The Aim Of Philosophy / Felsefenin Amacı

Painting by Louis Cattiaux,  - 'The confrontation of the lights'.

Painting by Louis Cattiaux, – ‘The confrontation of the lights’.

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

‘Ancient Hellenic philosophy intended to transform souls through various ‘spiritual exercises’, because the task of the philosopher was not primarily to communicate ‘an encyclopedic knowledge in the form of a system’, but to live the philosophical life. In Neoplatonism, psychagogy is tantamount to mystagogy, and the Delphic maxim ‘ know thyself’ means ‘return to the source, the first principle of all.’ This ‘reversion’ (epistrophe) is both ‘epistrophe pros heauton’ (a return to one’s immortal self through self-reflexivity) and elevation through the ontological symbols accomplished by the divine energies.

Although humans are not able to attain knowledge of the gods by their discursive reason, according to Iamblicus, philosophy in the Pythagorean manner is a road to wisdom in which one will propound, not contradictions, but firm and unchanging truths strengthened by scientific demonstration through sciences (mathematon) and contemplation (theorias). He is wise who contemplates the One, the goal of all contemplations and is able to see from here, as if from a watch- tower, god, (who presides over all truths, happiness, all beings, causes, principles) and all in the train of god.

The goal of platonic philosophy is wisdom and immortality achieved through the ascent (anagoge) of the soul. It is coming to be like a god (homoiosis theo) and union with the divine at the level of noetic theophanies or the ineffable source itself. Therefore philosophy as a rational discourse is the hermeneutically developed substitute for the ancient rituals which were viewed as an integral part of the cosmic events. Philosophical games and contests for truth themselves could be regarded as special and partly individualized cases of ritualized cosmogonies which is an imitation of the gods and a sort of divine service.’

Painting by Louis Cattiaux-'Confrontation of the lights'- Another version

Painting by Louis Cattiaux-‘Confrontation of the lights’- Another version

***

 

Source:

‘ Philosophy & Theurgy, in the late antiquity’

By

professor Algis Uzdavinys.

Page 231-232.

Angelico Press-Sophia Perenis,

June 2014.

 

 

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to The Aim Of Philosophy / Felsefenin Amacı

  1. Felsefenin Amacı

    ‘Eski Yunan felsefesi ruhları farklı ‘ruhsal egzersizler’le dönüştürmeye amaçlıyordu, çünkü filozofun öncelikli görevi ‘bir sistem haline getirilmiş ansiklopedik bilgi’ aktarmak değil, ancak felsefi bir hayat sürmekti. Yeni Eflatunculuk’ta psychagogy (filozofun ruhu etkilemek için retoriğe başvurduğu bir teknik), mystagogy (filozofun gizemi yorumladığı uygulama) ile eşittir ve Delfi’nin ‘Kendini Bil’ vecizesi ‘her şeyin ilk ilkesi olan kaynağa dön’ anlamına gelir. Bu ‘eski haline dönme’ (epistrophe) hem ‘epistrophe pros heauton’ (öz-yansımayla ölümsüz öze dönüş), hem de ontolojik semboller aracılığıyla ilahi enerjiler tarafından başarıyla gerçekleştirilen yükselmedir.

    Rastgele, konudan konuya geçen akıllarından ötürü insanların tanrılardan bilgi edinememelere rağmen, Iamblicus’a göre Pisagor felsefesi bilgeliğe götüren yoldur. Bu yolda olan kimse çelişkileri değil, bilim (mathematon) ve tefekkür (theorias) ile elde edilen bilimsel kanıtlarla güçlenmiş sağlam ve değişmeyen gerçekleri ileri sürecektir. Tüm tefekkürlerin hedefi olan Bir’i tefekkür eden bilge olup, buradan bir gözcü kalesinden bakarmışcasına (tüm gerçekleri, mutluluğu, tüm varlıkları, nedenleri, ilkeleri yöneten) tanrıyı ve ona bağlı tüm katmanları görür.

    Platonik felsefenin hedefi, yükselmeyle (anagoge) erişilen bilgelik ve ölümsüzlüktür. Felsefe, tanrı (homoiosis theo) gibi olmanın yoludur. Sezgilerimizle tüm kutsal vahiye erişerek tarifsiz kaynakla bir oluruz. Böylece felsefe hayata dair ölçülü bir anlayış olup, kozmik olayların tamamlayıcı parçası olarak görülen kadim ayinlerin yerini almak için geliştirilen hermenötiktir (ç.n. yorumsama). Gerçeği bulmak üzere düzenlenen felsefi oyun ve yarışmalar, ritüelleşmiş kozmogonilerin özel ve kısmen bireyselleştirilmiş olayları gibi dikkate alınmıştır. Hepsi tanrıların taklidi ve bir çeşit ilahli hizmet olarak görülebilir.’

    Kaynak : Yazar Prof. Algis Uzdavinys’in ‘Philosophy & Theurgy, in the late antiquity’ başlıklı kitabından alıntılanmıştır. 231-232 sayfa. Angelico Press-Sophia Perenis, Haziran 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s