Khalil Gibran – “The Prophet – On Children” / Halil Cibran – “Nebi – Çocuklar Üzerine”

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

***

A gift for our little boy, Cihan Olivier, preparing his descend to Earth. We already love you and have you deep in our hearts. May your journey be helped and full of light.

– Love, Mom & Dad

*** 

Your children are not your children.

They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.

They come through you but not from you,

And though they are with you yet they belong not to you.

You may give them your love but not your thoughts,

For they have their own thoughts.

You may house their bodies but not their souls,

For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams.

You may strive to be like them, but seek not to make them like you.

For life goes not backward nor tarries with yesterday.

You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.

The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with His might that His arrows may go swift and far.

Let your bending in the archer’s hand be for gladness;

For even as He loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.

Source: “The Prophet” by Khalil Gibran

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Khalil Gibran – “The Prophet – On Children” / Halil Cibran – “Nebi – Çocuklar Üzerine”

 1. Çocuklar Üzerine

  Yeryüzüne inişine hazırlanan küçük oğlumuz Cihan Olivier için küçük bir hediye. Senin şimdiden çok seviyor, kalbimizinin derinliklerinde taşıyoruz. Yolculuğuna yardım edilsin ve yolun aydınlık olsun.

  – Sevgiyle, Annen & Baban

  ***
  Çocuklarınız, sizin çocuklarınız değildir.

  Bunlar kendini özleyen Hayatı’ın oğulları ve kızlarıdır.

  Siz bunların dünyaya gelmelerine vasıta olduğunuz,

  fakat bunlar sizin değildir.

  Gerçi onlar sizinle beraberdir,

  fakat sizin malınız olamazlar.

  Onlara sevginizi verebilirsiniz,

  fakat düşüncelerinizi asla!

  Çünkü onların kendilerine has düşünceleri vardır.

  Siz onların gövdelerini barındırabilirsiniz,

  fakat ruhlarını barındıramazsınız.

  Çünkü ruhları yarının sarayındadır.

  Sizse orasını rüyanızda bile göremezsiniz.

  Siz onlara benzemek için uğraşabilirsiniz,

  fakat onlara kendinizi benzetmek için uğraşmayınız.

  Çünkü hayat, geriye adım atmaz ve “dün”le ilgilenmez.

  Siz o yaylarsınız ki, çocuklarınızı, birer canlı ok gibi fırlatırsınız.

  Oku atan kimse, sonsuzluk içinde aldığı nişan yerini görür

  ve okunu süratle uzağa vardırmak için yayını ne kadar bükmek mümkünse o kadar büker.

  Oku atanan elinde büküldüğünüz zaman, seve seve bükülünüz;

  Çünkü oku atan kimse, uçan oku sevdiği gibi sağlam yayı da sever.

  Kaynak: “Nebi”, Halil Cibran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s