“Spiritual Bypassing” – About The Body / Beden Hakkında

The Blossoming Pentagram, Filizlenen Beşgen, 05/2015

The Blossoming Pentagram, Filizlenen Beşgen, 05/2015

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

***

We realized that lately we are sharing posts about the ‘positioning’ of the body in spiritual practices. It is indeed an important topic. Being interested in spiritual matters or not – in this modern world we are either neglecting our body or focusing too much on the physical and visible aspect of it by excluding the senses… and some people are neither in the mind nor in the body, they are lost somewhere in the emotionality… Have a nice read! Blessings, Nalan and Nico

“When lost in thought, we have no body.

When attention is brought to thought, we have a body.

When attention is brought to sensation, we shift from having a body to being in a body.

When attention is brought to perception, we shift from being in a body to being present as a body.

When attention is brought to our overall presence, our innate wholeness of being, we shift from being present as a body to simply being, neither seperate nor identified with our body.”

Source: “Spiritual Bypassing”, Chapter 16 ‘Disembodied Spirituality and Embodied Being’, page 136

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to “Spiritual Bypassing” – About The Body / Beden Hakkında

 1. Son zamanlarda özellikle bedenin ruhsal çalışmalardaki ‘konumlandırılması’ ile ilgili yazılar paylaştığımızı fark ettik. Bu gerçekten önemli bir konudur. Ruhsal konulara ilgimiz olsun veya olmasın – bu çağdaş dünyada ya bedenimizi reddediyoruz ya da, duyuları devre dışı bırakarak, çok fazla onun fiziksel ve görünür olan haline odaklanıyoruz … bazı insanlar da ne zihinde ne de bedende olup, duygusallıkta kaybolmuşlardır… Keyifle okumanızı temenni ederiz! Sevgiler, Nalan ve Nico

  “Düşüncede kaybolduğumuzda bedenimiz yoktur.

  Dikkatimizi düşünceye verdiğimizde bir bedene sahibizdir.

  Dikkatimizi duyuya verdiğimizde bir bedene sahip olmaktan çıkar, bedende olmaya başlarız.

  Dikkatimizi algıya verdiğimizde bir bedende olmaktan çıkar, bir beden olarak var olmaya başlarız.

  Dikkatimizi tüm varoluşumuza, varlığımızın doğuştan olan bütünlüğüne verdiğimizde bir beden olarak var olmaktan çıkar, sadece varlığa geçiş yaparız. Bedenle ne ayrı düşeriz, ne de kendimizi onunla özdeşleştiririz.”

  Kaynak: “Spiritual Bypassing”, 16. Bölüm ‘Disembodied Spirituality and Embodied Being’, 136. sayfa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s