Women Who Run With the Wolves – About the Seed / Kurtlarla Koşan Kadınlar – Tohum Hakkında

Soul Sprouting

Soul Sprouting

 

[…] The symbols of seed and bone are very similar. If one has the root stock, the basis, the original part, if one has the seed corn, any havoc can be repaired, devastations can be reswen, fields can be rested, hard seed can be soaked to soften it, to help it break open and thrive.

To have the seed means to have the key to life. To be with the cycles of the seed means to dance with life, dance with death, dance into life again. This embodies the Life and Death Mother in her most ancient and principled form. Because she turns in these constant cycles, I call her the Life/Death/Life Mother.[…] – page 32

***

[…] Tohum ve kemik simgeleri çok benzerdir. Kök kütüğüne, temel olana, özgün kısma sahip olunursa, eğer tohumluk buğday varsa, herhangi bir hasar onarılabilir; yıkımlar yeniden düzeltilebilir; tarlalar dinlendirilebilir; sert tohumlar yumuşaması için, açılıp serpilmesine yardımcı olmak için ıslanabilir.

Tohuma sahip olmak, hayatın anahtarına sahip olmak demektir. Tohumun döngüleriyle birlikte olmak, hayatla dans etmek, ölümle dans etmek, tekrar hayata doğru dans etmek demektir. Bu, en kadim ve ilksel biçimiyle Hayat ve Ölüm Anası’nı somutlaştırır. Bu değişmez döngülerde dönüp durduğundan, ona Hayat/Ölüm/Hayat Anası diyorum. […] – 46. sayfa

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s