The Three Mirrors of God / Tanrı’nın Üç Aynası

Red King symbol from the 'Speculum Veritatis'

Red King symbol from the ‘Speculum Veritatis’

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

There are three mirrors of God*, in which He has embedded His own image; and these three mirrors, or images confess, demonstrate the truth of His being, not only in the vague manner the philosophers would understand it, but also for those who could see, in every detail He has given of Himself, in naming Himself with different names in the Revelation and in the expositions of the mysteries that are contained in it.

These three mirrors are the true and naïve portraits of everything God eternally infinite in Him self, saw fit to show of His nature outside, through the Word, which was emanated in the simple and eternal instant, and in which are embedded the ideas, or eternal prototypes, the originals, the primeval models, from and after which the universe and all the worlds were created.

These three mirrors are, the UNIVERSE, HUMANITY* and REVELATION. The last one would have not been needed if humanity, having stayed loyal, would still be in possession of the Divine light- that would have shown, in itself and in nature, the truth of all these adorable mysteries and all that encompass the positive revelation, which was made necessary as a supplement to the internal light that God has taken out, since the fall and the blinding it has produced, from the first fallen Humanity*.

Red King symbol from the 'Speculum Veritatis'.

Red King symbol from the ‘Speculum Veritatis’. Colored by the great Adam Mc Lean for his trail blazing ‘The Alchemy Website’.

***

Source: Jean Philippe Dutoit-Mambrini, ‘De l’origine, usages et abus de la raison et de la foi’. Tome 1, chapter IX. Paris and Lausanne-1790.

Notes: *1. Dutoit writes ‘la Divinité’, the Divinity; we chose to write God, as with Divinity we need to use ‘it’, ‘its’, so we preferred our choice in English. *2 & *3. Dutoit write ‘l’Homme’, Man; we preferred the more encompassing ‘Humanity’.

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to The Three Mirrors of God / Tanrı’nın Üç Aynası

 1. Tanrı’nın Üç Aynası

  Tanrı’nın kendi imgesini yerleştirdiği üç ayna var; söz konusu üç ayna veya imge O’nun varoluşunun gerçeğini kanıtlar. Bu gerçek sadece filozofların anlayabileceği belirsiz bir dille ifşa edilmez, aynı zamanda Vahiyde Kendisine verdiği farklı isimlerle ve içerdiği gizemlerin sergilenmesiyle her bir zerrede kendisinden verdiğini görenlere de sunulur.

  Bu üç ayna Tanrı’nın sonsuza dek içinde barındırdığı ve Doğasını Söz (ç.n. Logos) ile dışarıda göstermeye uygun gördüğü her şeyin gerçek ve saf portresidir. Yalın ve ebedi anda yayılan bu Sözde, düşünceler veya sonsuz prototipler, orijinaller, ilk çağa ait modeller saklı olup, evren ve tüm diğer dünyalar ondan yaratılmıştır.

  Söz konusu üç ayna EVREN, İNSANLIK ve VAHİYdir. İnsanlık sadık kalarak hala Kutsal ışığa sahip olsaydı, sonuncusuna ihtiyaç duyulmazdı – o kendi içinde ve doğada var olan tüm o tapılası gizemlerinin gerçeğini ve olumlu vahiyi kapsayan şeyleri gösterirdi. Vahiy, düşüş ve onun yarattığı körlükten ötürü Tanrı tarafından ilk düşen İnsanlıktan çıkartılan içsel ışığın tamamlayıcısı olarak gerekli kılındı.

  ***

  Kaynak: Jean Philippe Dutoit-Mambrini, ‘De l’origine, usages et abus de la raison et de la foi’. Cilt 1, IX. Bölüm; Paris ve Lausanne-1790.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s