Women Who Run With the Wolves – When the Student is Ready… / Kurtlarla Koşan Kadınlar – Öğrenci Hazır Olunca…

17th-century Mughal painting of al Khidr

17th-century Mughal painting of al Khidr

[…] There is a saying that when the student is ready the teacher appears. This means the interior teacher surfaces when the soul, not the ego, is ready. This teacher comes whenever the soul calls – and thank goodness, for the ego is never fully ready. If it were soley up to the ego’s readiness to draw this teacher to us, we would remain essentially teacherless for life. We are blessed, since the soul continues transmitting its desire regardless of the ever-changing opinions of our egos. […] – page 153

***

[…] Öğrenci hazır olduğu zaman öğretmen ortaya çıkar, diye bir deyiş vardır. Ego değil, ruh hazır olduğunda içerideki öğretmenin yüzeye çıktığı anlamına gelir bu. Bu öğretmen, ruh ne zaman çağırırsa gelir ve Tanrıya şükür; ego hiçbir zaman tamamen hazır değildir. Bu öğretmeni bize getirmek sadece egonun hazır olmasına bağlı olsaydı, esasında hayat boyu öğretmensiz kalırdık. Bizler, kutlu yaratıklarınız, çünkü ruh, egolarımızın durmadan değişen kanılarına bakmadan arzusunu iletmeye devam eder. […] – 164.sayfa

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s