Women Who Run With the Wolves – About Wild Nature / Kurtlarla Koşan Kadınlar – Vahşi Doğa Hakkında

The Wildwood Tarot

 

[…] It is our brush with the wild nature that drives us not to limit our conversations to humans, not to limit our most splendid movements to dance floors, nor our ears only to music made by human-made instruments, nor our eyes to “taught” beauty, nor our bodies to approved sensations, nor our minds to those things we all agree upon already.[…]

[…] We must strive to allow our souls to grow in their natural ways and to their natural depths. The wildish nature does not require a woman to be a certain color, a certain education, a certain lifestyle or economic class… in fact, it cannot thrive in an atmosphere of enforced political correctness, or bey being bent into old burnt-out paradigms. It thrives on fresh sight and self-integrity. It thrives on its own nature. – page 21

***

[…] Vahşi doğaya hafifçe de olsa temas etmemiz, konuşmalarımızı insanlarla sınırlamamaya, en muhteşem hareketlerimizi dans pistleriyle, kulaklarımızı sadece insan yapımı aletlerin müziğiyle, gözlerimizi “öğretilen” güzellikle, bedenlerimizi onaylanmış duyumlarla, zihinlerimizi hepimizin zaten hemfikir olduğu olgularla sınırlamamaya yöneltir.[…]

Ruhlarımızın doğal yollarında ve doğal derinliklerine doğru büyümesini sağlamaya gayret etmeliyiz. Vahşi doğa bir kadının belli bir renge, belli bir eğitime, belli bir hayat tarzına ya da ekonomik sınıfa sahip olmasını şart koşmaz… Aslında o, zorla kabul ettirilmiş bir siyasetin doğruluk atmosferinde ya da eski, tükenmiş paradigmalara teslim olarak serpilip gelişemez. Kendi doğası sayesinde serpilip gelişir. […] – 35.sayfa

 

 

 

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s