Fourth Peripatetic Meditation – About ‘The Paradoxical Growth And Rise Of The Human Seed’ / Dördüncü Peripatetik Meditasyon – ‘İnsan Tohumunun Paradoksal Gelişimi ve Yükselişi’ Hakkında

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

First Meditation 

Reverse of the ‘First Great Seal of the United States of America’, realized by Benson J. Lossing (1856). — Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk mühürlerinden birinin arka yüzü, üzerindeki yazı “Zorbalara başkaldırı, Tanrı’ya itaattir”, sanatçı Benson J. Lossing (1856).

‘Those of us who wish to go out of Egypt and to fly from Pharaoh, certainly need some Moses as a mediator with God and from God, who, standing between action and contemplation, will raise hands of prayer for us to God, so that guided by Him we may cross the sea of sin and rout the Amalek of the passions.’

‘That is why those who have surrendered themselves to God, deceive themselves if they suppose that they have no need of a director. Those who came out of Egypt had Moses as their guide, and those who fled from Sodom had an angel. The former are like those who are healed of the passions of the soul by the care of physicians: these are they who come out of Egypt. The latter are like those who long to put off the uncleanness of the wretched body. That is why they need a helper, an angel, so to speak, or at least one equal to an angel. For in proportion to the corruption of our wounds we need a director who is indeed an expert and a physician.’

…/…‘A great labour with much unseen suffering is needed, very great indeed, especially for those who lived carelessly until now, so that our intellect which resembles a greedy and aggressive dog comes finally, through simplicity, kindness and zeal, to only love but purity and vigilence. But let us who are weak and dominated by our passions have the courage to offer our incapacity and natural weakness to Christ with unhesitating faith, and confess them to him; and we shall be certain to obtain his help, even beyond our merit, if only we unceasingly go right down to the depth of humility.’

Second Meditation 

The quintessential warrior is the martial artist or Zen archer. Artwork © Janet L. Read (1949 — 2000) — Dövüş sanatları ustası veya Zen okçu mükemmel savaşçıdır. Çizim © Janet L. Read (1949-2000)

The first degree, of the ladder of spiritual love, according to Ruysbroek, is when will, the good will, the will that is good, becomes that of God’s, having renounced itself. First degree of the union with God. And without doubt, we would not know how to go to God if the spirit, the will, does not engage us to, does not bend towards it.

But, we need to understand it deeper. This ‘good will’ is what the angels in Bethlehem sing, singing at the same time ‘glory to God in the Highest’, heralding peace on earth. This ‘good will’ is also depicted with Christ’s agony: ‘ May your will be done, Father, and not mine.’

And this is how the prayer taught by Christ to his disciples starts: ‘ Our Father who is in Heaven, hallowed be thy name, may thy will be done…’

The second degree: Voluntary poverty. This is also imitating Christ. And there is no other way towards God than by imitating Christ, the perfect man, and to follow him, listening to his word: The Gospel.

Third degree: Purity of heart and body. And we imply here one of the Beatitudes: ‘ Blessed the pure in heart, for they will see God’.

Fourth degree: Humility, which is the ‘living core of sainthood’. It is made of obedience, kindness and patience, and the abandonment of personal will.

Fifth degree: Nobility. This virtue may come as a surprise. And we link it first of all to the medieval world, to Ruysbroek’s time, and to the ‘courteous’ tradition as it was celebrated by Hadewijch of Anvers, mystic and poetess of the XIIIth century, whom Ruysbroek knew well the work. But beyond the character of a time, this nobility is a Christian character. It reminds us that Christ is Lord, Our Lord. It reminds us that the glory of God demands that we serve it, even though our service is useless: But then his glory clothes us. It reminds us God’s honor and the sworn oath, and that oath and sacrament come from the same root (serment and sacrement in French): Sacer. It reminds us that knighthood is above all of a spiritual nature and saint Paul himself calls the weapons of inward spiritual warfare.

And nobility and self-lowering are inseparable. The Lord is Lord of glory and humility. The acme of glory is in the humble service of mankind, that is God.

The six degree: The inward eye contemplates the eternal truth. Here starts the contemplative life: The union with the Trinity.

The seventh degree is the ultimate stage of contemplative life. The soul enjoys divine essence.’

Third Meditation

'Barefooted and naked of breast, I mingle with the people of the world. My clothes are ragged and dust-laden, and I am ever blissful. I use no magic to extend my life; now, before me, the dead trees become alive.' From the 'OX Herding series.'

‘Barefooted and naked of breast, I mingle with the people of the world. My clothes are ragged and dust-laden, and I am ever blissful. I use no magic to extend my life; now, before me, the dead trees become alive.’ From the ‘Ox herding series.’ — ‘Çıplak ayak ve açık bir göğüsle dünyevi insanlara karışıyorum. Kıyafetlerim yırtık pırtık ve tozlu, ben ise sonsuz bir mutluluk içerisindeyim. Hayatımı uzatmak için büyüye başvurmuyorum; şimdi, önümde, ölü ağaçlar canlanıyor.’ Ox Herding dizisinden.

Master Eckhart said:

‘There are on Earth some people who give birth spiritually to our Lord like his mother did give birth to him corporeally.’

Some asked who they where:

‘They are free of things’, he answered.

‘They contemplate the mirror of truth and they achieve this without knowing it.’

‘They are on Earth, but their dwelling is in Heaven.’

‘They are rooted in rest’

‘They go like little children.’

***

Sources:

First Meditation : Saint John Climacus, ‘The ladder of holy ascent‘. Chapter 1. Translated by Archimandrite Lazarus Moore (Harper & Brothers, 1959)

Second Meditation :   Translated into English from Claude-Henri Rocquet’s beautiful and touching foreword and presentation in, ‘Jean Ruysbroek, the seven degrees of the ladder of spiritual love’. DDB, 2000. English translation of Ruysbroek’s work here

Third Meditation : Translated from the French; ‘Sayings of Master Eckhart’. Arfuyen, 2003.

***

See also

First Peripatetic Meditation

Second Peripatetic Meditation

Third Peripatetic Meditation

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Fourth Peripatetic Meditation – About ‘The Paradoxical Growth And Rise Of The Human Seed’ / Dördüncü Peripatetik Meditasyon – ‘İnsan Tohumunun Paradoksal Gelişimi ve Yükselişi’ Hakkında

 1. Dördüncü Peripatetik Meditasyon – ‘İnsan Tohumunun Paradoksal Gelişimi ve Yükselişi’ Hakkında

  İlk Meditasyon

  ‘Mısır’dan çıkmak ve Firavun’dan kaçmak isteyenlerimiz şüphesiz ki Tanrı ile aramızda arabuluculuk yapacak olan bir Musa’ya ihtiyaç duyar. O, eylem ve tefekkür arasında bulunarak Tanrı’ya dua etmek üzere adımıza ellerini kaldıracak, böylece bizler O’nun rehberliğiyle günahın denizini aşıp, tutkuların Amalek’ini darmadağın edebileceğiz.’

  ‘Bu yüzden Tanrı’ya teslim olanlar bir yönetmene ihtiyaç duymadıklarını varsaydıklarında kendilerini kandırırlar. Mısır’dan çıkanların rehberi Musa’ydı ve Sodom’dan kaçanların bir meleği vardı. İlkler hekimlerin bakımıyla ruhun tutkularından şifalananlar gibidir: bunlar Mısır’dan çıkanlardır. Diğerleri ise sefil bedenin pisliğini çıkarmayı arzu edenler gibidir. Bu yüzden tabiri caizse bir meleğe veya bir meleğe eşdeğer olan bir yardımcıya ihtiyaç duyarlar. Gerçekten yaralarımızın çürükleriyle orantılı olan bir uzman ve hekim olan bir yönetmene ihtiyaç duyarız.’

  …/…‘Özellikle bugüne kadar pervasızca yaşayanlar için çok görünmeyen bir acı içeren ve büyük, gerçekten devasal olan bir uğraş gereklidir, böylece açgözlü ve agresif bir köpeğe benzeyen zihnimiz sadelik, nezaket ve azimle sonunda sadece saflığı ve uyanıklığı sever hale gelir. Ancak zayıf ve tutkularımızla yönetilen bizleri bırak ki yetersizliğimizi ve doğal zayıflığımızı Mesih’e tereddüdsüz bir imanla sunma ve itiraf etme cesaretinde bulunalım; şüphesiz ki onun yardımını alacağız, hatta layık olduğumuzun ötesinde, yeter ki tevazunun derinliğine durmaksızın inelim.’

  İkinci Meditasyon

  ‘Ruysbroek’e göre ruhani aşk merdiveninin ilk basamağı, niyetin, iyi niyetin, iyi olan niyetin kendinden vazgeçip Tanrı’nın niyeti olmasıdır. Tanrıyla olan birleşmenin ilk derecesidir. Şüphesiz ki Tanrı’ya nasıl gideceğimizi bilemeyiz, eğer ki tin, niyet, bize doğru eğilmezse. Ancak bunun derin anlamına bakmalıyız. ‘İyi niyet’ denilen şey meleklerin Bethlehem’de şarkı söyledikleri, aynı zamanda yeryüzündeki barışı müjdeleyerek ‘en yücelerde Tanrı’ya yüceler olsun’diye şarkı söyledikleridir. Bu ‘iyi niyet’ İsa’nın ızdırabıyla tasvir edilir: ‘Yine de benim değil, senin istediğin olsun.’ Ve İsa’nın havarilerine öğrettiği dua böyle başlar: ‘Göklerde olan ulu Babamız! Adın yüceltilsin. Hükümranlığın gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de isteğin uygulansın …’

  İkinci basamak: Gönüllü fakirlik. Bu da Mesih’i örnek almaktır. Tanrı’ya giden tek yol Mesih’i, mükemmel insanı, örnek almak ve sözüne – Yeni Ahit’e – kulak vererek takip etmektir.

  Üçüncü basamak: Kalbin ve bedenin temizliği. Ve burada Gerçek Mutluluk’takilerden birine atıfta bulunuyoruz: ‘Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Tanrı’yı görecekler’.

  Dördüncü basamak: ‘Azizliğin temel taşı’ olan tevazu. İtaat, nezaket ve sabır, ayrıca kişisel iradenin bırakılmasını içerir.

  Beşinci basamak: Asillik. Bu erdem şaşırtıcı gelebilir. Ve bunu öncelikle Ortaçağı dünyasıyla, Ruysbroek’ın dönemiyle ve Ruysbroek’ın eserlerini iyi bildiği, 13. yüzyılda yaşayan bir mistik ve şair olan Hadewijch of Anvers tarafından kutlanan ‘kibar’ gelenekle ilişkilendiriyoruz. Ancak zamanın karakterinin ötesinde söz konusu tevazu, Hristiyanlığa ait bir karakterdir. Bize Mesih’in Efendi, Efendimiz olduğunu hatırlatıyor. Tanrı’nın yüceliğinin ona hizmet etmemiz gerektiğini hatırlatıyor, hizmetimiz faydasız olsa bile: Ancak o zaman onun yüceliği bizi giydirir. Bize Tanrı’nın onurunu ve ant içtiğimiz yemini, ve yemin ile ayinin aynı kökten geldiğini hatırlatır (Fransızca’da serment ve sacrement): Sacer. Şövalyeliğin öncelikle ruhani bir doğaya sahip olduğunu (ç.n. şövalyelik, Sufizm’deki Fütuhat ile ilişkilendirilebilir) ve Aziz Pavlus’un içimizdeki ruhani savaşın silahlarından bahsettiğini hatırlatır. Asillik ve nefsi kırmak ayrılmazdır. Efendi, yüceliğin ve tevazunun Efendisidir. Yüceliğin doruğu, Tanrı, insanlığın alçakgönüllü hizmetidir.

  Altıncı basamak: Gönül gözü sonsuz gerçeği tefekkür eder. Bu noktada tefekkür dolu bir hayat başlar: Üçlüyle birleşme.

  Yedinci basamak tefekkür dolu hayatın nihai aşamasıdır. Ruh kutsal özünün tadını çıkarır.

  Üçüncü Meditasyon

  Meister Eckhart’ın sözleri:

  ‘Annesinin fiziksel doğumu gibi Efendiyi ruhsal bir doğum ile hayata getiren insanlar var yeryüzünde.’
  Bazıları bunların kim olduğunu sordu:

  ‘Onlar hiçbir şeye bağımlı değil’, diye cevap verdi.

  ‘Onlar gerçeğin aynasını tefekkür eder ve bunu bilmeden başarırlar.’

  ‘Onlar Yeryüzündedir, ancak meskenleri Cennettir.’

  ‘Onlar dinlenmeye köklenmiş.’

  ‘Onlar küçük çocuk gibi yürür.’

  ***
  Kaynaklar:

  İlk Meditasyon: Aziz John Climacus, ‘The ladder of holy ascent’. 1’inci bölüm. Çeviri Archimandrite Lazarus Moore (Harper & Brothers, 1959)

  İkinci Meditasyon: İngilizce’ye çeviri Claude-Henri Rocquet’ın ‘Jean Ruysbroek, the seven degrees of the ladder of spiritual love’ kitabının güzel ve dokunaklı önsöz ve tanıtımından. DDB, 2000. Ruysbroek’un eserlerinin İngilizce çevirisine buradan ulaşabilirsiniz.

  Üçüncü Meditasyon: Fransızca’dan çeviri; ‘Sayings of Master Eckhart’. Arfuyen, 2003.

 2. Pingback: Third Peripatetic Meditation About ‘Analogy’, ‘Piercing Through’ And The Destiny Of Humanity / Üçüncü Peripatetik Meditasyon, ‘Analoji’, ‘Delip Geçme’ ve ‘İnsanlığın Kader-i Muallası’ Hakkında |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s