A Weebit More About The Agni Yoga Teachings / Agni Yoga Öğretileri Hakkında Daha Fazlası

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

Dear friends, we are very happy to share a weebit more from the Agni Yoga Teachings of Helena and Nicholas Roerich, as rendered here by their student, Ralph Harris Houston. Enjoy !

*

The Cosmic Magnet

‘The Cosmic Magnet is the magnet of the Heart. You have to open the heart first, and it has to be opened by a great love for the people, for humanity-not exclusive, but in every field if the people will let you. When you attain that level of impersonal love, it reaches out into infinity and touches the Cosmic Magnet and returns, and this radiates from you to humanity. The whole universe of infinity is yours to use with an open heart.’

*

Of Responsibility

-‘What makes a perfect individual?’

-‘Many times, people think they are good, don’t cheat their neighbor, and pay their bills, this is enough, but this is expected from everyone. You have to do more. To be a better person, you must take the responsibility of the world on your shoulders. You must realize that all men and women are your brothers and sisters. Their difficulties are yours. It is very beautiful to talk about God and Karma and all these things, but unless we apply them into our lives, it doesn’t mean anything. It’s like rattling off a prayer. It has no meaning unless we put a meaning into it. People don’t want responsibility. They say: ‘Oh, that’s their problem. Let them work it out!’ But if they come to you with their problem, then it is your problem too. This is the meaning of : United we stand, divided we fall.’

*

An Impersonal Offering of Oneself

‘So many times we have spoken about the rhythm in the action of labor. If we have no joy in the work we are doing, it is out of rhythm, and we end up doing a very poor job. It’s only when you are working out-of-rhythm or dislike what you are doing that it becomes boring and tiresome. But any work, no matter what it is, if you can get a rhythm going and make a game of it, you will have no problems. Many times people who enjoy their work do a lot of singing, and when you can do this you are happy and working in a great rhythmic pattern, and this is the joy of Labor.

Unity comes when in meditation we are all one in complete harmony with each other. Any differences we may have with one another are gone. At that moment, we are one. The response to this unity of mind and heart and action is called the cosmic magnet. It reaches out in all directions and people feel it. Children respond to it; it makes them feel secure. But adult who have been injured or betrayed are frightened of it. If you can just pour out this great love and unity in every direction there is nothing to be feared. If you are rejecting it, it means simply that your ego has become involved and you are getting personal. This love has to be an impersonal offering of oneself, demanding nothing of the other person. And when you can do that, you are working in this great rhythm, and then you’ve got it.’

*

If you think it’s fifty-fifty, you become rigid and you don’t move

‘Community does not necessarily mean living together. It means community of heart. It’s the idea of diversified people working together, each doing their own thing. That’s real community. It might be writing a book or painting a series of pictures. It might be building a greenhouse or experimenting with herbs. Each one has his or her own way of expressing himself or herself and contributing to knowledge and beauty, and this is community. It’s not necessarily living together under one roof.

Very few people are geared to community living. It means give and take, and to be successful it takes a great deal of giving and very little taking. You have to give of your time and consideration of other people. It’s like a marriage. It’s never fifty-fifty. It’s more like eighty-twenty on one part or the other to make it work. If you think it’s fifty-fifty, you become rigid and you don’t move.

In any form of community, you have to go way overboard. It means reframing the egos […] and thinking only of the other person, instead of considering your own comfort and desires. We get accustomed to using the same chair or doing the same thing day after day, and when this is interfered with we become annoyed, and this is no good. You must be ready for change […] and not get upset about it, because change is growth. If we go along in the same old pattern, we’re in a rut and that’s no good. No matter what happens to us-even if it’s disagreeable-it’s a change, and if we can say: ’All right, how can we benefit from this? What have we learned from it?’ Then it becomes a constructive thing.’

*

About Service

‘The term ‘common labor’ means service to humanity in any way, shape and form. All the wisdom and knowledge in the world is useless unless you can put it to work. The whole idea is that if we can make this world a better place for just one person we have not lived in vain. Otherwise we are cluttering up the Earth with our bodies and just taking up space. If we can expand this idea many times over then we are really accomplishing something.’

OM_MANI_PADME_HUM

OM_MANI_PADME_HUM

***

For a further discovery

of Agni Yoga press here

***

Source: From ‘Talk doesn’t cook the rice’, a commentary on the teaching of Agni Yoga, as rendered by their disciple Ralph Harris Houston. Samuel Weiser. 1982 & 1985.Volume 1 and 2.

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters. Bookmark the permalink.

2 Responses to A Weebit More About The Agni Yoga Teachings / Agni Yoga Öğretileri Hakkında Daha Fazlası

 1. Agni Yoga Öğretileri Hakkında Daha Fazlası

  Sevgili Arkadaşlar, Helena ve Nicolas Roerich’in Agni Yoga Öğretileri’nden daha fazla yazı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Söz konusu yazılar öğrencileri Ralph Harris Houston tarafından paylaşılmıştır. Keyifle okumanızı dileriz!

  ***

  Kozmik Mıgnatıs

  ‘Kozmik Mıgnatıs Kalbin mıknatısıdır. Önce kalbi açmalısın, ve kalp insanlara, insanlığa duyulan yüce bir sevgiyle açılmalıdır – ayrıcalıklı olmamalı, insanlar izin verdiği sürece her alanda olmalıdır. Bu kişisel olmayan sevginin seviyesine ulaştığında, o sonsuzluğa uzanır, Kozmik Mıgnatıs’a dokunur, geri döner ve bu senden insanlığa yayılır. Açık bir kalple, sonsuzluğun tüm evreni senin kullanımına açıktır.’

  Sorumluluk Hakkında

  -‘Bireyi mükemmel kılan nedir?’

  -‘Çoğu kez insanlar iyi olduğunu düşünür, komşuyu aldatmadıkları, faturaları ödediklerini ve bunun yeterli olduğunu, ancak bu herkesten beklenir. Daha fazlasını yapmalısın. Daha iyi bir insan olabilmek için dünyanın sorumluluklarını göğüslemelisin. Tüm erkek ve kadınların kardeşlerinin olduğunun farkına varmalısın. Onların zorlukları senindir. Tanrı ve Karma hakkında konuşmak çok güzeldir, ancak onları hayatımızda içselleştirmezsek hiçbir şey ifade etmezler. Boş bir şekilde, ezbere dua etmek gibidir. Bir anlam yüklemediğimiz sürece anlamsızdır. İnsanlar sorumluluk istemez. Şöyle derler: ‘Ah, bu onların sorunu. Bırak onlar çözsünler!’ Ancak sorunuyla sana geldiklerinde, bu aynı zamanda senin de sorunun olur. Bu, şu deyimin anlamıdır: Birlikteysek ayakta durur, bölünmüşsek düşeriz.’

  Kişiler Üstü Hizmetle (kişisellik dışı) Kendini Sunmak

  ‘Çalışma eylemindeki ritimden kaç kere bahsettik. Yaptığımız işten mutlu değilsek, ritmin dışına çıkarız ve böylece çok verimsiz bir iş ortaya çıkar. Sadece ritmin dışına çıkarak çalışırsak, yaptığımız işten zevk almazsak o iş sıkıcı ve yorucu bir hal alır. Ancak hangi iş olursa olsun, eğer bir ritim tutturup, onu bir oyun haline getirirsek sorun yaşamayız. İşini seven insanlar çoğu zaman bolca şarkı söylerler. Bunu yapabilirsek mutlu oluruz ve harika, ritmik bir düzende çalışırız. Bu Çalışmanın sevincidir.

  Birlik meditasyon anında hepimiz birbirimizle mükemmel bir uyum içinde olursak gerçekleşir. Olası farklılıklarımız yok olur. O anda bir oluruz. Zihin, kalp ve eylemin birliğine verilen cevaba kozmik mıknatıs denir. Tüm yönlere uzanır ve insanlar onu hisseder. Çocuklar ona cevap verir; onları güvende hissettirir. Ancak yara almış veya aldatılmış olan yetişkinler ondan korkar. Eğer bu yüce sevgi ve birliği her bir yöne akıtabilirsek korkulacak bir şey yoktur. Onu reddedersek bu egonun dâhil olduğunu ve olayı kişisel aldığımızı gösterir. Bu sevgi kendimizi kişiler üstü hizmetle sunduğumuz, diğer kişiden hiçbir şey talep etmediğimiz bir şey olmalıdır. Bunu yapabilirsek, o harika ritimde çalışırız. O zaman başardık demektir.’

  Yarı yarıyadır diye düşünürsen kaskatı kesilip, hareket etmezsin

  ‘Topluluk illaki birlikte yaşamak demek değildir. Kalbin topluluğu demektir. Buradaki ana fikir değişik insanların birlikte çalışması, herkesin kendi işini yapıyor olmasıdır. Gerçek topluluk budur. Bu bir kitap yazmak veya bir resim dizisini resmetmek olabilir. Bu bir seranın inşası veya otlarla denemeler yapmak olabilir. Her biri kendini ifade etme yolunu bulmuş olup, bilgi ve güzelliğe katkıda bulunuyor, işte topluluk budur. İlla ki aynı çatı altında, birlikte yaşamak değildir

  Çok az kişi bir toplulukta yaşayabilecek donanıma sahiptir. Alma ve verme anlamına gelir, ancak başarılı olabilmesi için büyük bir miktarda vermek ancak karşılığında çok az almak gerekir. Zamanını paylaşmak ve diğer kişileri göz önünde tutman gerekir. Evlilik gibidir. Hiçbir zaman yarı yarıya değildir. Onu yürütebilmek için bir taraf diğerine göre daha çok çalışır, oran 80’e 20’dir. Yarı yarıyadır diye düşünürsen kaskatı kesilip, hareket etmezsin.

  Hangi topluluk olursa olsun gemiden suya atlamalısın. Bu ego için yeniden bir çerçevenin çizilmesi […]ve kendi konfor ile arzularımızın yerine sadece diğer kişinin düşünülmesi anlamına gelir. Her gün aynı sandalyeyi kullanmayı veya aynı şeyi yapmayı alışkanlık haline getiriyoruz ve buna müdahale edildiğinde sinirleniyoruz, bu iyi bir şey değildir. Değişim için hazır olmalısın […], çünkü değişim gelişim demektir. Aynı alışkanlıkları devam ettirirsek tekdüzelik içinde oluruz, bu da iyi bir şey değildir. Bize ne olursa olsun – aynı fikirde olmasak bile – bu bir değişim olup, şunu söyleyebiliriz: ’Tamam, bundan nasıl yarar sağlayabiliriz? Bundan ne öğrendik?’ O zaman yapıcı bir şeye dönüşür.’

  Hizmet Hakkında

  ‘ ‘Ortak emek’ kavramı her şekilde, biçimde ve formda insanlığa yapılan hizmet anlamına gelir. Dünyadaki tüm bilgelik ve bilgi faydasızdır, eğer ki onu hayata geçiremezsek. Şu dünyayı bir kişi için bile daha yaşanabilecek bir yer haline getirebildiysek boşu boşuna yaşamadık demektir. Aksi takdirde bedenlerimizle Dünyayı altüst edip, sadece yer işgal ediyoruz. Bu fikri defalarca geliştirebilirsek o zaman gerçekten birşeyleri başarmış oluruz.’

  Kaynak: ‘Talk doesn’t cook the rice’, öğrencileri Ralph Harris Houston tarafından kaleme alınan ve Agni Yoga Öğretisi’ne ışık tutan bir kitap. Samuel Weiser. 1982 & 1985. 1’inci ve 2’inci kitap.

 2. Pingback: From The Agni Yoga Teaching-The Law Of Concealed Memory Is A Blessing / Agni Yoga Öretisinden-Gizlenmiş Hafızanın Yasası Bir Nimettir |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s