One Man Instead Of Many / Çoklu Yerine Bir İnsan

Plato / Eflatun

Plato / Eflatun

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

‘One who is just does not allow any parts of himself to do the work of another part or allow the various classes within himself to meddle with each other. He regulates well what is really his own and rules himself. He puts himself in order, is his own friend, and harmonizes the three parts of himself like three limiting notes in a musical scale – high, low and middle. He binds together those parts and any other there may be in between, and from having been many things he becomes entirely one, moderate and harmonious. Only then does he act.’

Plato, ‘Republic’. Source: Cooper, Plato : Complete works, page 1075.

***

‘Salih insan hiçbir parçasına başka bir parçanın işini yapmasına veya içindeki çeşitli gruplara birbirine karışmasına izin vermez. Gerçekten kendisine ait olanı iyi düzenler ve kendini yönetir. Kendini düzene sokar, kendi kendinin arkadaşıdır ve kendisine ait olan üç parçayı müzikal ölçekteki üç sınırlayıcı nota – tiz, alçak ve orta – gibi uyumlu hale getirir. Bu parçaları birbirine bağlar, başka bir parça da aralarında olabilir ve birçok şey olarak tamamen bir olur, ölçülü ve uyumlu. Ancak o zaman eyleme geçer.’

Eflatun, ‘Cumhuriyet’.Kaynak: Cooper, Eflatun: Tüm eserleri, 1075. sayfa

This entry was posted in Anlamlı Sözler / Quotes, Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s