Wisdom of Hypatia – How The “Hierarchy of Heavens” (Was) Changed During the Shift from Polytheism to Monotheism / Wisdom of Hypatia (Hypatia’nın Bilgeliği) – Çoktanrıcılıktan Tektanrıcılığa Geçiş Aşamasında “Gökyüzündeki Hiyerarşi” Nasıl Değişti (Değiştirildi)

Sanctuary of the Great Gods, Samothrace. / Yüce tanrıların tapınağı, Semadirek Adası.

Sanctuary of the Great Gods, Samothrace. / Yüce tanrıların tapınağı, Semadirek Adası. – 08/2013

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

***

Reading this book, “Wisdom of Hypatia”, you gain besides knowledge in philosophy many insights into how the perception of the Hierarchy of Heavens changed (or better ‘was changed’) during the shift from Polytheism to Monotheism. When you read the following quote from the book you will smile and think about “the oneness”, as everything is the same, just a different vocabulary or explanation is used. Those who know the Cosmic Movement or other similar traditions will feel like reading from their archives.

***

[…] “A major problem for a monotheistic interpretation of Neoplatonism would seem to be the multiplicity of gods in the Cosmic Nous. However, these were simply reinterpreted as angels, and the World Mind was renamed the ‘Angelic Mind’. In Christianity this reinterpretation was pioneered by St. Dionysius, who translated Proclus’s levels of reality into ranks of angels. According to the Triadic Principle, there are three ‘choirs’ of angels, and each choir is divided into three ranks, also according to the Triadic Principle. Corresponding to the Abiding aspect are the Seraphim, Cherubim, and Thrones; Proceeding are the Dominations, Virtues, and Powers; Returning are the Principalities, Archangels, and Angels.

Francesco Botticini, “Assumption of the Virgin” shows the three 'choirs' of angels and their subdivision / Francesco Botticini, “Assumption of the Virgin” üç melekler korosunu ve bunların içindeki dağılımı gösterir

Francesco Botticini, “Assumption of the Virgin” shows the three ‘choirs’ of angels and their subdivision / Francesco Botticini, “Assumption of the Virgin” üç melekler korosunu ve bunların içindeki dağılımı gösterir

From a monotheistic perspective, the highest rank of angels are differing aspects of God. Like the Pagan gods, they have various offices or spheres of activity that they govern. And like God, they are impassive, somewhat like laws of Nature. The lower ranks of angels, which correspond to the Pagan daimons and are involved in time and space, are the angels that interact directly with individuals. Since they are not impassive, they can know the particularities of a person’s life and intervene in specific events. These are the beings that can respond to prayers, bring messages from God, execute his will, and enforce his laws. Some of these angels are devoted, in effect, to individuals, and so the monotheist idea of a guardian angel corresponds to the Pagan guardian daimon.

In a church in Paris. / Paris'te bir kilisede. - 2011

In a church in Paris. / Paris’te bir kilisede. – 2011

Although saints and heroes are different in many respects and come from different cultural contexts, the Pagan idea of a hero corresponds to the monotheist’s saint. Both have become more godlike than ordinary people and manifested to a remarkable degree in their lives the attributes of divinity. Furthermore, in both the Pagan and non-Pagan traditions extraordinary, godlike accomplishments (‘miracles’) are attributed to these people.

Angel Statue, close to Athens National Garden. / Melek Heykeli, Athens National Garden. - 2011

Angel Statue, close to Athens National Garden. / Melek Heykeli, Athens National Garden. – 2011

One characteristic of the contemporary monotheistic religions that separates them from the popular polytheism of the ancient world is that God is considered omnipotent and good, whereas the polytheistic gods are not omnipotent and, at least according to the ancient myths, did things that we would not consider good. But even in ancient times the philosophers protested against the myths that depicted the gods as deceitful, adulterous, rapacious, and violent; they said that if the gods were not good, they didn’t deserve to be called ‘gods’. […]”

Source: “The Wisdom of Hypatia”, Bruce J. MacLennan, PhD; Chapter 9 “The Microcosm and the Archetypes”, pages 183-184.

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Wisdom of Hypatia – How The “Hierarchy of Heavens” (Was) Changed During the Shift from Polytheism to Monotheism / Wisdom of Hypatia (Hypatia’nın Bilgeliği) – Çoktanrıcılıktan Tektanrıcılığa Geçiş Aşamasında “Gökyüzündeki Hiyerarşi” Nasıl Değişti (Değiştirildi)

 1. Wisdom of Hypatia (Hypatia’nın Bilgeliği) – Çoktanrıcılıktan Tektanrıcılığa Geçiş Aşamasında “Gökyüzündeki Hiyerarşi” Nasıl Değişti (Değiştirildi)

  “Wisdom of Hypatia” kitabını okurken felsefeye ilişkin birtakım bilgileri öğrenmenin yanı sıra çoktanrıcılıktan tektanrıcılığa geçiş aşamasında Gökyüzündeki Hiyerarşiye dair algıların nasıl değiştiğine (daha doğrusu ‘değiştirildiğine’) ilişkin bir anlayış kazanıyorsunuz. Kitaptan alıntısı yapılan aşağıdaki metni okuduğunuzda gülümseyecek ve aklınıza “birlik” ifadesi düşecektir, çünkü her şey aynı olup, sadece kullanılan kelime veya açıklama farklıdır. Kozmik Hareketi veya başka benzer gelenekleri bilenler, onların arşivlerinden bir metin okuyormuş gibi hissedecektir.

  ***
  […] “Yeni Eflatunculuğun tek tanrılı yorumu için Kozmik Zeka’da var olan tanrıların çokluğu büyük bir problem gibi gözükebilir. Ancak onlar basit bir şekilde sadece melekler olarak yeniden yorumlandı ve Dünya Zihni ‘Melek Zihni’ olarak tekrar adlandırıldı. Hristiyanlıkta bu yeniden yorumlanmanın öncülüğünü Proklos’a ait gerçeğin katmanlarını meleklerin kategorilerine çeviren Aziz Dionysos yaptı. Üçlü İlkeye göre meleklerin üç ‘korosu’ var olup, her bir koro yine Üçlü İlkeye göre üç kategoriye bölünür. Hareketsiz olmanın karşılığı olan Seraphim (ç.n. en büyük melek grubudur), Cherubim (ç.n. harmoni ve bilgelik melekleridir) ve Thrones (ç.n. istek ve adalet melekleridir). Harekete geçen melekler Dominations (ç.n. sezgi ve bilgelik melekleridir), Virtues (ç.n. erdemler, hareket ve seçim melekleridir) ve Powers (ç.n. uzay ve form melekleridir) melekleridir. Dinamik olanlar ise Principalities (ç.n. zaman ve karakter melekleridir), Baş melekler (ç.n. ateş melekleridir) ve Meleklerdir (ç.n. doğa melekleridir).

  Tek tanrılı bakış açısıyla meleklerin en yüksek rütbesi Tanrının farklı yönlerini tezahür eder. Pagan tanrıları gibi yönettikleri farklı makamları veya aktivite alanları vardır. Tanrı gibi onlar da Doğanın kanunları gibi duygusuzdur (ç.n. burada yargı yoktur, duygular dünyevi hayata aittir). Alt sıralarda yer alan ve paganların daimonlarına eşdeğer olup, zaman ve mekâna dâhil olan melekler doğrudan bireylerle etkileşime geçen meleklerdir. Onlar duygusuz olmadığı için bir insan hayatının özelliklerini bilip, özel olaylara müdahale edebilirler. Bu varlıklar dualara cevap verebilir, Tanrıdan mesaj getirebilir, iradesini yerine getirebilir ve yasalarını uygulayabilir. Bu meleklerin bazıları bireylere adanmış olup, böylece tek tanrılı bakış açısıyla ortaya çıkan koruyucu melek fikri Paganların koruyucu daimonu ile eşdeğerdir.

  Aziz ve kahramanlar birçok açıdan farklı olmalarına ve farklı kültürel bağlamlardan gelmelerine rağmen, Paganizmdeki kahraman anlayışı tek tanrıcılıktaki aziz ile eşdeğerdir. Her ikisi de sıradan insanlara göre daha tanrısal olup, kutsallığın özelliklerini kayda değer bir dereceye kadar hayatlarında tezahür etmiştir. Bunun yanı sıra hem Paganizm hem de Pagan olmayan geleneklerde olağanüstü, tanrısal başarılar (‘mucizeler’) bu insanlara atfedilmiştir.

  Modern tek tanrılı dinlerin bir karakteristik özelliğe olup, onu kadim dünyanın popüler politeizmden ayıran şey ise Tanrının her şeye kadir ve iyi olduğu anlayışıdır. Çok tanrıcılıktaki tanrılar her şeye kadir olmayıp, en azından eski efsanelere göre iyi olarak düşünmediğimiz şeyler yapmıştır. Ancak eski zamanlarda bile filozoflar tanrıları hilekâr, zina yapan, açgözlü ve şiddet dolu tasvir edilen efsanelere karşı çıkmıştır. Onlara göre tanrılar iyi değilse ‘tanrılar’ olarak adlandırılmayı hak etmiyorlardı. […]”

  Kaynak: “The Wisdom of Hypatia”, Bruce J. MacLennan, PhD; Chapter 9 “The Microcosm and the Archetypes”, sayfa 183-184.

 2. Pingback: Images of the Cosmos – “The Planes of Reality” / Evren’in Betimlemeleri – “Gerçekliğin Düzlemleri” |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s