Women Who Run With the Wolves – About the Word “Witch” / Kurtlarla Koşan Kadınlar – “Cadı” Sözcüğü Hakkında

[…] Like the word wild, the word witch has come to be understood as a pejorative, but long ago it was an appellation given to both old and young women healers, the word witch deriving from the word wit, meaning wise. This was before cultures carrying the one-God-only religious image began to overwhelm the older pantheistic cultures which understood the Deity through multiple religious images of the universe and all its phenomena. […] – page 97

***

[…] Vahşi (wild) sözcüğü gibi, cadı (witch)  sözcüğü de bir aşağılama niyetiyle kullanılmaya başlanmıştır, oysa uzun zaman önce cadı sözcüğü hem yaşlı hem de genç kadın şifacılara verilen unvandı. Yine, cadı sözcüğü bilge, akıllı (wise) anlamına gelen wit’den türemişti. Sadece-tek-tanrı dinsel imgesini taşıyan kültürler, tanrısallığı evrenin ve onun bütün görüngülerinin çoğul dinsel imgeleri aracılığıyla anlayan eski panteistik kültürleri ezmeye başlamadan önceydi bu. […] – 109.sayfa

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s