A Story From the Cosmic Tradition- ‘The Man Entrusted To Build A Temple To The God Of Truth’ – Part 5 / Kozmik Gelenek’ten bir Hikaye – ‘Gerçeğin Tanrısı İçin Bir Tapınağın İnşa Edilmesi İle Görevlendirilen Adam’ – 5.Bölüm

Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ - Invocation to Neptune

Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ – Invocation to Neptune

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

***

‘For most, the gods make sure that the passives are jealously excluded from their worship because the instinct of the passives cannot be so easily influenced and damaged than the reasons of the actives !’

‘It is like the Wahsas, which when displaced or like when bowing in front of external forces, always return to their natural placidity, and when raised to great heights or lowered to the greatest depths, always find their level back. Reason is like the Azerte on which every mark leaves an imprint more or less permanent.’

‘This is why the gods and their hierarchies don’t want them unless they would be isolated from the contact of their fellow humans. They justify this attitude in judging them inferior, unworthy to stand in the presence of the gods.’

‘Therefore, the passives of the Azerte are divided into two distinct classes:

-The more numerous are to be found in the life of the home, that should be their ‘holy of the holy’, but it is most often the altar on which their instincts are sacrificed.

– The others, a more specially gifted group, have achieved one or more of the senses, of the nervous body, of the soul, of the soul mentality or the senses.’

‘Those are eagerly looked after by those who support the gods and who live from their popularity. When they have found them, they will use them, if possible for the service of the gods.’

‘And as long as they would speak and act in agreement with the desires and the opinions of the hierarchies, or as to attract the wise and the mighty, they are held in great consideration.’

‘But, if she would reject her shackles and speak simply according to her instinct, they would not be heard by the crowd and would disappear amongst their seers or similar sisters. In the case that they are great enough to influence, interest the people and become famous, they are taken from the earth by the god they were speaking for, and they will be buried in sacred soil with all public honors and great demonstrations of affliction.’

‘Therefore they have the choice between the death of their instinct they know to be true, or of their bodies.’

Albrecht Dürer- 'Coat of Arms with a Skull'.

Albrecht Dürer- ‘Coat of Arms with a Skull’.

‘One way or the other, through home or by the altar, the passives are suppressed by the will of the gods and their hierarchies.’

‘And that is so easily proven, as in the sphere of the intellectual mentality, and in the more rarified states, the actives and the passives are equal, each having attributes the other one has not, and together they form an intellectual totality or wholeness.’

‘Among the animals, lesser intelligent than the human beings, the actives and the passives are equal in the same way and we do not find among them any trace of violence and no proscription towards the passives.’

‘This so-called inferiority is only to be found where the gods and their hierarchies are dominant.’

‘Some time ago, dear AMEN, you were very sad and were saying: ‘-Is there really any god of the Truth? Anything bigger than me, that i may worship and obey?’

‘And a feeling of isolation overwhelms you, like if the ground was shaking under your feet and leaves you without any support.’

‘Do you think, O AMEN, that the one i serve could act like this towards any living being and even less towards such a being like you, that positions himself as the highest of his race and is seeking the truth? This would be a very irreparable harm, because to take away from a human being everything that is worthy of his adoration and obedience is to place him/her in front of two great dangers.’

‘If he falls into the first one, he/she will say: ‘Because there is nothing bigger than me, there is no fulfilling for the ideal part of my being, nothing to aspire after, nothing to work for, nothing to adore. Then, what is the meaning of my life itself?’

‘If he/she falls into the second danger, he/she will say: ‘Being from the supreme race, at all cost i will obtain supremacy, because there must be a chief and why not, me.’

‘Then there will be among the bold and the most ambitious that desired supremacy a continuous struggle for domination, not for the power to do good that it would grant them, but for the very own satisfaction of their narrow interests and their thirst for might and authority over their kind.’

Jet Li, from the movie : THE ONE

Jet Li, from the movie : THE ONE

‘But i was sent to you for the good, not for evil, to satisfy you and not torment you.’

(To be continued)

***

Towards Part 6

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

 ***

Source :

From the ‘Studies of MAVB’ typescript.

Transmitted by Louisette and Yvon Deschamps

of the last Paris Cosmic Group.

Page 114 to 117.

Original Typescript in French :

 IMG_0165IMG_0166IMG_0167IMG_0168

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to A Story From the Cosmic Tradition- ‘The Man Entrusted To Build A Temple To The God Of Truth’ – Part 5 / Kozmik Gelenek’ten bir Hikaye – ‘Gerçeğin Tanrısı İçin Bir Tapınağın İnşa Edilmesi İle Görevlendirilen Adam’ – 5.Bölüm

 1. ‘MAVB’ın Çalışmaları’ndan

  Daktilo ile yazılmış yazı
  Paris’te bulunan son Kozmik Grubun üyeleri
  Louisette ve Yvon Deschamps tarafından aktarılmıştır.
  114 – 117. sayfa

  5. Bölüm

  ‘Çoğu tanrı kıskançlıkla alıcıların ibadete katılmadıklarından emin olurlar, çünkü alıcıların içgüdüsü aktiflerin mantığı gibi kolayca etki altında kalıp, yara almaz!’

  ‘Onlar yerinden edildiğinde veya dış güçlerin önünde boyun eğdiğinde her zaman doğal sükûnetine geri dönen, çok yükseklere veya çok derinlere indirildiğinde her zaman kendi seviyesini yeniden bulan Wahsas gibidir. Mantık, her bir işaretin az çok kalıcı bir iz bıraktığı Azerte gibidir.’

  ‘Bu yüzden tanrılar ve onların hiyerarşileri aynı ırktaki insanların iletişiminden izole olmadıkları müddetçe onları istemez. Bu tutumu onları aşağı görerek, tanrıların huzurunda bulunamayacakları kadar değersiz olduklarını düşünerek haklı çıkarırlar.’

  ‘Böylece Azerte’nin alıcıları iki farklı sınıfa ayrılırlar:
  –Çoğu ‘en kutsal’ olması gereken ev hayatında bulunur. Ancak çoğu zaman içgüdülerinin kurban edildiği yer sunaktır.
  – Diğerleri, bilhassa daha yetenekli olan bir grup, sinirsel bedenin, ruhun, alt zihnin veya tüm duyuların bir veya birden fazla duyusuna erişmiştir.’

  ‘Tanrıları destekleyen ve onların popülerliğinden beslenen kimseler tarafından bu alıcılar hevesle aranır. Onlar bu alıcıları bulduklarında onları mümkünse tanrılara hizmet etmek için kullanırlar.’

  ‘Ve hiyerarşilerin tutku ve düşünceleriyle hemfikir olarak konuşup hareket ettikleri veya bilge ile güçlüleri çektikleri müddetçe hoş karşılanırlar.’

  ‘Ancak prangalarını reddedip içgüdülerine göre hareket ettiklerinde, kalabalık tarafından duyulmayıp kâhinleri veya onlara benzeyen kız kardeşleri arasında kaybolurlar. Etki edecek, insanların ilgisini cezbederek ünlü olabilecek kadar büyük oldukları vakit adına konuştukları tanrı tarafından yeryüzünden alınıp halkının onuru ve derin üzüntü gösterileriyle kutsal toprağa gömülecekler.’

  ‘Dolayısıyla doğru bildikleri içgüdünün veya bedenlerinin ölümü arasında seçim yapabilirler.’

  ‘Bir şekilde, ev veya sunak aracılığıyla olsun, alıcılar tanrı veya onların hiyerarşilerin isteğiyle baskı altında tutulur.’

  ‘Bu o kadar kolay kanıtlanabilir ki, çünkü entelektüel seviyenin katmanında ve daha süptil hallerde aktif ve alıcılar eşittir. Biri diğerinde bulunmayan özelliklere sahip olup, birlikte entelektüel bir bütünlüğü veya tamlığı şekillendirirler.’

  ‘İnsanlar kadar zeki olmayan hayvanların arasında aktif ve alıcılar eşit olup, alıcıya karşı şiddetin uygulandığına ve yasaklamaya dair hiçbir iz bulunmaz.’

  ‘Bu sözde ikinci sınıf olgusu sadece tanrı ve hiyerarşilerin baskın olduğu yerde bulunur.’

  ‘Sevgili AMEN, bir süre önce çok üzgündük ve şunu sorduk: ‘-Gerçekten Gerçeğin tanrısı var mıdır? İbadet edip itaat edebileceğim benden daha büyük bir şey?’

  ‘İzole olma duygusu ezer seni, sanki zemin ayaklarının altında sallanıyor ve seni desteksiz bırakıyor gibi.’

  ‘AMEN, sence hizmet ettiğim varlık herhangi bir canlı varlığa bu şekilde davranabilir mi? Hatta kendini ırkının en yüksek makamına yerleştiren ve gerçeği arayan senin gibi bir varlığa bundan daha kötü davranabilir mi? Bu tamir edilemez bir hasar olurdu, çünkü insandan onun hayranlığına ve itaatine layık olan her şeyi aldığında onu iki büyük tehlikenin önüne koyarsın.’

  ‘İlkine maruz kalırsa şöyle der: ‘Benden daha büyük bir şey olmadığına göre varlığımın ideal parçası kendini gerçekleştiremez. Özlem duyulacak bir şey yok, uğruna çalışılacak bir şey yok, hayranlık duyulacak bir şey yok. O zaman hayatın anlamı nedir?’

  ‘İkinci tehlikeye maruz kalırsa şöyle der: ‘Üstün ırktan olduğuma göre ne pahasına olursa olsun üstünlüğü sürdürmeye çalışacağım, çünkü bir baş olmalı, bu neden ben olmayayım.’

  ‘O zaman cesur ve en hırslı olanın arasında bu arzu edilen üstünlüğün egemenliği için sürekli devam eden bir mücadele olacaktır. Bu mücadele iyilik yapma gücünü elde etmek için değil, kendi çıkarlarını tatmin etmek ve kendi türleri üzerinde elde edecekleri güce ve otoriteye dair susuzluklarını gidermek için yapılacaktır.’

  ‘Ancak ben sana kötülük için değil iyilik için, sana eziyet etmek için değil, seni tatmin etmek için gönderildim.’

  (Devam edecek)

 2. Pingback: A Story From the Cosmic Tradition- ‘The Man Entrusted To Build A Temple To The God Of Truth’ – Part 4 / Kozmik Gelenek’ten bir Hikaye – ‘Gerçeğin Tanrısı İçin Bir Tapınağın İnşa Edilmesi İle Görevlendirilen Adam’ – 4.Bölüm |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s