Kişisel Gelişim’den Toplumsal Gelişim’e – Kendini Bil ve Topluma Faydalı Ol

[For the English translation pls. look into the comment section]

***

Scola Hermetica’da (Hermetik Okul) yürüttüğümüz faaliyetlerimizin yegâne amacı, gönüllü olan kişilere kendilerini keşfetmeye yardımcı olmak. Böylece sürdürülebilir olup, bireyler olarak kendi ayakları üzerinde durabileceklerdir. Devamında hep birlikte daha uyumlu toplumları inşa etmek için katkıda bulunabiliriz. Aşağıdaki alıntı bu bağlamda gönlümüzdeki hedefle örtüşüyor.

“İçimizdeki güç kaynaklarını yeniden keşfetmek zorundayız. Bunu başarabilmek için öncelikle hem kendi içimizde hem de toplum içinde birlikteliği oluşturacak değerler sistemini yeni baştan oluşturmamız gerekiyor. Ancak ondan da önce bu değerleri oluşturacak kapasiteye ihtiyaç var. Bireylerin yeni bir toplum düzeyini inşa etme yolunda büyük sorumluluklar altına girmesi gerekiyor. William James dünyayı iyileştirmek niyetinde olanların işe önce kendileriyle başlamaları gerektiğini söylüyor. Biz buradan, insanın kendi benliğinde güç kaynaklarını keşfetme çabasının uzun vadede toplumdaki bireyler için en yararlı faaliyet olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Toplumda kendini güçlendirebilmiş bir birey bile etrafındakilerin paniği üzerinde sakinleştirici etki yaratabilir. Toplumumuzun ihtiyacı olan da budur; Süpermenler veya yeni icatlar değil, ayakları üzerinde durabilen güçlü insanlar.” – Rollo May, “Kendini Arayan İnsan”, s.77

Not: Alıntı “Sufi ile Terapist” kitabından alınmıştır, sayfa 241, yazar Ali Rıza Bayzan

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Kişisel Gelişim’den Toplumsal Gelişim’e – Kendini Bil ve Topluma Faydalı Ol

  1. From Personal Development to Community Development – Know Thyself and Be Useful to Society

    The one and only purpose of our activities @Scola Hermetica, is to help willing people to discover themselves so to be sustainable and stand on their own feet as individuals. Then we can all together contribute to build more harmonious communities. The quote below is reflecting the aim of our hearts.

    “We have to rediscover the strength resources within us. In order to succeed we first have to reconstitute the system of values which will create the union within ourselves and in society. But even before this we have to have the capacity to create those values. While constructing a new society order individuals have to take great responsibilities. William James states that those who want to heal the world first have to start with themselves. We can then deduce from this statement, that discovering the strength resources in ourselves is in the long run the most beneficial activity for the individuals in society. Even an individual who has strengthened him-/herself in society can calm down the panic of those in his/her entourage. This is what our society needs; it doesn’t need supermen or new inventions, but people who can stand on their own feet.” – Rollo May, “Man’s Search for Himself”

    Note: This quote was taken from the book “Sufi ile Terapist”, author Ali Rıza Bayzan. The English translation was made by Green Man’s creations.

Leave a Reply to Green Man's creations Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s