Women Who Run With the Wolves – About the Body / Kurtlarla Koşan Kadınlar – Beden Hakkında

"Birthing the World", Albano Gioia

“Birthing the World”, Albano Gioia

[…] The idea in our culture of body solely as sculpture is wrong. Body is not marble. That is not its purpose. Its purpose is to protect , contain, Support, and fire the spirit and soul within it, to be a repository for memory, to fill us with feeling – that is the supreme psychic nourishment. It is to lift us and propel us, to fill us with feeling to prove that we exist, that we are here, to give us grounding, heft, weight. It is wrong to think of it as a place we leave in order to soar to the spirit. The body is the launcher of those experiences. Without body there would be not sensations of crossing thresholds, there would be no sense of lifting, no sense of height, weightlessness. All that comes from the body. The body is the rocket launcher. In its nose capsule, the soul looks out the window into the mysterious starry night and is dazzled. […] – page 221

***

[…] Kültürümüzün, bedeni sadece heykel gibi gören anlayışı yanlıştır. Beden, mermer değildir. Onun yapılma amacı bu değildir. Onun amacı, içindeki tini ve ruhu korumak, taşımak, desteklemek ve ateşlemektir, bellek için bir depo olmaktır, bizi –en üstün psişik besin olan- duygularla doldurmaktır. Bizi kaldırıp yükseltmektir; bizi var olduğumuzu, burada olduğumuzu kanıtlayacak duygularla doldurmaktır; bize zemin, ağırlık vermektir. Onu, tine yükselmek amacıyla süzülerek terk ettiğimiz bir yer olarak düşünmek yanlıştır. Beden, bu deneyimlerin fırlatıcısıdır. Beden olmazsa eşikleri geçme duygusu olmazdı. Bunların tümü bedenden kaynaklanan duygulardır. Beden, bir roket fırlatıcısıdır. Onun ön kapsülünde ruh pencereden dışarıya, gizemli ve yıldızlı geceye bakar ve gözleri kamaşır. […] – 232. sayfa

 

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s