Being Spiritual / Spiritüel Olmak

"İyi olmaya çalışma, bir arabulucu olmaya çalışma, spiritüel, aydınlanmış veya mükemmel olmaya çalışma, hiçbir şeye tutunma, Sadece Ol..."

“İyi olmaya çalışma, bir meditatör olmaya çalışma, spiritüel, aydınlanmış veya mükemmel olmaya çalışma, hiçbir şeye tutunma, Sadece Ol…”

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

***

Are you a spiritual person? Do you have visions, dreams? Do you know about your past lives? And about those to come? Are you sure about your blueprint in this very life and are you living it? Do you see auras, feel the energy of people? Do you even have a level of prophecy? Wauwww! … you ARE spiritual…

Or not!

These days I am in a very strong questioning phase regarding the so-called spiritual domain. Spiritual here, spiritual there, most of the people who think of themselves as being different are talking a ‘spiritual’ language, which must contain words like ‘energy’, ‘vision’, ‘aura’, etc…  If not every second word is one of those, one is labeled as a non-spiritual person… and that person is not in the atmosphere of the “Love and Peace” bubble anymore…

Does ‘being spiritual’ mean that we can discriminate between ‘us, the spiritual people’ and ‘them, the non-spirituals’? Does it mean that we can have prejudice towards people and criticize them easily? And by the way can we judge about who is more spiritual and who less anyway? Does it give us the right to treat people in service, e.g. waiter in a restaurant, bad? (I observed this many times: People claiming to be ‘spiritual’ and talking all the time about Love are treating people of a ‘lower class’ with arrogance.) And there is another category of people who are ‘spiritual’ towards the outside, but harsh to their own family members. Of course, at home nobody has to prove his/her spirituality. Is ‘being spiritual’ equal to ‘being special’? Are we forgetting that we are all one and equal in front of the Almighty? And why is it, that ‘spirituality’ is always something to talk (actually to brag) about but seldom a humble act of action? Ooh, and not to forget especially us women who are 90% of the spiritual groups – we love talking about the ‘divine feminine’ but still are showing more respect to the male principle than to the female one (whereas the best would be to see people without gender and ranks anyway)… And why is it that so-called spiritual people still identify themselves with what they have? (Some years ago I joined a program for women, whose name will remain in secret. It was about reaching out to your inner self as a woman. The only thing all the participants – and teachers! – talked about in the free time was about their job titles, their husbands position in society, how many houses they have, to which school their children go, etc…) It doesn’t make one more spiritual to live a life based on having and chanting ‘OM’ in between…

Everything is given to us in this life in order to USE it and not to accumulate it. That means that if we have visions, we have to figure out, what they mean and can be of help. If we know about our past lives (here I differentiate between the ‘forced’, unnecessary, out of curiosity access to the knowledge through different spiritual practices and the ‘innate’ one) it has a meaning, there are insights we have to transfer into this life. If we see auras and feel the energy of people, than we have to look into how to make use of them as a benefit for humanity.

‘Being spiritual’ simply means being aware of the Web of Life, knowing ones place in it, acting in harmony with each other – although we have sometimes different point of views! Nobody has to love everybody, but everybody should show respect to each being in this Universe.

TALKING about spirituality doesn’t bring anything, ACTING as a real spiritual means everything.

This entry was posted in İlham verici / Inspirational and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Being Spiritual / Spiritüel Olmak

 1. Spiritüel Olmak

  Spiritüel misin? Gördüğün vizyonlar, rüyalar var mı? Geçmiş yaşamların hakkında bilgili misin? Peki ya gelecektekiler? İçinde bulunduğun yaşamdaki ruhsal planınla ilgili bir fikrin var mı, onu hayata geçiriyor musun? Auraları görüp, insanların enerjilerini hissediyor musun? Hatta kehanette bile bulunabiliyor musun? Vayyyy! … kesinlikle spiritüelsin…

  Ya da değil!

  Bu günlerde sözde spiritüelliğe yönelik güçlü bir sorgulama içindeyim. Bir spiritüellik aldı başını gidiyor, kendini farklı görenler ‘enerji’, ‘vizyon’, ‘aura’ vb. kelimeleri içermek durumunda olan ‘spiritüel’ bir dilde konuşuyor … bir cümlenin her ikinci kelimesi bunlardan birisi değilse spiritüel değilsindir demektir … ve bu kişi artık o “Sevgi ve Barış” hava kabarcığın içinde yer almamaktadır…

  ‘Spiritüel olmak’, ‘biz spiritüel insanlar’ ve ‘onlar, spiritüel olmayan insanlar’ şeklinde ayırım yapabilmek midir? İnsanlara karşı önyargılı olup, onları kolayca eleştirebilmek midir? Bu arada kimin daha çok veya daha az spiritüel olduğunu belirleyebilir miyiz? Hizmet sektöründe olanlara, örneğin bir restorandaki garsona kaba davranma hakkını verir mi bize? (Bunu birçok kez gözlemledim: ‘Spiritüel’ olduğunu iddia eden ve her zaman Sevgi’den bahseden kişiler ‘alt sınıfa’ ait olan kişilere kibirle yaklaşıyor.) Başka bir kategoride ise insanlar dışarıya karşı ‘spiritüel’dir, ancak ev halkına karşı acımasız ve serttir. Evde tabii ki kimse ne kadar spiritüel olduğunu kanıtlamak durumunda değildir. ‘Spiritüel olmak’, ‘özel olmak’ mı demektir? Hepimizin bir olduğunu ve O’nun önünde eşit olduğumuzu unutuyor muyuz? Ayrıca neden ‘spiritüellik’ her zaman üzerinde konuşulan (aslında onunla böbürlenilen) bir konu olup, nadiren tevazu ile yapılan bir eylemdir? Oh, ve tabii ki spiritüel grupların %90’ını oluşturan biz kadınları da unutmamalıyız – ‘kutsal dişilik’ten bahsetmeye bayılırız ancak yine de eril ilkeye dişil ilkeden daha fazla saygı gösteririz (aslında asıl olan insanları cinsiyetsiz ve rütbesiz görmektir)… Ve neden sözde spiritüel kişiler hala sahip olduklarıyla özdeşleşirler? (Birkaç yıl önce ismini zikretmeyeceğim kadınlara özel bir programa katıldım. Bir kadın olarak özünle bağlantıya geçmekti seminerin konusu. Boş zamanlarda tüm katılımcıların – ve öğretmenlerin! – yaptığı tek şey iş unvanlarından, eşlerinin toplumdaki pozisyonundan, kaç tane eve sahip olduklarından, çocuklarının hangi okullara gittiğinden vb. bahsetmekti.) Sahip olmayı hedef almış bir yaşam sürmek ve ara sıra ‘OM’ diye mırıldanmak kimseyi daha spiritüel yapmaz…

  Bu hayata bize verilen her şey biriktirilmemek, ancak KULLANILMAK üzere verilmiştir. Eğer vizyonlarımız varsa onların anlamını öğrenmeliyiz ve nasıl fayda sağladıklarını. Eğer geçmiş yaşamlarımız hakkında bilgi sahibiysek (ki burada kastettiğim farklı spiritüel uygulamalarla ‘zorla’, gereksiz bir şekilde, meraktan edinilen bilgi değil, ‘doğuştan’ var olan bilgidir), bu bilginin anlamını öğrenmeliyiz, çünkü orada şimdiki yaşama aktarılması gereken sezgisel bir anlayış mevcuttur. Auraları görüp, insanların enerjisini hissediyorsak, insanlığa fayda sağlamak için onlardan nasıl faydalanabileceğimize bakmalıyız.

  ‘Spiritüel olmak’ basitçe Hayat Ağı’nın farkında olup, içindeki yerimizi bilmek, birbirimizle uyum içinde hareket etmektir – bazen farklı bakış açıklarımız olsa bile! Kimse kimseyi sevmek zorunda değil, ancak herkes bu Evrendeki her bir varlığa saygı göstermelidir.

  Spiritüellik hakkında KONUŞMAK bizi hiçbir yere götürmez, ancak gerçek bir spiritüel gibi EYLEME GEÇMEK bizi bir yerlere vardırır.

 2. Dear: All of us are “spiritual beings”. As far as I know, and feel, and understand, all of us come from the very same source… which is God.

  We can call “him”,”her”.”them”, “it”, with the name we prefer, but, in the end, it’s all the same.

  Therefore, we are all “brothers”,. Some are older brothers (like in every family), some are younger brothers, but, again, all brothers at the end…

  And we come to this Earth to learn, to develope our souls and to help each other. Sometimes it seems a hard task, sometimes it is easier… but the task continue to be the same.

  Best regards,
  Albina Sabater

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s