manyetik “varoluş” oluşturmaya başlar. Kişi tam anlamıyla bu duyguyu tanımlayamayıp, ona bir anlam veremeyebilir, ancak sonuç olarak bu etkiler kişinin içinde toplanır ve MANYETİK BİR MERKEZ yaratır. Doğru koşullar altında söz konusu manyetik merkez bu kişileri yolu ve bu ‘B’ etkilerinin merkeziyle irtibat halinde olan kişiyi aramalarına neden olur. Başka bir deyişle, onlar hayatın genel yasaların dışında var olan bir ezoterik merkezle bağlantı içerisinde olan bir kişi veya öğretmen ararlar.

  Kişi bu kaynaktan YOLa çıkar. Yolu arayan kişiyle yolu bilen kişi karşılaştığı ana İLK EŞİK veya İLK ADIM denir. Bu ilk eşikten MERDİVENLER başlar. ‘Yaşam’ ve ‘yol’ arasında ‘merdiven’ vardır.

  C etkileri sadece Çalışmanın içerisinde bulunup, sadece bilinçli bir varlıkla bireysel bir etkileşim halinde olunursa alınabilir. C etkilerini karşılamak belirli bir derecede bireysel duyumsama ve alıcılık seviyesi gerektirir. Bunların yokluğunda, C etkileri B etkileri gibi işler.

  C etkileri KAYNAKtan, başka bir deyişle, yaşamın dışında var olan ezoterik bir Merkez’den gelir. Manyetik merkezi yeni gelişen birisine kaynakla doğrudan bağlantı içinde olan bir öğretmen ARACILIĞIYLA tesir ettiklerinde bu etkilere, C etkileri denir. Bu bağlantı sayesinde kişinin manyetik merkezi gelişecek, onları değişim Yasası’nın hakimiyetinden kurtaracak ve onların bilincin etki alanına girmelerini sağlayacak.

  Manyetik merkez, arayış için yola çıkmış kişinin A ve B etkilerini birbirinden ayrıştırabilmesi için kademeli olarak geliştirdiği organdır. Dışarıdan gelen kriterlerle genellikle A ve B etkileri arasında ayrıştırma yapılamaz. A etkileri kolaylıkla B etkileri taklit edip, onlara benzeyebilir. Örneğin, bu tarz bir etki Çalışma’dan sağlanabileceği kişisel yarardan bahsedip, alçakgönüllü olmayı öğütleyebilir ancak gizlice kendi yüce saflığıyla böbürlenebilir. Söz konusu etkiler genellikle bir derece sahtekarlığı veya hilekarlığı veya kendine hizmet etmeyi içerebilir. Bu hususlar keyifi ve süptil olup, belirlenmiş hiçbir kontrol listesi onları tespit etmeye yeterli olmayabilir. Ayrıştırabilmek bir niteliktir ve sonunda varlığın bir parçası olabilir.

  ***

  İlave bilgi için: Pyotr Demianovich Ouspensky,‘Fragment of an Unknown Teaching’ ve Maurice Nicoll, ‘Psychological Commentaries’.

 2. Paula says:

  Thank you for sharing this!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s