A Louis Cattiaux Sampler About Hermetism and Alchemy / Bir Louis Cattiaux Seçkisi, Hermetizm ve Simya Hakkında

'Azoth' by Basile Valentin

‘Azoth’ by Basile Valentin

Collected by Charles d’Hooghvorst

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

***

In his readings, Louis Cattiaux had the habit to annotate books with some thoughts. We have collected a few of them that are dealing with often very misunderstood and imprecise matters, such as Hermetism and Alchemy. (C. d’H)

 ***

‘Hermetism is the very kernel of Tradition and this is why it can integrate each facets of Tradition represented by the diverse religions.’

***

‘We should not mix Alchemy and Chrysopea (Art of making gold), because Alchemy, which is the practice of Hermetism, is the total science of being, whereas Chrysopea is only a part that concerns metals, like the Argyropee (art of making silver) also.’

***

‘Palingenesis is the highest term of alchemy as Chrysopea is the lowest. The first one corresponds to the sacerdotal science, when the later corresponds to the royal science or art.’

***

‘Alchemy is the completion of the sacerdotal and royal art. It is the key that opens the traditional secret that is the regeneration of the fallen creature.’

***

‘Alchemy is not solely of an interior nature; this is the coarse mistake of all the intellectuals and other philosophers, of the mystics, spiritualists and spiritual people.’

***

‘Here it is clearly about a material operation joint by a spiritual operation, but hidden behind the terminology of vulgar chemistry and that has misled the un-initiated.’

***

‘One does not exclude the other, far from that, because they complement each other by necessity.’

***

‘It is the Solve of the Eastern Traditions and the Coagula of the Western traditions.’

***

‘Pernety underlines the difference between the hermetic philosophy and the vulgar chemistry, this is true; but it does not mean that Alchemy is disembodied and only spiritual. It is the Science of the sciences and it is effective.’

***

‘Alchemical science is palpable and real.’

***

‘What is possible mystically and spiritually is even more factually and alchemically speaking.’

***

‘Alchemy really unites the spirit, the soul and the body and in a palpable way, that the metaphysicians are ignoring.’

***

‘ ‘He who knows his Self knows his Lord’, this is true, but can be understood in many ways and of which one will always stay forever unknown to the metaphysicians, disembodied and not re-incarnated’.

***

‘The Greek text says the same thing: ‘Know thy self and you will know Union and the gods’. But abstract people disembody this teaching, whence the Adepts incarnate it; which is completely different as a teaching and as a result.’

***

‘There are two sorts of initiatic secret: Firstly the spiritual knowledge and realization that is properly illumination; secondly the factual and palpable knowledge and realization that are what adept-hood is about. This later realization is so rare that it became incredible even to the initiates, and none dares name it or mention about it within the initiatic orders or within the religious orders that transmit the symbols of it without knowing its ultimate reality.’

***

‘It is the initiatic process that is the symbol of the Great Work’s realization and not vice versa.’

***

Louis Cattiaux

Louis Cattiaux

More about Louis Cattiaux here

Charles d’Hooghvorst (Carlos del Tilo)

Charles d’Hooghvorst’s

‘Book of Adam’

In French here

and in Spanish here

***

French originals:

Quelques reflexions de Louis Cattiaux a propos de l'hermetisme et de l'Alchimie, choisis par Charles d'Hoogvorst. Page 1

Quelques reflexions de Louis Cattiaux a propos de l’Hermetisme et de l’Alchimie, choisis par Charles d’Hooghvorst. Page 1

Quelques reflexions de Louis Cattiaux a propos de l'hermetisme et de l'Alchimie, choisis par Charles d'Hoogvorst. Page 2

Quelques reflexions de Louis Cattiaux a propos de l’Hermetisme et de l’Alchimie, choisis par Charles d’Hooghvorst. Page 2

       

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to A Louis Cattiaux Sampler About Hermetism and Alchemy / Bir Louis Cattiaux Seçkisi, Hermetizm ve Simya Hakkında

 1. Bir Louis Cattiaux Seçkisi, Hermetizm ve Simya Hakkında

  Charles d’Hooghvorst tarafından derlenmiştir.

  Louis Cattiaux bazı kitap okumalarında düşüncelerini not almayı alışkanlık haline getirmişti. Hermetizm ve Simya gibi çoğu zaman yanlış anlaşılan ve kesin olmayan konularla ilintili olan bazı notları derledik. (C. d’H)

  ***

  ‘Hermetizm, Geleneğin bizzat özüdür. Bu yüzden çeşitli dinler tarafından temsil edilen Geleneğin her bir yüzünü birleştirebilir.’

  ***

  ‘Simya ve altın yapma sanatını (Chrysopea) birbirine karıştırmamalıyız. Hermetizm’in pratiği olan Simya varlığın tüm bilimiyken, altın yapma sanatı, gümüş yapma sanatı (Argyropee) gibi, sadece metallerle ilgili olan bölümüdür.’

  ***

  ‘Yeniden doğma (Palingenesis) Simya’nın en yüce terimiyken, altın yapma sanatı (Chrysopea) en alt basamakta yer alır. İlkin karşılığı rahiplik bilimiyken, diğerininki kraliyet bilimi veya sanattır.’

  ***

  ‘Simya rahiplik veya kraliyet biliminin tamamlamasıdır. O, düşmüş varlığın yenilenmesi olan geleneksel sırı açan anahtardır.’

  ***

  ‘Simya sadece iç dünyayla ilgili değildir; bu tüm entelektüellerin ve diğer filozofların, mistiklerin, spiritualistlerin ve spiritüel insanların yüzeysel hatasıdır.’

  ***

  ‘Burada açık açık maddesel bir işlemle ruhsal bir işlem birleşir, ancak bu temel kimyanın terminolojisinin arkasına saklanarak yapılır. Bu durum inisiye olmayanı yanlış yönlendirmiştir.’

  ***

  ‘Biri diğerini dışlamaz, tam tersine, ihtiyaç gereği birbirini tamamlarlar.’

  ***

  ‘O Doğu Geleneklerin Solve’si (çöz) ve Batı Geleneklerin Coagula’sıdır (bağla).’

  ***

  ‘Pernety hermetik felsefeyle temel kimyanın arasındaki farkın altını çizer, bu doğru; ancak bu Simya’nın bedenden ayrılmış olup sadece ruhsal olduğu anlamına gelmez. Bilimlerin Bilimi olup, etkilidir.’
  ***

  ‘Simya somut ve gerçektir.’

  ***

  ‘Hatta mistik ve spiritüel açıdan mümkün olanlar daha da gerçeklere dayalı ve simyasaldır.’

  ***

  ‘Simya gerçekten tini, ruhu ve bedeni birleştirir ve bunu metafizikçilerin görmezden geldiği somut bir şekilde yapar.’

  ***

  ‘ ‘Kendini bilen Efendisi’ni bilir’, bu doğrudur, ancak farklı şekillerde anlaşılabilir. Bir anlamı metafizikçiler için sonsuza dek bilinmez kalacaktır, çünkü onlar bedenden ayrılmış ve tekrar enkarne olmamıştır.’

  ***

  ‘Yunanca metinler aynı şeyi söyler: ‘Kendini bil, böylece Birliği ve tanrıları bileceksin’. Ancak Adeptler (İnsan-i Kamil mertebesine ulaşmış kimseler) bu öğretiyi enkarne ederken, soyut insanlar onu terhis eder; böylece tamamen farklı bir öğreti ve farklı bir sonuç ortaya çıkar.’

  ***

  ‘İki tür inisiyatik sır vardır: İlki ruhani bilgi ve tamamen aydınlatma olan uygulama; ikincisi gerçeklere dayalı ve somut bilgi ile uygulama – ki adeptlik (İnsan-i Kamil olma hali) bununla ilgilidir. Son uygulama o kadar nadirdir ki, inisiye olan kişiler için bile inanılmazdır. Nihai gerçeği bilmeden sembollerini aktaran inisiyatik veya dini tarikatlarda (okullarda) hiç kimse adını koymaya veya onu dile getirmeye cesaret etmez.’

  ***

  ‘Büyük Eser’in uygulamasının sembolü inisiyatik süreçtir, tersi söz konusu değildir.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s