Women Who Run With the Wolves – About the Garden / Kurtlarla Koşan Kadınlar – Bahçe Hakkında

 

Count Cajetani and Baron von Klettenberg dispute in an alchemical garden Besondere Curieuses Entrevue, 1721. -  www.alchemywebsite.com

Count Cajetani and Baron von Klettenberg dispute in an alchemical garden Besondere Curieuses Entrevue, 1721. – http://www.alchemywebsite.com

[…] Sometimes, in order to bring a woman closer to this nature (Life/Death/Life), I ask her to keep a garden. Let this be a psychic one or one with mud, dirt, green, and all the things that surround and help and assail. Let it represent the wild psyche. The garden is a concrete connection to life and death. You could even say there is a religion of garden, for it teaches profound psychological and spiritual lessons. Whatever can happen to a garden can happen to soul and psyche – too much water, too little water, infestations, heat, storm, flood, invasion, miracles, dying back, coming back, boon, healing, blossoming, bounty, beauty.

During the life of the garden, women keep a diary, recording the signs of life-giving and life-taking. Each entry cooks up a psychic soup. In the garden we practice letting thoughts, ideas, preferences, desires, even loves, both live and die. We plant, we pull, we bury. We dry seed, sow it, moisten it, support it, harvest.

The garden is a meditation practice, that of seeing when it is time for something to die. In the garden one can see the time coming for both fruition and for dying back. In the garden one is moving with rather than against the inhalations and exhalations of greater wild Nature.

Through this meditation, we acknowledge that the Life/Death/Life cycle is a natural one. Both live-giving and death-dealing natures are waiting to be befriended, forever loved. In this process, we become like the cyclical wild. We have the ability to infuse energy and strengthen life, and to stand out of the way of what dies. […] – page 105

***

[…] Bazen bu doğaya (Hayat/Ölüm/Hayat doğası) daha yakın olması için bir kadından bahçeyle uğraşmasını isterim. Bu, psişik bir bahçe de olabilir, çamuruyla, pisliğiyle, yeşiliyle, etrafı saran, iyi gelen ve saldıran her şeyiyle sıradan bir bahçe de. Bu, vahşi psişeyi temsil de edebilir. Bahçenin, hayatla ve ölümle somut bir bağlantısı vardır. Hatta bir bahçenin dinsel boyutları olduğunu dahi söyleyebiliriz, çünkü bize derin psikolojik ve tinsel dersler öğretir. Bir bahçenin başına ne gelirse, ruhun ve psişenin başına da gelebilir: Çok sulanabilir; susuz kalabilir; böceklenebilir; sıcak ya da sel basabilir; fırtına vurabilir; mucizeler görebilir; kuruyabilir; canlanabilir; nimetler verebilir; iyileştirebilir; çiçeklenebilir; cömertlik ve güzellik sunabilir.

Bahçenin hayatı sırasında, kadınlar bir günlük tutarak hayat-verici ve hayat-alıcı işaretleri kaydederler. Kaydedilen her şey psişik bir çorba hazırlar. Bahçede, düşünceleri, fikirleri, tercihleri, arzuları ve hatta kayıpları hem yaşamaya hem de ölmeye bırakma alıştırması yaparız. Diker, söker, gömeriz. Tohumu kurutur, eker, nemlendirir, besler, hasat ederiz.

Bahçe, bir meditasyon uygulamasıdır, bir şey için ölüm vaktinin ne zaman geldiğini görmeyi öğretir. Bahçede, hem meyve verme hem de kuruyup ölme zamanının gelişi görülebilir. Bahçede büyük vahşi Doğa’nın nefes alıp verişlerine karşı değil, onlarla birlikte hareket edilir.

Bu meditasyon aracılığıyla, Hayat/Ölüm/Hayat döngüsünün doğal bir döngü olduğunu kabulleniriz. Hem hayat-verici hem de ölümle-ilgili doğalar dostça davranılmasını, daima sevilmeyi bekler. Bu süreçte biz de döngüsel vahşiye benzemeye başlarız. Enerji aşılama ve hayatı güçlendirme, ölmekte olanın yolundan çekilme yeteneği kazanırız. […] – 117.sayfa

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s