Third Peripatetic Meditation About ‘Analogy’, ‘Piercing Through’ And The Destiny Of Humanity / Üçüncü Peripatetik Meditasyon, ‘Analoji’, ‘Delip Geçme’ ve ‘İnsanlığın Kader-i Muallası’ Hakkında

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

***

First Meditation

For from the greatness and the beauty of created things

their original author, by analogy, is seen.’

Imagine this. A woodcutter with some skill cuts down a pliable shrub. He carefully strips the outside covering of the plant and then, because he has some skill, shapes it into a tool for daily use. Afterward he picks up the leftover bark that he had stripped away and uses it to cook a meal for himself. He eats his fill and  then picks up one of the leftover pieces of wood, one that wasn’t good for anything, a crooked hard piece with broken ends where the branches had been. Having nothing else to do, he takes this piece of wood and starts carving.

By a process of trial and error, he’s finally able to give it a human shape,  or he fashions it into something that vaguely resembles some miserable creature. He covers it with red paint, giving it a rosy hue where the creature’s flesh is supposed to be. He covers over every flaw in the wood.  Finally, he makes a perfect little shrine for it and fastens the shrine securely to the wall with a nail  so that it doesn’t fall down. He knows full well that it can’t do anything for itself. After all, it’s only an image, and it requires help.

In time he begins to pray to it: for his possessions, for his marriage, for his children. He’s not ashamed to talk to this lifeless object. In fact, he begins to ask this fragile little creation to provide him with good health. He begins to pray for his life to this lifeless object. He cries out for help to this thing that has no experience at all. He prays about a journey to a thing that can’t even take a single step. He asks it for wealth, for profit in his work, and for success in all he sets his hands to do—all this from something whose hands are powerless to do anything.

Cosmographia was written by Peter Apian (or Petrus Apianus in the more common Latin version of his name), in 1524.

Cosmographia was written by Peter Apian (or Petrus Apianus in the more common Latin version of his name), in 1524.

Second Meditation

‘I oversee that the GREAT WORKER may have hidden, from the very beginning, in the machinery of our World, some pieces and some springs, that are only to be in-use when certain corresponding circumstances would be met. I recognize that it would be possible, that those who ban miracles from the sphere of the laws of nature, would be like someone, ignorant of the art of mechanics, not being able to guess the reason for certain parts of a beautiful machinery, and who would need to explain them by invoking a certain kind of magic or some supernatural means.’

Dale's cone of experience

Dale’s cone of experience

Third Meditation

‘There is on Earth amongst the human race, almost infinite diversity of gifts, talents, knowledge, affinities, etc…The ladder of Humanity rises in a series of rungs from the rough human being to the conscious human being. This progression will continue, without doubt, in the after life and will retain the same essential relations: That is, that the progress that we would have achieved down here in knowledge and in virtue, will determine the point from which we will start in the after life and the place (position) we will be entrusted with. This is such a powerful invitation for us to grow ceaselessly our knowledge and our virtue !

Every moments of our individual life are intrinsically linked one another. We do not move from a state to another without a sufficient reason. There is no actual fake. The following state has always its sufficient reason in the state that immediately preceded. Death is not a gap in this chain: It is the link that ties both lives or parts of the chain. The judgement that the SOVEREIGN JUGE will make of us, will have its ground in the intellectual and moral degree of perfection that we will have acquired on Earth, or, it is the same, in the use we do of our faculties and talents that were entrusted to us. ‘ To he who was given a lot, a lot shall be asked. And it will be given to who has’. (Matthew 25, 14-30) What is is: The DIVINE WILL doesn’t change the nature of things and in the plan It is developing, vice cannot gain virtue’s benefits. Therefore it proceeds from these Principles, that reason forms to itself, that the degree of perfection acquired will determine in the after-life the degree of happiness or glory each individual will taste.

Revelation sanctions again these very philosophical principles. It expressively establish this ladder of happiness or of glory, that Philosophy tirelessly contemplates. There are celestial beings and terrestrial beings; but there is differences between the brightness of the celestial beings and the earthly beings. Different is the brightness of the sun, of the moon, of the stars. The brightness of a star is also different from another star. It will be the same when we shall all resurrect. God will reward everyone according to their personal deeds. The degrees of the happiness to come will be as varied as would have been the degrees of Virtue in the former life on Earth; and how dissimilar the degrees of Virtue are here ! How much the Virtue of an individual can grow through new efforts or recurrent and constant deeds ! Virtue is a habit: The habit of Good.

There will be then a perpetual stream of all the individuals Humanity is comprised of towards a greater perfection, a greater happiness; because an acquired degree of perfection leads by itself to another degree. And also because the distance between the created to the un-created, from the finite and the infinite is endless, they will tend continuously towards the supreme perfection without ever reaching it.’

Charles Bonnet's 'chain of evolution'.

Charles Bonnet’s ‘chain of evolution’.

***

Notes:

Meditation 1: Wisdom 13:5 : New American Bible (Revised Edition) (NABRE) + Common English Bible (CEB)

Meditation 2: Charles Bonnet, ‘ La palingenesie philosophique’. Second tome, page 189-90. Geneve, 1770.

Meditation 3: Charles Bonnet, ‘ La palingenesie philosophique’. Second tome, Page 443 to 446. Geneve, 1770.

Charles Bonnet

Charles Bonnet

See also

First Peripatetic Meditation

Second Peripatetic Meditation

Fourth Peripatetic Meditation

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Third Peripatetic Meditation About ‘Analogy’, ‘Piercing Through’ And The Destiny Of Humanity / Üçüncü Peripatetik Meditasyon, ‘Analoji’, ‘Delip Geçme’ ve ‘İnsanlığın Kader-i Muallası’ Hakkında

 1. Üçüncü Peripatetik Meditasyon, ‘Analoji’, ‘Delip Geçme’ ve ‘İnsanlığın Kader-i Muallası’ Hakkında

  İlk Meditasyon

  ‘Analoji ile yaratılmış olan şeylerin yüceliği ve güzelliğinden orijinal yazar görülür.’

  ‘Şunu hayal edin. Bazı becerilere sahip olan oduncu esnek bir çalıyı budar. Dikkatlice bitkinin dış yüzeyini soyar ve bazı becerileri olduğu için onu günlük kullanım için bir alete dönüştürür. Devamında soyduğu artık kabuğu alır ve kendisi için yemek yaparken kullanır. Doyumluğunu yer ve odunların artık parçalarından hiçbir işe yaramayan, dalların olduğu yerden kırılmış olan eğri büğrü sert bir parçayı alır. Yapılacak başka bir işi olmadığından bu odun parçasını alır ve oymaya başlar.

  Deneme yanılma yöntemiyle sonunda ona insan şekli vermeyi başarır veya onu sefil bir yaratığa benzeyen bir şey şeklinde biçimlendirir. Onu kırmızı boyayla boyar ve yaratığın bedeni olması gerektiği yerde ona pembe bir renk verir. Odundaki her bir çatlağı kapatır. Sonunda onun için mükemmel bir türbe yapar ve düşmemesi için türbeyi bir çiviyle duvara güvenle sabitler. Kendi başına hiçbir şey yapamayacağını çok iyi bilir. Sonuç olarak o sadece bir imgedir ve yardıma ihtiyaç duyar.

  Zaman içinde ona dua etmeye başlar: malı mülkü, evliliği, çocukları için. Bu cansız objeye konuşmaktan çekinmez. Gerçekte bu kırılgan küçük oluşumdan sağlık diler. Bu cansız objeye hayatı için dua etmeye başlar. Hiçbir deneyimi olmayan bu şeyden haykırarak yardım ister. Tek bir adım bile yürüyemeyen bir şeyden yolculuk için dua eder. Ondan refah, işinde kazanç ve el attığı her şeyde başarı ister – bunu da güçsüz elleriyle herhangi bir şey yapamayan bir şeyden ister.’

  İkinci Meditasyon

  ‘Baştan beri YÜCE İŞÇİNİN Dünyamızın mekanizmasının sadece belli başlı uygun koşullar yerine geldiğinde kullanılabilecek olan bazı parça ve yaylarını saklamış olabileceğini düşünüyorum. Doğanın kanunlarının katmanından mucizeleri meneden kişilerin mekaniklerin sanatı konusunda cahil, güzel bir mekanizmanın belli başlı parçaların kullanımını bilemeyen ve belirli bir büyü veya birkaç doğaüstü varlıkları çağırarak onları anlatma ihtiyacı duyan kişiler olabileceğinin farkındayım.’

  Üçüncü Meditasyon

  ‘Dünyada, insan ırkının arasında neredeyse sonsuz bir çeşitlilikte kabiliyet, yetenek, bilgi, benzeşmeler, vb. … var. İnsanlığın merdiveni basamaklar halinde kaba insanoğlundan bilinçli insanoğluna kadar uzanır. Şüphesiz ki söz konusu ilerleme yaşamdan sonra da devam edecek ve aynı temel ilişkilere sahip olacaktır: Burada aşağıda bilgi ve erdem bakımından elde ettiğimiz gelişme, yaşamdan sonraki başlangıç noktasını ve bize verilecek olan yeri (pozisyonu) belirleyecektir. Kesintisiz olarak bilgi ve erdemimizi geliştirmek için bu o kadar güçlü bir davettir ki!

  Bireysel yaşamımızın her bir anı doğal olarak birbirine bağlıdır. Bir halden diğerine elverişli bir neden olmaksızın ilerlemeyiz. Gerçek sahte yoktur. Bir sonraki hal her zaman bir önceki halde yeterli bir nedene sahiptir. Ölüm bu zincirde bir boşluğu teşkil etmez: hem yaşamları, hem de zincirin parçalarını birbirine bağlayan halkadır. EGEMEN YARGICIN bize ilişkin yargısı Dünyada elde ettiğimiz entelektüel ve ahlaki mükemmellik derecesini veya aynı anlamı taşıyan başka bir ifadeyle bize verilen beceri ve yetenekleri kullanma şeklini temel alacaktır. ‘Çünkü kime çok verildiyse ondan çok şey istenecek. Ve kimde varsa, ona daha çok verilecek.’ (Matta 25, 14-30). Neyse odur: KUTSAL İRADE şeylerin doğasını değiştirmez ve geliştirdiği planda kusur erdemin yararlarından kazanç elde edemez. Böylece bu İlkelerden yola çıkarak mantıklı olarak elde edilen mükemmellik derecesi her bir bireyin yaşam sonrası tadacağı mutluluk veya görkem derecesini belirler.

  Vahiy yine bu felsefi ilkeleri onaylar. Felsefenin yorulmadan tefekkür ettiği o mutluluk veya görkem merdivenini etkileyici bir şekilde yerleştirir. Göksel ve dünyevi varlıklar vardır; ancak göksel ve dünyevi varlıkların parlaklığında farklılıklar vardır. Güneşin, ayın, yıldızların parlaklığı farklıdır. Bir güneşin parlaklığı bir diğerinkinden de farklıdır. Hepimiz dirildiğimizde o aynı olacaktır. Tanrı herkesi kendi bireysel eylemlerine göre ödüllendirecektir. Gelecek olan mutluluğun dereceleri, Yeryüzünde geçen bir önceki hayattaki Erdemin dereceleri kadar çeşitli olacaktır; burada Erdemin dereceleri ne kadar da farklı! Bir bireyin Erdemi yeni çaba veya tekrarlayan ve daimi olan eylemlerle ne kadar gelişebilir! Erdem bir alışkanlıktır: İyiliğin alışkanlığı.

  Öyleyse orada İnsanlığın kapsadığı tüm bireylerden daha yüce bir mükemmelliğe, daha yüce bir mutluluğa doğru giden ebedi bir akım olacaktır; çünkü elde edilmiş bir mükemmellik derecesi kendiliğinden bir diğer dereceye yönlendirir. Ayrıca yaratılmış ve yaratılmamış, sınırlı ve sınırsız arasındaki mesafe sonsuz olduğundan onlar sürekli olarak hiçbir zaman erişemeyecekleri yüce mükemmelliğe doğru yöneleceklerdir.’

  ***

  Notlar:

  Birinci Meditasyon: Bilgelik ve karar verme 13:5 : Yeni Amerikan İncil (gözden geçirilmiş baskı) (NABRE) + Genel İngiliz İncili (CEB)

  İkinci Meditasyon: Charles Bonnet, ‘ La palingenesie philosophique’. İkinci cilt, sayfa 189-90. Cenevre, 1770.

  Üçüncü Meditasyon: Charles Bonnet, ‘ La palingenesie philosophique’. İkinci cilt, sayfa 443 – 446. Cenevre, 1770.

 2. Pingback: Fourth Peripatetic Meditation – About ‘The Paradoxical Growth And Rise Of The Human Seed’ / Dördüncü Peripatetik Meditasyon – ‘İnsan Tohumunun Paradoksal Gelişimi ve Yükselişi’ Hakkında |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s