Initiation / Inisiyasyon – Fernando Pessoa

'Initiation well', Sintra-Portugal. Picture by Afton Halloran

‘Initiation well’. Quinta da Regaleira, Sintra-Portugal. Picture by Afton Halloran @Flickr.com

Dear Friends, we continue our sharing of the esoteric work of Fernando Pessoa. Here is one impressive poem, ‘Initiation’. Impressive, as  concise to the outmost and by the strength and beauty of its images. We offer you Nalan’s  translation in Turkish. Enjoy ! Blessings, Nalan and Nico

***

‘You aren’t asleep under the cypress trees,
For in this world there is no sleep.

Your body is the shadow of the clothes
That conceal your deeper self.

When night, which is death, arrives,
The shadow ends without having been.
And you go, unaware, into that night
As the mere outline of yourself.

But at the Inn of Wonderment,
The Angels take away your cape;
You continue with no cape on your shoulders
And little else to cover you.

Then the Highway Archangels
Strip you and leave you naked,
Without any clothes, with nothing:
You have just your body, which is you.

Finally, deep within the cave,
The Gods strip you even more.
Your body, or outer soul, ceases,
But you see that they are your equals.

The shadow of your clothes remains
Among us in the realm of Destiny.

You are not dead amid cypress trees.

Neophyte, there is no death.’

Fernando Pessoa, 23 May 1932.

***

Source: Fernando Pessoa,‘ A little larger than the entire universe, selected poems’.

English Translation by Richard Zenith. Penguin Books, 2006. Page 317.

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Initiation / Inisiyasyon – Fernando Pessoa

 1. Sevgili Arkadaşlar, Fernando Pessoa’nın ezoterik çalışmalarına yer vermeye devam ediyoruz. Etkileyici şiiri ‘İnisiyasyon’ ile karşınızdayız. Etkileyici olması, özlü olmasından ve imgelerin gücü ve güzelliğinden kaynaklanıyor. Türkçe çeviri Nalan’a ait. Keyifli okumalar, sevgiler Nalan ve Nico

  Inisiyasyon

  ‘Selvi ağaçlarının altında uyumuyorsun,
  Çünkü bu dünyada uyku yoktur.

  Bedenin, daha derindeki özünü örten
  Kıyafetlerinin gölgesidir.

  Ölüm olan gece vardığında,
  Var olmadan o gölge sona erer.
  Ve sen, farkında olmadan, kendinin sadece anahattı
  Olarak geceye yürürsün.

  Ancak Şaşkınlığın Hanında,
  Melekler pelerinini çıkartır;
  Omuzlarında pelerin olmaksızın ve
  seni örten çok az şeyle devam edersin.

  Sonra Otoyol Başmelekleri
  Seni soyup, çıplak bırakır,
  Kıyafetsiz, hiç birşeyle:
  Sadece sen olan bedenine sahipsin.

  Sonunda, mağaranın derinliğinde,
  Tanrılar seni daha da çok soyar.

  Bedenin, dış ruhumuz, sona erer,
  Ancak görürsün ki onlar dengimizdir.

  Kıyafetlerinin gölgesi Değişken Kaderin
  Alanında, aramızda kalır.

  Selvi ağaçlarının arasında ölü değilsin.

  Ölüm yoktur, Acemi.’

  Fernando Pessoa, 23 Mayıs 1932.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s